Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergoeding van telemonitoring ICD voordelig voor alle betrokken partijen

ESC - Barcelona, 2014

Nieuws - 1 sep. 2014

 

EuroEco (European Health Economic Trial on Home Monitoring in ICD Patients): a provider perspective on follow-up costs and net financial impact of remote monitoring in six European countries

Gepresenteerd op het ESC Congres 2014 door: Hein HEIDBUCHEL (Hasselt, BE)
 

Achtergrond

Alle betrokken partijen, zowel patiënten als de zorgaanbieders (artsen en ziekenhuizen), als partijen die de gezondheidszorg betalen, zien mogelijke voordelen in follow-up (FU) middels op afstand monitoren van geïmplanteerde devices. Er is echter geen informatie beschikbaar over kosten-analyse gezien vanuit het perspectief van de zorgaanbieder. Deze informatie zou de bereidheid om zorgsystemen te veranderen kunnen beïnvloeden.
De EuroEco studie vergeleek daarom de totale FU-gerelateerde kosten voor zorgaanbieders bij geïmplanteerde defibrillator (ICD) FU tussen klassieke (alleen kliniekbezoek) en thuis-monitoring (HM) FU. 17 centra in 6 landen participeerden, en data werd geanalyseerd over een periode van 24 maanden. ICD werd geïmplanteerd bij 303 patiënten, die werden gerandomiseerd naar HM-aan of HM-uit.
 

Belangrijkste resultaten

  • Kosten voor de zorgaanbieder waren gelijk in de HM-aan en HM-uit groep.
  • Gezien vanuit het perspectief van de betaler, werd een kleine toename van de kosten voor extra artsbezoek gezien in de HM-aan groep, maar korter verblijf in het ziekenhuis door de HM-aan groep vertaalde zich in iets lagere kosten (beide niet statistisch significant).
  • In landen waar telemonitoring niet vergoed wordt, waaronder Nederland, zijn de kosten van telemonitoring en klassieke FU vergelijkbaar, en dalen de inkomsten van de zorgaanbieder bij telemonitoring.
    In landen waar telemonitoring vergoed wordt, blijven de kosten gelijk ongeacht het type FU, en stijgen de inkomsten voor de zorgaanbieder bij gebruik van telemonitoring.
    Zelfs in landen waar telemonitoring vergoed wordt, stijgen de kosten voor verzekeraars niet.

Conclusie

De EuroEco studie laat zien dat de kosten voor de zorgaanbieder vergelijkbaar zijn bij follow-up op basis van telemonitoring, ondanks dat kosten worden bespaard op kliniekbezoek en tijd van artsen, omdat andere contactmoment (verzorgd door anderen) in frequentie toenemen. De kosten voor de betaler veranderen niet significant bij gebruik van telemonitoring, maar neigen naar een daling.
De analyse die het vergoedingssysteem in beschouwing neemt, laat de impact van vergoeding zien. Vergoeding zou een prikkel kunnen zijn om telemonitoring te implementeren, aangezien inkomsten van de zorgaanbieders stijgen wanneer het gebruik ervan wordt vergoed. Omdat de kosten voor de betaler niet stijgen, zou dit ruimte laten voor compensatie van de ontwikkelaars van het materiaal (niet in deze analyse betrokken). De gegevens van EuroEco ondersteunen daarom vergoeding van telemonitoring, omdat alle betrokken partijen er voordeel bij hebben. Voor patiënten betekent dit meer continue zorg.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Dit onderzoek is gepubliceerd in het Eur Heart J.

3 minuten educatie • 1-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Hein Heidbuchel

Kosten telemonitoring voor ziekenhuizen gelijk aan de baten

ESC Journaal  Prof. Hein Heidbuchel (Leuven) was presenter van de EuroEco die de kosten en baten van telemonitoring bij ICD-patiënten in zes Europese landen in kaart bracht. In Nederland waren de baten minder dan in andere landen omdat er geen vergoeding beschikbaar is.
 

Het ESC Journaal 2014 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: