Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Quadripolaire CRT-lead halveert het aantal intra-operatieve problemen

ESC - Barcelona, 2014

Nieuws - 2 sep. 2014

 
Cardiac resynchronization therapy with a novel quadripolar lead decreases complications at six months: preliminary results of the MORE-CRT trial

Gepresenteerd op het ESC Congres 2014 door: Giuseppe BORIANI (Bologna, Italy)
 

Achtergrond

In tot wel 10% van de patiënten met hartfalen met een geïmplanteerd device voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) is de plaatsing van de leads niet succesvol als gevolg van anatomische onregelmatigheden, n. phrenicus-stimulatie (PNS), of slechte electrische metingen.
Gebruik van een quadripolaire linker ventrikel (LV) lead in plaats van een bipolaire zou een aantal van deze problemen kunnen oplossen.
De MORE-CRT (More Options available with a quadripolar LV lead pRovidE in-clinic solutions to CRT challenges) studie was ontworpen om bipolaire leads te vergelijken met quadripolaire, ten aanzien van het aantal benodigde interventies in geval van hoge pacing drempelwaarden en PNS. 1068 patiënten werden gerandomiseerd naar CRT met een bipolaire (n=348, controlegroep) of quadripolaire (n=720) lead. 916 patiënten waren bij het follow-up bezoek na 6 maanden.
 

Belangrijkste resultaten

  • Meer patiënten met de quadripolaire lead waren vrij van intra- en post-operatieve LV lead-gerelateerde events na 6 maanden (85.97% vs. 76.86%, P=0.0001). Het voordeel werd direct na de plaatsing van het device gezien.
  • De gecombineerde intra- en postoperatieve LV lead-gerelateerde event rate was 13.2% (94/712) in de quadripolaire CRT-groep en 22.29% in de controlegroep, resulterend in een significante relatieve risico reductie van 40.8% met quadripolaire CRT (NNT: 11).
  • Een significante daling van 56.4% van intra-operatieve LV lead-gerelateerde events (zoals het gebruik van meer dan 1 LV electrode, werd gezien met de quadripolaire ten opzichte van de controle methode (5.98% vs. 13.73%, P<0.001).

Conclusie

In deze grote prospectieve, gerandomiseerde studie was het primaire eindpunt van vrij zijn van intra- en post-operatieve lead-gerelateerde events significant beter in patiënten behandeld met de quadripolaire lead, ten opzichte van een bipolaire lead. Dit voordeel was met name het gevolg van een daling (minstens halvering) in intra-operatieve LV lead-gerelateerde events. De prestatie en veiligheid van dit systeem bieden meer opties om effectief veelvoorkomende pacing-problemen op te lossen, ten opzichte van bipolaire CRT-systemen.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie –
 
3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Rudolf de Boer

Hartfalennieuws op de ESC: quadripolaire leads en neurostimulatie nervus vagus

ESC Journaal Prof. Rudolf de Boer (UMC Groningen) doet verslag van twee hartfalenstudies die nog niet in het ESC Journaal zijn besproken: de MORE-CRT die bipolaire met quadripolaire leads bij CRT-patiënten vergeleek en de NECTAR-HF die onderzocht of neurostimulatie van de nervus vagus een gunstig effect had op de hartfunctie bij hartfalenpatiënten.
 
Het ESC Journaal 2014 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: