Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mediterraan dieet met extra olijfolie kan metabool syndroom teniet doen

Literatuur - Babio N et al., CMAJ. 2014

 

Mediterranean diets and metabolic syndrome status in the PREDIMED randomized trial

 
Babio N, Toledo E, Estruch R, for the PREDIMED Study Investigators
CMAJ. 2014 Oct 14. pii: cmaj.140764. [Epub ahead of print]        
 

Achtergrond

Leefstijlaanpassingen, zoals meer lichamelijke activiteit [1], een gezond dieet volhouden [2,3], of gewichtsverlies [4-6] zijn geassocieerd met omkering van het metabole syndroom en zijn componenten. Het is echter onduidelijk of veranderingen in het algemene dieetpatroon, zonder gewichtsverlies, ook effectief zijn in het verbeteren van de aandoening.
Van het Mediterrane dieet is bekend dat het CV aandoeningen en gerelateerde condities zoals diabetes, hypertensie en metabool syndroom gunstig beïnvloedt. In eerdere studies die een gunstig effect van het Mediterrane dieet op metabool syndroom aantoonden, kon echter niet worden onderscheiden of het effect aan gewichtsverlies of het dieet zelf kon worden toegeschreven.
Eerdere analyses van PREDMED (PREvención con DIeta MEDiterránea) studie suggereerde al dat een Mediterraan dieet aangevuld met noten volhouden, het metabool syndroom vaker teniet deed dan het geven van advies om een vetarm dieet te volgen [7]. Deze analyses waren echter gebaseerd op 1224 deelnemers die één jaar werden gevolgd. De huidige analyse onderzoekt deze relatie in het uiteindelijke PREDIMED cohort na een mediane follow-up van 4.8 jaar. Deelnemers werden gerandomiseerd naar één van drie voedingsinterventies (Mediterraan dieet aangevuld met extra-virgine olijfolie (EVOO)(n=2543) of met noten (n=2454), of geadviseerd om een vetarm dieet te volgen, n=2450).
 

Belangrijkste resultaten

  • Na follow-up werd een significant lagere toename van de prevalentie van metabool syndroom gezien onder deelnemers die naar het EVOO-aangevulde Mediterrane dieet waren gerandomiseerd, ten opzichte van in de controle-dieetadviesgroep.
  • De incidentie van metabool syndroom verschilde niet significant tussen de Mediterrane dieetgroepen en de controlegroep, noch lieten de componenten van metabool syndroom verschillen zien tussen de groepen.
  • Wanneer alleen de deelnemers werden beschouwd die bij baseline aan de criteria voor metabool syndroom voldeden (n=3992 met complete data), werd omkering van metabool syndroom gezien in 958 (28.2) deelnemers. Dit kwam significant vaker voor bij beide Mediterrane diëten (controle vs. EVOO: HR: 1.35, 95%CI: 1.15-1.58, P<0.001, controle vs. noten: HR: 1.28, 95%CI: 1.08-1.51, P<0.001).
  • Deelnemers die waren ingedeeld bij in de Mediterrane dieetgroepen hadden een grotere kans niet meer aan de criteria voor centrale obesitas te voldoen ten opzichte van de controlegroep, zelfs na correctie voor confounders. Aan het criterium van hoog nuchtere plasmaglucose werd alleen significant minder vaak voldaan in de groep die aanvullend extra EVOO kreeg, ten opzichte van de controlegroep.

Conclusie

Deze analyse van langere termijn follow-up gegevens laat zien dat het volgen van een Mediterraan dieet aangevuld met extra-virgine olijfolie is geassocieerd met minder stijging van de prevalentie van metabool syndroom in vergelijking met het ontvangen van dieetadvies over een vetarm dieet. Er werd geen verschil gezien tussen de diëten ten aanzien van nieuw ontstaan metabool syndroom, dus de minder toegenomen prevalentie leek het gevolg van omkering van het metabool syndroom. Inderdaad voldeden minder deelnemers die bij het Mediterrane dieet waren ingedeeld aan de criteria voor centrale obesitas en hoge nuchtere plasmaglucose (alleen bij extra EVOO). Er werden geen verschillen gezien tussen gewichtsverlies of energieverbruik, dus de verandering lijkt te kunnen worden toegeschreven aan het verschil in dieetpatroon. Het Mediterrane dieet kan daarom nuttig zijn om centrale obesitas en hyperglycaemie te verminderen in patiënten met een hoog CVD risico.
 
Klik door naar dit artikel op on Pubmed
 

Referenties

1. Earnest CP, Johannsen NM, Swift DL, et al. Dose effect of cardiorespiratory exercise on metabolic syndrome in postmenopausal women. Am J Cardiol 2013;111:1805-11.
2. Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, et al. Beneficial effects of a dietary approaches to stop hypertension eating plan on features of the metabolic syndrome. Diabetes Care 2005;28: 2823-31.
3. Akbaraly TN, Singh-Manoux A, Tabak AG, et al. Overall diet history and reversibility of the metabolic syndrome over 5 years:  the Whitehall II prospective cohort study. Diabetes Care 2010;33: 2339-41.
4. Case CC, Jones PH, Nelson K, et al. Impact of weight loss on the metabolic syndrome. Diabetes Obes Metab 2002;4:407-14.
5. Lofgren IE, Herron KL, West KL, et al. Weight loss favourably modifies anthropometrics and reverses the metabolic syndrome in premenopausal women. J Am Coll Nutr 2005;24:486-93.
6. de la Iglesia R, Lopez-Legarrea P, Abete I, et al. A new dietary strategy for long-term treatment of the metabolic syndrome is compared with the American Heart Association (AHA) guidelines: the MEtabolic Syndrome REduction in NAvarra (RESMENA) project. Br J Nutr 2014;111:643-52.
7. Salas-Salvadó J, Fernández-Ballart J, Ros E, et al. Effect of a Mediterranean diet supplemented with nuts on metabolic syndrome status: one-year results of the PREDIMED randomized trial. Arch Intern Med 2008;168:2449-58.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: