Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA 2014 Journaal

22 okt. 2014

 
Op deze pagina verschijnen alle items uit de vier AHA Journaals op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 17-20 november 2014.

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Dion Stub

Is zuurstof voor STEMI-patiënten in de ambulance wel of niet goed?

AHA 2014 Patiënten met een STEMI krijgen in de pre-hospitale fase vaak zuurstof. De AVOID-studie heeft onderzocht of dit de optimale behandeling is. De resulaten van de AVOID lijken uit te wijzen dat dat niet het geval is, maar volgens presenter Dion Stub (Canada) kan een grotere studie, zoals bijvoorbeeld de lopende gerandomiseerde registry in Zweden, hiervoor bewijs moeten leveren.

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Dr. Clyde Yancy

Clyde Yancy's hoogtepunten van het congres

AHA 2014  CSI Chicago vraagt dr. Clyde Yancy, een voormalige AHA-president, naar zijn hoogtepunten van de editie van 2014 en de relatieve terugloop in deelnemers ten opzichte van het Europese congres. We willen niet meer, maar beter, zegt Yancy.  

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Prof.dr. Frank Visseren

Een turning point in de geschiedenis van LDL als behandeltarget

AHA 2014  Prof.dr. Frank Visseren zag op het congres veel evidence over de veiligheid en effectiviteit van ongekend lage LDL-niveaus, zoals (1)  de follow -up-data over twintig jaar van de WOSCOPS, (2) de berichten over de veiligheid van PCSK9-remmers en (3) de data van de IMPROVE-IT. Alles bij elkaar genomen noemt hij  het congres een turning point in de geschiedenis van LDL als behandeltarget.

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago,2014, Jeroen Venlet

Posterpitch Jeroen Venlet (Leiden)

AHA 2014 Jeroen Venlet (Leiden) doet een posterpitch voor het onderzoek Focal Fibrosis Predicts Monomorphic VT but Not Polymorphic VT or VF in Nonischemic Dilated Cardiomyopathy.

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Sebastiaan Roos

Posterpitch Sebastiaan Roos (Amsterdam)

AHA 2014 Sebastiaan Roos (Amsterdam) doet een posterpitch voor zijn onderzoek Sonoreperfusion Therapy for Microvascular Obstruction Using Microbubbles and Low Dose tPa.

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Daan Westenbrink

Posterpitch Daan Westenbrink (Groningen)

AHA 2014 Daan Westenbrink (Groningen) doet een posterpitch over zijn onderzoek Anemia Predicts Bleeding and Mortality, but Not Stroke, in Patients With Atrial Fibrillation: Insights From the ARISTOTLE Trial.

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Dr. Jur ten Berg

Nieuwe generatie DES-stents non-inferieur ten opzichte van de oude stents, maar niet meer dan dat

AHA 2014  Ee n nieuwe generatie DES-stents heeft een coating die oplost waardoor het risico op vooral late stenttrombose zou moeten afnemen.In twee studies, de EVOLVE en de BASKET-PROVE II,  w erd non-inferiority aangetoond ten opzichte van d e oude stents, maar beide studies waren niet gepowerd om inderdaad ook een afname van stenttrombose aan te kunnen tonen. 

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago,2014, Jennie Korenstra

Posterpitch Jennie Korenstra (Groningen)

AHA 2014 Jennie Korenstra (Groningen) doet een posterpitch over haar onderzoek doet een posterpitch over haar onderzoek Efficacy and Safety of Dabigatran versus Acenocoumarol in “Real World” Patients With Atrial Fibrillation.

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Cjicago, 2014, R.N.W. Hauer

Posterpitch prof.dr. Richard Hauer (Utrecht)

AHA 2014  Prof.dr. Richard Hauer (Utrecht) doet een posterpitch over het onderzoek van Judith Groeneweg: Clinical Presentation, Long-Term Follow-Up, and Disease Penetrance of Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia/Cardiomyopathy in 1001 Patients and Family Members.

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Kees Hovingh

Het design van de ODYSSEY ALTERNATIVE

AHA 2014 Dr. Kees Hovingh (Amsterdam) wordt ondervraagd door CSI Chicago over het design van de ODYSSEY ALTERNATIVE die zich richtte op een PCSK9-remmer bij patiënten met een statine-intolerantie. De bijwerkingen die werden gezien in de placebogroep stemmen tot nadenken over de studieopzet bij deze patiënten.  

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Dr. Dhruv S. Kazi

Antibiotica bij endocarditis: we weten niet wat we moeten doen

AHA 2014 CSI Chicago ondervraagt dr. Dhruv Kazi, discussant bij een studie waarin het profylactische gebruik van antibiotica bij patiënten met een verhoogd risico op endocarditis werd onderzocht. Volgens dr. Kazi weten we gewoon niet wat we moeten doen met antibiotica bij endocarditis.

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Lotte Kaasenbrood

Posterpitch Lotte Kaasenbrood (Utrecht)

AHA 2014  Lotte Kaasenbrood (Utrecht) doet een posterpitch over haar onderzoek Statin Therapy in Patients With Type 2 Diabetes: Development and Validation of a Model to Predict Individualized Treatment Effects Based on the ASCOT, ALLHAT and CARDS Trials.

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Prof.dr. Erik Stroes

IMPROVE-IT: een hele vooruitgang

AHA 2014  Prof.dr. Erik Stroes beziet de resultaten van de IMPROVE-IT en concludeert dat deze een antwoord op veel vragen bieden. Een hele vooruitgang in lipidenland.  

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Janneke Timmermans

Losartan bij Marfanpatiënten: het blijft zoeken

AHA 2014 Janneke Timmermans (Nijmegen) bespreekt een voor Marfanpatiënten belangrijke studie waarin de invloed van losartan op de groei van de aortadiameter werd gemeten. De resultaten waren negatief, dus het blijft zoeken. Losartan is wel een goed alternatief voor patiënten die geen bètablokkers verdragen.

Nieuws • 19-11-2014

Zuurstoftherapie bij STEMI zonder hypoxie leidt tot meer myocardschade en events

AHA 2014 De AVOID studie toonde aan dat zuurstofsuppletietherapie in patiënten met STEMI zonder hypoxie de frequentie en mate van myocardschade verhoogde, in vergelijking tot wanneer geen zuurstof wordt gegeven.

Nieuws • 19-11-2014

Regionaal geïntegreerde zorg kan reperfusietijd en uitkomst bij STEMI verbeteren

AHA 2014 De Lifeline STEMI ACCELERATOR studie is een groots opgezet project om regionale zorgsystemen op te zetten om de STEMI zorg te verbeteren en zodoende ook de klinische uitkomsten voor patiënten.

Nieuws • 19-11-2014

HDL functie betere voorspeller voor toekomstige atherosclerotische CV events dan HDL-c niveau

AHA 2014 HDL cholesterol efflux capaciteit was omgekeerd geassocieerd met het optreden van atherosclerotische aandoeningen in ruim 9 jaar follow-up van patiënten die bij baseline vrij waren van CV ziekte.

Nieuws • 19-11-2014

Langdurige blootstelling aan overmatige antistolling en plaatjesremming verhoogt risico op dementie

AHA 2014 Patiënten met atriumfribrilleren bij wie >25% van de tijd sprake was van supratherapeutische INR, hadden een hoger risico op dementie, mogelijk door hersenletsel als gevolg van microbloedingen.

Nieuws • 19-11-2014

Bioresorbeerbare medicijnafgevende stent non-inferieur aan duurzame stent

AHA 2014 De EVOLVE II studie vergeleek de bioresorbeerbare everolimus-afgevende SYNERGY stent met de duurzame PROMUS stent en vond non-inferioriteit ten aanzien van falen van de target laesie.

Nieuws • 19-11-2014

IMPROVE-IT on-treatment analyse bevestigt voordeel van toevoeging ezetimibe aan statine

AHA 2014 De on-treatment analyses tonen een nog wat groter klinische behandeleffect van ezetimibe-toevoeging aan statines, ten opzichte van de intention-to-treat analyse.

Nieuws • 19-11-2014

Cocaïnegebruik verstoort coronaire bloedstroom

AHA 2014 Cocaïnegebruik is geassocieerd met significante coronaire microvasculaire dysfunctie, ondanks de afwezigheid van significante epicardiale CAD. Dit verhoogt het risico op hartaandoeningen.

Nieuws • 19-11-2014

Twee studies vinden dat actief astma het risico op cardiovasculaire events verhoogt

AHA 2014 Mensen met astma hadden meer kans op MI of CVD events, onafhankelijk van traditionele risicofactoren en onafhankelijk van behandeling. Systemische inflammatie is hoog ondanks behandeling.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, CSI Chicago en Frank Visseren

Het gaat er niet om welk pilletje je geeft, maar dat het LDL-cholesterol omlaag gaat

AHA 2014 CSI Chicago ondervraagt prof.dr. Frank Visseren (Utrecht). Na de IMPROVE-IT gaat het er niet meer om hoe je het LDL-cholesterol naar beneden krijgt, maar dàt je het naar beneden krijgt.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Wouter Jukema

IMPROVE-IT: een lang traject met hick-ups en een feestje tot besluit

AHA 2014 Prof.dr. Wouter Jukema zat in de steering committee van de IMPROVE-IT en heeft alle hick-ups van het zeer langdurige traject van nabij meegemaakt. Hij noemt het een milestone studie en vat de resultaten samen.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Freek Verheugt en Jur ten Berg

Aspirine niet effectief in grote Japanse studie: hoe nu verder?

AHA 201 4 Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) en dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreken de resultaten van een grote Japanse studie waarin het gebruik van aspirine in primaire preventie niet effectief bleek. De verwachting is dat aspirine niet zal verdwijnen maar wel minder gegeven zal gaan worden.

Nieuws • 18-11-2014

Toename van infectieuze endocarditis gelijktijdig met daling antibioticagebruik bij tandingrepen

AHA 2014 Sinds introductie van NICE richtlijn dat antibiotische profylaxe niet meer nodig is bij dentale procedures, is het aantal gevallen van infectieuze endocarditis sterk gestegen.

Nieuws • 18-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Atenolol en losartan behandeling hebben hetzelfde effect op snelheid aortadilatatie in Marfan Syndroom

AHA 2014 Na drie jaar behandeling met atenolol of losartan bleek er geen verschil in het effect op de diameter van de aortawortel. Mogelijk zijn deze middelen effectiever in jonge Marfan patiënten.

Nieuws • 18-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

ARB heeft geen effect op linker ventrikelmassa bij hypertrofe cardiomyopathie

AHA 2014 In de INHERIT trial had behandeling met de angiotensine II receptorblokker losartan geen effect op volumetrische, echocardiografische of functionele parameters van hypertrofe cardiomyopathie.

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Freek Verheugt

Duur van dubbele antiplaatjestherapie

AHA 2014  De eerste sessie van de Late Breaking Clinical Trials had geheel betrekking op de duur van dubbele antiplaatjestherapie. Prof. Freek Verheugt (Amsterdam) bespreekt de gevolgen voor de klinische praktijk.

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago,2014, Jur ten Berg

Drie studies duale antiplaatjestherapie: ISAR-SAFE, ITALIC, DAPT

AHA 2014 Op de eerste dag van het congres van de American Heart Association (AHA) in Chicago werden de resultaten van drie studies over de behandelduur van duale antiplaatjestherapie gepresenteerd. Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreekt de ISAR-SAFE, de ITALIC en vooral de belangrijke en moeilijk te interpreteren DAPT.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Verdere LDL-verlaging door toevoeging ezetimibe verlaagt CV risico meer dan statines alleen

AHA 2014 De IMPROVE-IT trial laat zien dat extra LDL-c verlaging met ezetimibe, in hoogrisico patiënten die al statines krijgen, het aantal toekomstige CV aandoeningen verlaagt.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

PCSK9-remming geeft effectieve LDL-c verlaging in statine-intolerante patiënten

AHA 2014 ODYSSEY ALTERNATIVE laat zien dat PCSK9-antilichaam alirocumab meer LDL-c verlaging geeft in hoogrisico patiënten die geen statines tolereren dan ezetimibe, en goed wordt verdragen.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

ARNI lijkt ziekteverloop van HFrEF gunstig te beïnvloeden

AHA 2014 Nieuwe analyses van de PARADIGM-HF studie laten zien dat LCZ696 het risico op plotselinge dood, (spoed)opname, verergering van symptomen en noodzaak voor intensieve behandeling vermindert ten opzichte van ACE-remming.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Lage dosis aspirine niet effectief als primaire CV preventie in Japanse ouderen

AHA 2014 De resultaten van het Japanse Primary Prevention Project (JPPP) wijzen uit dat oudere Japanse patiënten met CV risicofactoren geen baat hebben bij dagelijkse lage dosis aspirine om het algemene risico op atherosclerotische events te verminderen.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Routinematig screenen op coronaire atherosclerose verbetert klinische uitkomsten niet

AHA 2014 De FACTOR-64 studie laat zien dat screenen op CAD middels coronaire CT angiografie bij asymptomatische patiënten met diabetes het aantal CV uitkomsten niet vermindert.

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Dr. Patrick O'Gara

IMPROVE-IT: reactie president ACC

AHA 2014 Dr. Patrick O'Gara gaat als president van de ACC dieper in op de IMPROVE-IT. Welke vragen zijn wel en welke niet beantwoord? 

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, CSI Chicago en dr. Lori Mosca

De klinische praktijk na IMPROVE-IT: 'even lower is even better'

AHA 2014 Dr. Lori Mosca, AHA-spokesperson voor de IMPROVE-IT, wordt door CSI Chicago ondervraagd over de gevolgen van deze studie voor de dagelijkse praktijk. Die zijn er volgens Mosca zeker; even lower is even better .

Nieuws • 16-11-2014 • AHA, Chicago, 16 november 2014

Minder CV events na dertig maanden in plaats van twaalf maanden DAPT na DES-plaatsing

AHA 2014 DAPT studie: behandeling met duale antiplaatjestherapie (DAPT) langer dan twaalf maanden vermindert zowel stentgerelateerde als ischaemische events elders in patiënten die na stentplaatsing a l één jaar DAPT hebben gehad.

3 minuten educatie • 16-11-2014, AHA 2014, Chicago, Dr. C. Noel Bairey Merz

Vrouwen en HVZ in de VS

AHA 2014 Tijdens een meeting in het Hyatt Hotel vroeg CSI Chicago dr. C. Noel Bairey Merz (Los Angeles, VS) naar de problemen bij de behandeling van vrouwen met HVZ in de Verenigde Staten. Aan de orde komen onder meer overgewicht als risicofactor en vooroordelen en schaamte bij deze vrouwen.

3 minuten educatie • 16-11-2014, Posterpitch AHA 2014, Guus de Waard

Posterpitch Guus de Waard (VUmc)

AHA 2014 Guus de Waard (Amsterdam) doet een posterpitch over zijn onderzoek Development of Invasively Measured Coronary Flow Reserve Before and After Reperfusion of Acute Myocardial Infarction: Results from an Experimental Porcine Model and a Patient Study.

3 minuten educatie • 16-11-2014, AHA 2014, Chicago, Jan Jongbloed

Posterpitch Jan Jongbloed (UMCG)

AHA 2014 Dr. Jan Jongbloed (Groningen) doet een posterpitch over zijn onderzoek Gene-panel based Next Generation Sequencing (NGS) greatly improves clinical genetic diagnostics in inherited cardiomyopathies.

3 minuten educatie • 16-11-2014, AHA 2014, Chicago, Barbara Sjouke

Posterpitch Barbara Sjouke (AMC)

AHA 2014 Barbara Sjouke (Amsterdam) doet een posterpitch over haar onderzoek Polygenic Familial Hypercholesterolemia Does Not Exist: Data from 1430 Referred Children.

Nieuws • 16-11-2014 • AHA, Chicago, 16 november 2014

Kortere duale antiplaatjestherapie na DES-implantatie is non-inferieur aan twaalf maanden behandelen

AHA 2014 In de ISAR-SAFE studie was zes maanden clopidogreltherapie non-inferieur aan twaalf maanden clopidogrel, bij patiënten met een drug eluting stent, ten aanzien van klinische uitkomsten.

3 minuten educatie • 7-11-2014, Heemstede, 6 november 2014, Charlotte Koopal en Lotte Kaasenbrood

CSI Chicago

AHA 2014 Het team van CSI Chicago ( C ardiovascular S cene I nvestigation), bestaande uit Charlotte Koopal en Lotte Kaasenbrood, gaat naar het koude Chicago om verslag te doen van het congres van de American Heart Association (AHA). Lezers van onze nieuwsbrief ontvangen de bijdragen van CSI Chicago vier dagen achter elkaar  om 10:00 v an maandag 17 t/m donderdag 21 november. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: