Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hyperglycaemie lijkt schadelijk voor het myocard, zelfs al vóór diabetes diagnose

Literatuur - Selvin E et al., Circulation. 2014

 
Diabetes Mellitus, Prediabetes, and Incidence of Subclinical Myocardial Damage

 
Selvin E, Lazo M, Chen Y, et al.
Circulation. 2014;130:1374-1382. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010815
 

Achtergrond

Er zijn aanwijzingen dat er vaak al hartschade is op het moment dat de diagnose diabetes mellitus (DM) wordt gesteld [1,2]. Ook als mensen niet aan de diagnostische criteria voor DM voldoen, brengt hyperglycaemie mogelijk al coronaire microvasculaire dysfunctie teweeg [3-8], met als gevolg myocardschade en een risico op cardiovasculaire (CV) events. Personen met prediabetes of DM blijken een verhoogde prevalentie van atherosclerose te hebben, zoals gemeten aan de dikte van de carotis intima media of coronaire arteriecalcificatie [8-13].
Het verband tussen prediabetes of DM en subklinische myocardschade is minder duidelijk. Een nieuw hooggevoelig assay is beschikbaar voor cardiaal troponine T (hs-cTnT), waarmee troponine betrouwbaar kan worden gemeten voor diagnostische doeleidnen [14]. Cardiaal troponine met dit assay gemeten bij asymptomatische mensen kan chronische subklinische myocardschade reflecteren, van niet-atherosclerotisch origine [15,16], en was sterk geassocieerd met opvolgend hartfalen en sterfte, maar slechts in beperkte mate met coronaire hartziekte [17].
Deze studie beoogde het verband te karakteriseren tussen DM (HbA1c>6.5%) en prediabetes (HbA1c tussen 5.7% en 6.4%) en de 6-jaars incidentie van subklinische myocardschade (bepaald met hs-cTnT), in een gemeenschapsgebaseerde populatie (ARIC studie), zonder klinisch voorgeschiedenis van CV aandoeningen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Diabetes status bij baseline was sterk geassocieerd met hogere niveaus van hs-cTnT, zodat van diegenen met DM 15.3% hs-cTnT van 9-13 ng/L hadden, terwijl slechts 6.2% van de mensen zonder diabetes dit liet zien.
  • Het risico op CV events of de dood was significant geassocieerd met incidente subklinische myocardschade (incident hs-cTnT > 14 ng/L), zelfs na correctie voor CV risicofactoren. Personen met prediabetes of DM hadden een hoger risico dan patiënten zonder DM bij bezoek 2, na plm. 3-4  jaar (HR: 1.40, 95%CI: 1.08-1.80 en HR: 2.47, 95%CI: 1.78-3.43 respectievelijk).
  • Personen met incident verhoogde hs-cTnT en DM hadden een aanzienlijk verhoogd risico op hartfalen (HR: 6.37, 95% CI: 4.27–9.51), sterfte door alle oorzaken (HR: 4.36, 95%CI: 3.14–6.07), en coronaire hartziekte (HR: 3.84, 95% CI: 2.52–5.84), ten opzichte van diegenen zonder incidente stijging van hs-cTnT en zonder DM.
  • Vergelijkbare resultaten werden gezien wanneer de gegevens apart werden geanalyseerd voor blanke en zwarte personen.
  • Het toevoegen van hs-cTnT aan predictiemodellen verbeterde de modeldiscriminatie voor hartfalen en sterfte.


Download SELVIN Circulation 2014 cvgk.pptx

Conclusie

Deze studie levert aanwijzingen dat hyperglycaemie een schadelijk effect heeft op het myocard, zelfs als patiënten nog niet aan de diagnostische criteria voor diabetes voldoen. Prediabetes en DM waren allebei significant geassocieerd met de incidentie van subklinische myocardschade na 6 jaar, zoals ingeschat met een hooggevoelige assay voor cardiale troponine T. Incidente stijgingen van hs-cTnT waren geassocieerd met toekomstige CV events, met name hartfalen en sterfte. Deze gegevens suggereren dat personen met prediabetes niet alleen het risico lopen om vervolgens diabetes te ontwikkelen, maar ook risico hebben op subklinische schade en daardoor ook op CV events.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Davis TM, Coleman RL, Holman RR; UKPDS Group. Prognostic significance of silent myocardial infarction in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 79. Circulation. 2013;127:980–987.
2. Hu FB, Stampfer MJ, Haffner SM, et al. Elevated risk of cardiovascular disease prior to clinical diagnosis of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2002;25:1129–1134.
3. Pitkänen OP, Nuutila P, Raitakari OT, et al. Coronary flow reserve is reduced in young men with IDDM. Diabetes. 1998;47:248–254.
4. Yokoyama I, Momomura S, Ohtake T, et al. Reduced myocardial flow reserve in non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol. 1997;30:1472–1477.
5. Nitenberg A, Valensi P, Sachs R, et al. Impairment of coronary vascular reserve and ACh-induced coronary vasodilation in diabetic patients with angiographically normal coronary arteries and normal
left ventricular systolic function. Diabetes. 1993;42:1017–1025.
6. Wallace TW, Abdullah SM, Drazner MH, et al. Prevalence and determinants of troponin T elevation in the general population. Circulation. 2006;113:1958–1965.
7. Di Carli MF, Janisse J, Grunberger G et al. Role of chronic hyperglycemia in the pathogenesis of coronary microvascular dysfunction in diabetes. J Am Coll Cardiol. 2003;41:1387–1393.
8. Gerstein HC, Werstuck GH. Dysglycaemia, vasculopenia, and the chronic consequences of diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;1:71–78.
9. Meigs JB, Larson MG, D’Agostino RB, et al. Coronary artery calcification in type 2 diabetes
and insulin resistance: the Framingham offspring study. Diabetes Care. 2002;25:1313–1319.
10. Moebus S, Stang A, Möhlenkamp S, et al; Heinz Nixdorf Recall Study Group. Association of impaired fasting glucose and coronary artery calcification as a marker of subclinical atherosclerosis in a population-based cohort–results of the Heinz Nixdorf Recall Study. Diabetologia. 2009;52:81–89.
11. Lee KK, Fortmann SP, Fair JM et al. Insulin resistance independently predicts the progression of coronary artery calcification. Am Heart J. 2009;157:939–945.
12. Folsom AR, Eckfeldt JH, Weitzman S, et al. Relation of carotid artery wall thickness to diabetes
mellitus, fasting glucose and insulin, body size, and physical activity. Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study Investigators. Stroke. 1994;25:66–73.
13. McNeely MJ, McClelland RL, Bild DE, et al. The association between A1C and subclinical cardiovascular disease: the multi-ethnic study of atherosclerosis. Diabetes Care. 2009;32:1727–1733.
14. Giannitsis E, Kurz K, Hallermayer K, et al. Analytical validation of a high-sensitivity cardiac troponin T assay. Clin Chem. 2010;56:254–261.
15. Morrow DA, Antman EM. Evaluation of high-sensitivity assays for cardiac troponin. Clin Chem. 2009;55:5–8.
16. Sabatine MS, Morrow DA, de Lemos JA, et al. Detection of acute changes in circulating troponin in the setting of transient stress test-induced myocardial ischaemia using an ultrasensitive assay: results from TIMI 35. Eur Heart J. 2009;30:162–169.
17. Saunders JT, Nambi V, de Lemos JA, et al. Cardiac troponin T measured by a highly sensitive assay predicts coronary heart disease, heart failure, and mortality in the Atherosclerosis Risk in  ommunities Study. Circulation. 2011;123:1367–1376.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: