Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Klein molecuul kan snel de antistollingsactiviteit van edoxaban teniet doen

Nieuws - 6 nov. 2014

 
Amerikaanse onderzoekers hebben veiligheids- en effectiviteitsdata van PER977, een middel dat antistolling omkeert, in gezonde vrijwilligers gedeeld in correspondentie aan de New England Journal of Medicine.
 
PER977 (ontwikkeld door Perosphere) is een klein, synthetisch, wateroplosbaar, kationisch molecuul dat is ontworpen om specifiek aan ongefractioneerd heparine en laagmoleculair heparine te binden middels niet-covalente waterstofbindingen en lading-lading interacties. Bovendien bindt PER977 op vergelijkbare wijze aan nieuwe orale anticoagulentia  (NOACs), aan zowel orale factor Xa remmers (edoxaban, rivaroxaban en apixaban), en aan de orale trombineremmer dabigatran.
 
Van PER977 was al aangetoond dat het antistollingsactiviteit van alle NOACs omkeert in preklinische studies. Het molecuul bindt niet aan plasmaeiwitten, noch aan veelgebruikte cardiovasculaire, anti-epileptische en anaesthesiemedicatie.
 
Deze brief beschrijft een farmacokinetische en farmacodynamische studie van een enkele intraveneuze dosering van PER977 (5-300 mg) alleen, of na een 60 mg orale dosis van edoxaban, in een dubbelblinde, placebogecontroleerde setting. Volbloedstollingstijd werd gebruikt om antistolling te monitoren.
 
Toediening van PER977 (100-300 mg enkele dosering), 3 uur na toediening van edoxaban, verlaagde de volbloedstollingstijd tot minder dan 10% boven baseline in 10 minuten of korter, terwijl in deelnemers die placebo kregen, de tijd tot terugkeer naar dat niveau van volbloedstollingstijd ongeveer 12-15 uur in beslag nam. Volbloedstollingstijd bleef stabiel binnen 10% boven of onder baseline gedurende 24 uur na een enkele dosis PER977. In 30 minuten herstelde PER977 ook de gemiddelde fibrinevezeldiameter tot normaal, welke verminderd was na edoxabantoediening (gemeten met scanning electronmicrografie van stolsels).
Er was geen aanwijzing voor stollingsactiviteit na toediening van PER977. Mogelijk gerelateerde bijwerkingen waren tijdelijke milde flushing rondom de mond en in het gezicht en dysgeusie, matige hoofdpijn (1 persoon). Éen persoon melde matige spierkramp en stijging van creatinine fosfokinineniveaus, symptomen welke werden beschouwd als niet gerelateerd aan PER977.
 
Aanvullende fase 2 klinische studies worden momenteel uitgevoerd.
 
Vind dit artikel online
 

Bron:

Ansell JE, et al. Use of PER977 to reverse the anticoagulant effect of edoxaban. N Engl J Med 2014; DOI: 10.1056/NEJMc1411800.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: