Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI lijkt ziekteverloop van HFrEF gunstig te beïnvloeden

AHA, Chicago, 2014

Nieuws - 17 nov. 2014

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014
 

Achtergrond

Uit resultaten van de PARADIGM-HF studie bleek dat het nieuwe middel LCZ696 in patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF) superieur was aan de ACE-remmer enalapril in het verminderen van belangrijke eindpunten, inclusief het verlagen van het risico op cardiovasculaire (CV) sterfte en ziekenhuisopname voor HF. LCZ696 is een ARNI (Angiotensine Receptor Neprilysin Inhibitor), een middel dat een tweeledig beschermend effect heeft op het hart, door zowel natriuretische peptiden te stimuleren als het RAAS-systeem te remmen.
PARADIGM-HF is een gerandomiseerde, dubbelblinde, fase III studie die de effectiviteit en veiligheid van LCZ696 vergelijkt met ACE-remmer enalapril, in meer dan 8000 patiënten met HFrEF. Patiënten kregen LCZ696 of enalapril in aanvulling op de huidige best beschikbare behandeling. Op het AHA congres werden nu nieuwe analyses van de PARADIGM-HF studie gepresenteerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Ten opzichte van enalapril, vermindert LCZ696 het risico op plotselinge dood met 20%.
  • LCZ696 verminderde ook eerste en opvolgende ziekenhuisopnames voor HFrEF met respectievelijk 21% en 23%, ten opzichte van behandeling met enalapril.
  • LCZ696 verminderde ziekenhuisopname voor cardiovasculaire redenen of welke reden dan ook met 16%.
  • Patiënten die met LCZ696 werden behandeld hadden minder vaak intensieve thuistherapie nodig (16% minder dan bij enalapril).
  • 30% minder bezoeken aan de eerste hulp als gevolg van snelle verergering van de symptomen werden gezien na behandeling met LCZ696, ten opzichte van enalapril.
  • Patiënten verbleven even lang in het ziekenhuis, ongeacht de behandeling, maar patiënten die LCZ696 kregen verbleven minder vaak op de intensive care (-18%) en hadden minder vaak IV medicatie nodig om de hartfunctie te stimuleren (-31%) dan patiënten op enalapril.
  • De beoordeling van zowel patiënten als artsen over hoe het met hen ging, was beter bij behandeling met LCZ696 dan bij enalapril.

Conclusie

Deze resultaten suggereren dat de ARNI LCZ696 het ziekteverloop van HFrEF kan veranderen. Het lijkt erop dat er meer mogelijk is dan slechts het risico op sterfte of ziekenhuisopname te verminderen. Ervaringen met LCZ696 leren dat cardiale biomarkers als NTpro-BNP en troponine lager zijn dan bij behandeling met enalapril, ten teken dat er minder cardiale stress en opvolgende schade optreedt.
 
Nieuwe resultaten met LCZ696 worden tijdens de AHA 2014 gepubliceerd in Circulation:
Packer M, McMurray JJV, Desai AS, et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition and Clinical Progression in Surviving Patients with Heart Failure. Circulation. 2014
 
Bron
Persbericht Novartis 17 november 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: