Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Routinematig screenen op coronaire atherosclerose verbetert klinische uitkomsten niet

AHA, Chicago, 2014

Nieuws - 17 nov. 2014

 
Screening For Asymptomatic Obstructive Coronary Artery Disease Among High-Risk Diabetic Patients Using Coronary CT Angiography: Primary Results of FACTOR-64, a Randomized Controlled Trial

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014 door: Joseph B Muhlestein (Intermountain Medical Center; University of Utah, Murray, Utah)

LBCT.02 - Anti-Lipid Therapy and Prevention of CAD

 

Achtergrond

Coronaire aandoeningen (CAD) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte en invaliditeit bij patiënten met diabetes. CAD is vaak asymptomatisch voordat myocardinfarct (MI) of sterfte optreden. Mogelijk is routinematig screenen daarom mogelijk gerechtvaardigd.
Eerdere pogingen om te screenen op asymptomatische CAD zijn beperkt gebleven tot niet-invasieve tests met variabele sensitiviteit en specificiteit, waardoor alleen obstructieve CAD die myocardiale ischaemie veroorzaakt kon worden opgespoord.
Coronaire CT angiografie (CCTA) biedt de mogelijkheid om niet-invasief de mate en ernst van coronaire atherosclerose te evalueren. CCTA correleert goed met invasieve coronaire angiografie. Het is echter onduidelijk of routinematige CCTA screening in hoogrisico diabetespatiënten veranderingen van de behandeling van veroorzaken, met als gevolg een daling van cardiale events.
De FACTOR-64 studie was daarom om te bepalen of routinematige screening op CAD middels CCTA in patiënten met type 1 or 2 diabetes met vermoedelijk hoog CV risico, gevolgd door behandeling op geleide van CCTA, het CV risico kan verlagen. FACTOR-64 randomiseerde 900 patiënten met 3 tot 5 jaar geschiedenis van diabetes, naar CAD-screening met CCTA-geleide therapie of naar standaardzorg op basis van richtlijnen.

 
Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt van sterfte door alle oorzaken, niet-fataal MI en ziekenhuisopname voor onstabiele angina kwam even vaak voor in beide behandelgroepen (7.6% (1.9%/jaar) in de standaardzorggroep vs. 6.2% (1.6%/jaar) in de CCTA groep, HR: 0.80, 95%CI: 0.49-1.32, P=0.38).
  • Van de secundaire eindpunten verschilde alleen de incidentie van ziekenhuisopname voor hartfalen significant tussen de beide groepen; het kwam voor in 2.2% van de patiënten die standaardzorg kreeg en in 0.7% van de patiënten bij wie CCTA werd gedaan (HR: 0.26, 95%CI: 0.07-0.94, P=0.04).

Conclusie

Screenen voor CAD middels CCTA in asymptomatische patiënten met type 1 of type 2 diabetes, verminderde de samengestelde incidentie van sterfte door alle oorzaken, niet-fataal MI of ziekenhuisopname voor onstabiele angina niet na vier jaar. Deze studie vormt dus geen aanleiding om routinematig te screenen op CAD met CCTA in deze patiënten.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD


De FACTOR-64 studie werd gepubliceerd in JAMA op 17 november.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: