Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HDL functie betere voorspeller voor toekomstige atherosclerotische CV events dan HDL-c niveau

Nieuws - 19 nov. 2014

HDL Cholesterol Efflux Capacity and Incident Cardiovascular Events


Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014 door Annan Rohatgi (University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX)
 

Achtergrond

Het is vooralsnog onduidelijk of de concentratie van HDL-cholesterol een causale rol speelt in atherosclerose. Mogelijk is de HDL-c efflux-capaciteit een belangrijkere factor; namelijk de mogelijkheid van HDL om cholesterol te ontvangen van macrofagen. Dit is een cruciale stap in reverse cholesterol transport.
Deze studie onderzocht de epidemiologie van cholesterol-efflux-capaciteit en de associatie met incidente atherosclerotische cardiovasculaire (CV) aandoeningen in een groot, multi-etnisch populatiecohort. Voor dit doel werden HDL-c niveaus, HDL-deeltjesconcentratie en de cholesterol-efflux-capaciteit gemeten bij baseline, van 2924 deelnemers aan de Dallas Heart Studie die nog geen CV aandoeningen hadden. Het primaire eindpunt was atherosclerotische CV ziekte, gedefinieerd ls een eerste niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte of coronaire revascularisatie of sterfte door CV oorzaken. De gemiddelde follow-up duur was 9.4 jaar.
 

Belangrijkste resultaten

  • Toenemende kwartielen van cholesterol-efflux-capaciteit waren niet of slechts zwak gecorreleerd aan traditionele CV risicofactoren anders dan lipidenniveaus.
  • Er was een stapsgewijze, omgekeerde associatie tussen toenemende kwartielen van cholesterol-effluxcapaciteit en het primaire eindpunt van atherosclerotische CV aandoeningen (HR voor vierde vs. eerste kwartiel: 0.44, 95%CI: 0.27-0.73). Correctie voor traditionele risicofactoren zwakte dit verband niet af (HR: 0.33, 95%CI: 0.19-0.55).
    Vergelijkbare resultaten werden gezien voor het secundaire eindpunt van totale CV aandoeningen.
  • Dergelijk sterke associaties werden niet gezien voor HDL-c niveau en HDL-deeltjesconcentratie.
  • Sensitiviteitsanalyses die cholesterol-efflux-capaciteit als continue maat modelleerden gaven consistente bevindingen (volledig gecorrigeerde HR voor atherosclerotische CV aandoeningen per 1 SD stijging in efflux-capaciteit: 0.68, 95%CI: 0.55-0.84, en voor alle CV aandoeningen: HR: 0.79, 95%CI: 0.67-0.94). Ook analyses die zich beperkten tot harde CV uitkomsten niet-fataal en fataal MI en beroerte veranderden deze bevindingen niet.

Download ROHATGI NEJM 2014 cvgk.pptx

Conclusie

Deze studie toont aan dat een functionele eigenschap van HDL, namelijk de cholesterol efflux capaciteit, omgekeerd geassocieerd was met het optreden van atherosclerotische CV aandoeningen in een populatie-gebaseerd cohort zonder CV aandoeningen bij baseline. Dit verband hield stand ondanks multivariate correctie, hetgeen suggereert dat HDL functie met CV risico is geassocieerd via processen ander dan die gerelateerd aan HDL-c niveau, HDL-deeltjesconcentratie of traditionele CV risicofactoren.
 
Dit artikel werd op 18 november in NEJM gepubliceerd.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: