Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langdurige blootstelling aan overmatige antistolling en plaatjesremming verhoogt risico op dementie

Nieuws - 19 nov. 2014

 

Long-term overtreatment with anti-clotting/antiplatelet drug combo may raise risk of dementia in people with irregular heartbeat

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014 door: Thomas Bunch (Intermountain Medical Center Cardiology, Eccles Outpatient Care Center Murray, UT)
 

Achtergrond

Patiënten met atriumfibrilleren (AF) hebben een hoger risico op het ontwikkelen van alle vormen van dementia. Het is onbekend welke mechanismen aan deze associatie ten grondslag liggen. Mogelijk resulteert blootstelling aan chronische microbloedingen in repetitieve cerebrale schade die zich manifesteert als cognitieve achteruitgang.
Deze studie testte de hypothese dat AF patiënten die antiplaatjestherapie krijgen, vaker dementie hebben als dit gepaard gaat met een groter deel van de tijd blootstelling aan over-anticoagulatie.
1031 Chronisch ontstolde patiënten op warfarine, met target INR 2-3, en die gemonitord worden door een Anticoagulation Service, werden geïncludeerd, zonder geschiedenis van dementie of beroerte/TIA en die antiplaatjestherapie ontvangen. Dementie werd ingeschat op basis van neurologisch vastgestelde ICD-9 codes.
 

Belangrijkste resultaten

  • Dementie werd gediagnosticeerd in 2.7% van de patiënten met 25% supratherapeutische INR niveaus (n=240).
  • Patiënten met  langer dan 25% van de tijd supratherapeutische INR niveaus hadden een hoger risico op dementie gedurende de follow-up.
  • Na multivariate correctie hadden patiënten met meer dan 25% van de tijd supratherapeutische INR een significant hogere frequentie dementie ten opzichte van diegenen bij wie dat <10% was (HR: 2.40, P=0.04).

Conclusie

In patiënten die zowel antistolling als antiplaatjestherapie krijgen, is het percentage van de tijd dat ze blootgesteld worden aan overmatige antistolling gerelateerd aan het risico op dementie. Deze resultaten wijzen in de richting van chronisch hersenletsel door microbloedingen; een mogelijk mechanisme onderliggend aan de associatie tussen AF en dementie.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: