Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Twee studies vinden dat actief astma het risico op cardiovasculaire events verhoogt

Nieuws - 19 nov. 2014

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014 door: Matthew Tattersall en Duk Won Bang (Mayo Clinic, Rochester, MN)
 

Achtergrond

Zowel astma als hartaandoeningen zijn geassocieerd met verhoogde niveaus van inflammatie in het lichaam. Astma is een Th2-gebiaste inflammatoire conditie die geassocieerd is met pro-inflammatoire aandoeningen (Th1-gebiast) zoals coronaire hartziekte, hoewel deze bevindingen niet consistent waren. Momenteel wordt de relatie tussen astma en het risico op myocardinfarct slecht begrepen.
Twee studies onderzochten deze relatie: de Mayo Clinic voerde een prospectief populatiegebaseerde casus-controlestudie uit met patiënten met MI, pijn op de borst en cardiaal troponine T > 0.03 ng/mL, en gematchedte controles zonder historie van MI. In de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) werd het verband tussen astma en progressie van subklinisch CVD onderzocht.
 

Resultaten

  • De Mayo Clinic studie (Bang et al.) vond een univariate associatie tussen een geschiedenis van astma en het risico op MI van OR: 1.73 (95%CI: 1.17-2.54), en multivariate analyse gaf OR: 1.36 (95%CI: 0.85-2.17).
  • Actieve astma gaf een univariate OR van 2.90 (95%CI: 1.60-5.26) en multivariate OR: 2.30 (95%CI: 1.12-4.72), terwijl inactieve astma een univariate OR opleverde van 1.14 (95%CI: 0.69-1.89) en een multivariate OR: 0.91 (0.49-1.67), ten opzichte van geen astma.
  • Behandeling van actief astma met geïnhaleerde corticosteroïden en systemische corticosteroïden verlaagde het risico op MI, en hetzelfde gold voor kort- of langwerkende beta-agonisten, maar er bleef een verhoogd risico op MI.
  • De MESA studie (Tattersal et al.) vond dat persistente astma een hoger risico met zich mee bracht op een CVD event in statistische modellen met oplopende hoeveelheid correctie (model 1: HR: 1.72, 95%CI: 1.14-2.59, P=0.010, model 4: HR: 1.59, 95%CI: 1.01-2.50, P=0.04).
  • Wisselvallige astma gaf geen significant verhoogd risico op CVD events.
  • Systemische inflammatoire markers IL-6, CRP en fibrinogeen waren significant hoger in mensen met persistente astma en D-dimeer was significant lager dan in mensen zonder astma.
 

Conclusie

Actieve astma lijkt dus geassocieerd met een verhoogd risico op MI. Deze associatie was onafhankelijk van traditionele risicofactoren voor MI, pertinente comorbide condities zoals COPD, en was onafhankelijk van astmamedicatie. Artsen en patiënten moeten zich bewust zijn van dit risico omdat de symptomen vergelijkbaar kunnen zijn.
Mensen met persistente astma hadden ook een hoger risico op CVD events dan mensen zonder astma. Ondanks behandeling hadden mensen met persistent astma toch de hoogste burden van systemische inflammatie.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: