Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zuurstoftherapie bij STEMI zonder hypoxie leidt tot meer myocardschade en events

Nieuws - 19 nov. 2014

 
A Randomised Controlled Trial of Oxygen Therapy in Acute St-segment Elevation Myocardial Infarction: The Air Versus Oxygen in Myocardial Infarction (AVOID) Study

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014 door: Dion Stub (St Paul’s Hospital, Vancouver Canada, and Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia)

LBCT.04: Ischemic Heart Disease: Drugs, Devices and Systems of Care

 

Achtergrond

Doorgaans wordt in eerste instantie zuurstof toegediend bij verdenking op een myocardinfarct (MI). Er is weinig bewijs voor een voordeel van zuurstoftherapie wanneer patiënten geen hypoxie hebben. Zuurstofsuppletie kan echter de coronaire bloedstroom verminderen, coronaire vasculaire weerstand vergroten en bijdragen aan reperfusieschade door extra vorming van reactieve zuurstofspecies.
Deze multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie vergeleek daarom zuurstofsuppletietherapie met geen zuurstoftherapie in 441 normoxische patiënten met door een arts bevestigede STEMI, om zo het effect op myocardinfarctgrootte te kunnen bepalen.
 

Belangrijkste resultaten

 • Het primaire eindpunt was infarctgrootte op cardiale enzymen creatinine kinase en troponine I.
  Creatinine kinase: geometrisch gemiddelde peak (ratio van de gemiddelden zuurstof/geen zuurstof: 1.26, 95%CI: 1.05-1.52, P=0.01), mediane peak (IQR) in de zuurstofarm en de geen-zuurstofarm (2073 (1065-3753) vs. 1727 (737-3598), P=0.04) en area under curve (P=0.04).
  Troponine I: geometrisch gemiddelde peak (ratio van de gemiddelden zuurstof/geen zuurstof: 1.20, 95%CI: 0.92-1.552, P=0.18), mediane peak (IQR) in de zuurstofarm en de geen-zuurstofarm (65.7 (30.1-145.1) vs. 62.1 (19.2-144.0), P=0.17) en area under curve (P=0.12).
 • ECG op dag 1 post-PCI gaf 62.0% (zuurstof) vs. 69.6% (geen zuurstof) ST-segment resolutie > 70% (P=0.10).
 • Mediane infarctgrootte was significant hoger in de zuurstofarm (20.3, IQR: 9.6-29.6) dan in de geen-zuurstofarm (13.1, IQR: 5.2-23.6, P=0.04).
  Geometrisch gemiddelde verschilde niet significant (14.6, IQR: 11.3-18.8 vs. 10.2, IQR: 7.7-13.4, ratio van de gemiddelden: 1.43 (0.99-2.07), P=0.06).
 • Mediane proportie van LV massa verschilde niet significant tussen de behandelgroepen (12.6, IQR: 6.7-19.2 vs. 9.0, IQR: 4.1-16.3, P=0.08) en de geometrisch gemiddelden van proportie van LV massa evenmin (10.0, IQR: 8.1-12.5 vs. 7.3, IQR: 5.7-9.3, ratio van de gemiddelden: 1.38, IQR: 0.99-1.92, P=0.06).
 • Ten aanzien van klinische eindpunten was er meer recidief MI in de zuurstofarm (5.5 vs. 0.9, P<0.01), en meer significante aritmieën (40.4 vs. 31.4, P=0.05) bij ontslag uit het ziekenhuis. Verder waren er geen significant verschillende frequenties, noch na 6 maanden follow-up.

Conclusie

Zuurstofsuppletietherapie in patiënten met STEMI zonder hypoxie verhoogde de frequentie van myocardschade, recidief MI en ernstige cardiale aritmie en was het geassocieerd met een grotere infarctgrootte zoals bepaald na zes maanden.  

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: