Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veiligheid en effectiviteit van dabigatran bij atriumfibrilleren bevestigd in klinische praktijk

Nieuws - 2 dec. 2014

 
Twee studies gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions concludeerden dat in de dagelijkse klinische praktijk behandeling met dabigatran etexilaat gepaard ging met minder ernstige bloedingen en CVAs dan gebruik van warfarine bij atriumfibrilleren (AF).
 
Dabigatran etexilaat is een directe trombineremmer, die onder andere is geïndiceerd voor preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met non-valvulair AF met één of meer risicofactoren.
 
Gegevens van meer dan 60.000 Amerikaanse patiënten werden voor deze studies gebruikt. De eerste analyse werd verricht door het Brigham and Women’s Hospital, met gegevens van commerciële Amerikaanse zorgverzekeringen, en de andere werd verricht door het Walter Reed National Military Medical Center, met gegevens uit de Military Health System-databank van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
Gegevens van 38.378 AF-patiënten uit de studie van het Brigham and Women’s Hospital laten zien dat de frequentie van ernstige bloedingen bij gebruik van dabigatran 25% lager was dan bij warfarinegebruik (significant verschillend). CVAs kwamen 23% minder vaak voor, maar dit verschil was niet statistisch significant.
De andere studie van het Walter Reed National Military Medical Center toonde een significant lagere frequentie van CVA (-27%) bij gebruik van dabigatran, en een numeriek lagere frequentie van ernstige bloedingen (-13%), ten opzichte van warfarine. Wel werden significant vaker ernstige bloedingen in het onderste deel van het maag-darmkanaal (+30%) geobserveerd in patiënten die dabigatran kregen.
 
De gepresenteerde resultaten bevestigen het in de RE-LY studie waargenomen veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van dabigatran, nu in meer uiteenlopende patiëntenpopulaties.
Het beeld dat geschetst wordt door de twee gepresenteerde nieuwe studies, is in lijn met de uitkomsten van een onlangs gepubliceerde analyse van Medicare-gegevens. Die analyse werd verricht met gegevens van ruim 134.000 AF-patiënten van 65 jaar of ouder, en is gepubliceerd door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA). Uit elk van deze analyses, met in totaal gegevens van meer dan 190.000 AF-patiënten, blijkt dat dabigatran ten opzichte van warfarine een gunstig werkzaamheids- en veiligheidsprofiel laat zien in de preventie van CVA bij  atriumfibrilleren.
 
Bron:

Persbericht Boehringer Ingelheim 28 november 2014
De volledige abstracts van de nieuwe analyses zijn online te raadplegen:
http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/3547/presentation/41579
http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/3547/presentation/37812

Deel deze pagina met collega's en vrienden: