Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Experimenteel antidotum voor NOAC herstelt systemische bloedstolling

Nieuws - 8 dec. 2014


Antistollingsantidotum idarucizumab herstelt systemische bloedstolling na behandeling met dabigatran etexilaat in gezonde vrijwilligers. Als deelnemers in een studie idarucizumab kregen na voorbehandeling met dabigatran, herstelde bloedstolling dusdanig dat er weer fibrine kon worden gevormd. Deze bevindingen zijn gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014 in Chicago.
 
Eerder was al gevonden dat idarucizumab het stollingsremmende effect van dabigatran onmiddellijk, volledig en langdurig ongedaan maakt, zonder te resulteren in een extra stollingsbevorderend effect.
Deze substudie werd verricht met 35 gezonde vrijwilligers. Na het aanbrengen van een klein sneetje in de huid, zoals na het snijden aan papier, werd bij hen de mate van fibrinevorming gemeten. Er vonden metingen plaats in de uitgangssituatie, na toediening van dabigatran en na daaropvolgende toediening van idarucizumab of een placebo. Hierbij werd vastgesteld dat dabigatran de fibrinevorming op de plek van de wond vrijwel volledig remde, en dat idarucizumab de fibrinevorming herstelde. Idarucizumab werd bovendien goed verdragen en veroorzaakte geen klinisch relevante bijwerkingen.
 
Idarucizumab is nog in ontwikkeling, en dus nog niet te gebruiken in de klinische praktijk. In juni 2014 heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) de status ‘Breakthrough Therapy’ toegekend aan het nog niet goedgekeurde specifieke antidotum idarucizumab voor dabigatran etexilaat.
 
In mei 2014 is RE-VERSE AD van start gegaan, een mondiale fase III studie onder patiënten. Hierbij wordt het antidotum in de klinische setting onderzocht bij dabigatran-gebruikers die een oncontroleerbare bloeding hebben of een spoedingreep moeten ondergaan. Aan deze studie kan uiteindelijk in ruim 35 landen, worden deelnomen door patiënten. Ook Nederlandse centra nemen inmiddels deel aan deze studie. RE-VERSE AD is de eerste studie waarbij het klinisch gebruik van een antidotum voor een nieuw oraal anticoagulans niet alleen bij gezonde vrijwilligers, maar ook bij patiënten wordt onderzocht.

Bron: persbericht Boehringer Ingelheim, 5 december 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: