Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sterk verband tussen post-CABG acute nierschade en eindstadium nierfalen op lange termijn

Literatuur - Rydén L et al., Circulation. 2014

 

Acute Kidney Injury After Coronary Artery Bypass Grafting and Long-Term Risk of End-Stage Renal Disease


Rydén L, Sartipy U, Evans M, et al.
Circulation. 2014;130:2005-2011


Achtergrond

Coronary artery bypass grafting (CABG) wordt relatief vaak gevolgd door acute nierschade (AKI) en nadelige uitkomsten [1,2]. Patiënten met AKI, binnen uiteenlopende indicaties, hebben een verhoogd risico op eindstadium nierfalen (ESRD) [3-7]. Het is niet bekend of dit ook het geval is na cardiale chirurgie.
Deze studie richt zich daarom, ten eerste, op het lange termijn risico op ESRD bij patiënten die post-operatieve AKI ontwikkelen na primaire, geïsoleerde CABG. Ten tweede worden de mogelijke effecten onderzocht van pre-operatieve nierfunctie en sekse. Deze studie onderzocht 29.330 patiënten die CABG ondergingen in Zweden tussen 2000 en 2008. AKI-fases 1, 2, en 3 werden ingedeeld naar de classificatie van het Acute Kidney Injury Network (AKIN), op basis van veranderingen in serum creatinine voor en na de operatie.  
 

Belangrijkste resultaten

  • Post-operatieve AKI trad op bij 13% van de patiënten.
  • 0.4% (123 patiënten) ontwikkelden ESRD na CABG over een gemiddelde follow-up van 4.3±2.4 jaar, van wie:  
    - 50 (1.6%) zich bevonden in AKIN fase 1; 29 (5.2%) in fase 2 tot 3, en 44 (0.2%) geen AKI had.
    - 82 (67%) hemodialyse startten, 40 (33%) peritoneaaldialyse startten, en 1 (0.8%) niertransplantatie onderging.
  • Na multivariate correctie was de HR voor ESRD 2.92 (95%CI: 1.87–4.55) voor AKIN fase 1 en 3.81 (95%CI: 2.14–6.79) voor AKIN fase 2 tot 3.
  • 15% van de patiënten overleed. Overlijden of ESRD trad op bij 3554 patiënten (14%) zonder AKI, bij 840 patiënten (27%) in AKIN fase 1, en bij 216 patiënten (38%) in fase 2 tot 3.
  • Er werd geen verschil in effect gevonden in nierfunctie voor mannen en vrouwen (P=0.515).
  • Wat betreft ESRD werd er geen interactie gevonden tussen pre-operatieve nierfunctie en acuut nierfalen (P=0.523). Dit was ook niet het geval ten aanzien van uitkomstmaat ESRD of overlijden (P=0.080).
 

Conclusies

Deze observationele studie in patiënten die CABG ondergingen, laat zien dat een kleine toename in post-operatief serum creatinine gerelateerd was aan een bijna drievoudige toename in het risico op terminaal nierfalen tot 9 jaar na de operatie en na correctie voor een aantal verstorende factoren, zoals pre-operatieve nierfunctie. Het absolute risico op terminaal nierfalen was klein.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Lassnigg A, Schmidlin D, Mouhieddine M, et al. Minimal changes of serum creatinine predict prognosis in patients after cardiothoracic surgery: a prospective cohort study. J Am Soc Nephrol. 2004;15:1597–1605.
2. Rydén L, Ahnve S, Bell M, Hammar N, et al. Acute kidney injury following coronary artery bypass grafting: early mortality and postoperative complications. Scand Cardiovasc J. 2012;46:114–120.
3. Lo LJ, Go AS, Chertow GM, McCulloch CE, et al. Dialysis-requiring acute renal failure increases the risk of progressive chronic kidney disease. Kidney Int. 2009;76:893–899.
4. Ishani A, Nelson D, Clothier B, et al. The magnitude of acute serum creatinine increase after cardiac surgery and the risk of chronic kidney disease, progression of kidney disease, and death. Arch Intern Med. 2011;171:226–233.
5. James MT, Ghali WA, Tonelli M, et al. Acute kidney injury following coronary angiography is associated with a long-term decline in kidney function. Kidney Int. 2010;78:803–809.
6. James MT, Ghali WA, Knudtson ML, et al. Alberta Provincial Project for Outcome Assessment in Coronary Heart Disease (APPROACH) Investigators. Associations between acute kidney injury and cardiovascular and renal outcomes after coronary angiography. Circulation. 2011;123:409–416.
7. Choi AI, Li Y, Parikh C, Volberding PA, et al. Long-term clinical consequences of acute kidney injury in the HIV-infected. Kidney Int. 2010;78:478–485.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: