Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Pilates voor verlaging van de bloeddruk

Literatuur - Martins-Meneses DT et al., Int J Cardiol. 2014


Mat Pilates training reduced clinical and ambulatory blood pressure in hypertensive women using antihypertensive medications


Martins-Meneses DT, Antunes HK, de Oliveira NR, et al.
Int J Cardiol. 2014 Nov 6;179C:262-268
 

Achtergrond

Lichaamsbeweging is een niet-medicinale interventie om systemische arteriële hypertensie (SAH) te verminderen, om zo het cardiovasculaire (CV) risico te verminderen. Zowel aerobe als spierversterkende lichaamsbeweging is gunstig voor hypertensieve individuen, door onder andere de bloeddruk (BP) te verlagen.
Pilates op een mat (MP) is een spierversterkende sport. Tot op heden zijn er geen studies die het effect van MP op BP hebben geëvalueerd in hypertensieve individuen. Hoewel verbeteringen aan het CV systeem bij beoefening van MP worden geclaimd, is er geen consensus in de wetenschappelijke literatuur over het bestaan van dergelijke voordelen.
Deze studie evalueerde daarom het effect van MP op BP in 44 hypertensieve vrouwen, die werden behandeld voor hun hypertensie. De vrouwen hadden niet aan lichaamsbeweging gedaan in de voorafgaande 6 maanden. De getrainde groep (TG, n=22) nam tweemaal per week, gedurende 16 weken deel aan 60 minuten MP training, daarbij de 7 principes van MP volgend, te weten: concentratie, controle, centriciteit, vloeiende bewegingen, precisie, axiale verlenging en ademhaling.
 

Belangrijkste resultaten

  • Significante verbeteringen werden gezien in TG ten aanzien van lengte (post: 162.7+6.0 vs. pre: 161.9+6.0), taille- (89.9+13.2 vs. 93.2+13.5) en heupomtrek (107.9+10.1 vs. 110.8+11.0), wanneer pre- en post-experimentele perioden werden vergeleken, en deze variabelen waren significant beter in TG dan in de controlegroep (CG).
  • TG liet ook een significante verbetering zien in flexibiliteit, rechterhandkracht en linkerhandkracht, terwijl de controlegroep geen verbeteringen liet zien tussen de pre- en postexperimentele perioden in de fysieke testen.
  • De dubbel product (DP) variabele werd geschat door systolische BP met hartslag te vermenigvuldigen. DP was significant verminderd in TG, net als systolische (118.5+10.3 post- vs. 125.6+18.3 mmHg), diastolische (74.9+9.4 vs. 78.2+14.2 mmHg) en gemiddelde BP in rust (92.4+9.7 vs. 97.2+15.9 mmHg), ten opzichte van de pre- en postexperimentele periode in CG.
  • HR in rust was significant toegenomen in CG na de experimentele periode, terwijl het niet was veranderd in TG.
  • Ambulatoire systolische, diastolische en gemiddelde BP gedurende 24 uur (wakker en slapend), waren afgenomen in TG, ten opzichte van pre-experimentele data en ten opzichte van CG, terwijl HR en DP niet significant veranderden.

Conclusie

Pilates training op een mat gaf een significante daling van klinische systolische, diastolische en gemiddelde BP in rust en gedurende 24 uur, in hypertensieve vrouwen. Bovendien verminderde MP de taille- en heupomtrek en nam de lengte, lenigheid en de kracht toe in deze vrouwen. Mat pilates kan dus worden aanbevolen al niet-medicinale interventie voor de preventie, behandeling en beheersing van hypertensie.
 
Klik door naar dit artikel op  Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: