Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Goede voornemens volhouden is de moeite waard voor gezondheid op de lange termijn

Literatuur - Chomistek AK et al., J Am Coll Cardiol. 2015


Healthy Lifestyle in the Primordial Prevention of Cardiovascular Disease Among Young Women


Chomistek AK, Chiuve SE, Eliassen AH et al.,
J Am Coll Cardiol. 2015;65(1):43-51. doi:10.1016/j.jacc.2014.10.024


Achtergrond

Hoewel de algemene sterftecijfers door coronaire hartziekten (CHD) een dalende trend hebben laten zien in de afgelopen decennia, is deze tendens minder duidelijk in volwassenen tussen de 35 en 54 jaar. Sterftecijfers van vrouwen van 35-44 jaar zijn mogelijk zelfs toegenomen in de afgelopen jaren [1,2]. Mogelijk worden deze ontwikkelingen verklaard door veranderingen in risicofactorprofielen.
Jonge vrouwen met gunstige cardiovasculaire ziekte (CVD) risicoprofielen hebben een lagere CHD mortaliteit [3]. Primordiale preventie verwijst naar preventie van de ontwikkeling van klinische risicofactoren [4], dus door het vasthouden aan of ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Primordiale preventie houdt vrouwen in een laag CVD risicoprofiel, waardoor het optreden van CHD wordt verminderd, alsmede de medische kosten die gepaard gaan met intermediaire CVD-gerelateerde condities.
Dit is een analyse van de prospectieve Nurses’ Health Study II (NHSII), waarin de leefstijl en medische geschiedenis van verpleegsters van 25-42 jaar werden bepaald, en de vrouwen tot maximaal 20 jaar werden gevolgd voor ontwikkeling van risicofactoren en ziekte. Zes factoren werden als belangrijk beschouwd om een optimale leefstijl te definiëren: niet roken, gezond dieet, fysieke activiteit (Ten minste 2.5 uur/week matig tot behoorlijk intensieve activiteit), televisie kijken (<7 uur/week), BMI (18.5-24.9 kg/m2) en alcoholconsumptie (0.1-14.9 g alcohol/dag, ongeveer 1 consumptie). Gegevens van 88940 werden gebruikt voor de CHD analyse, en van 69247 voor een CVD risicofactor analyse.
 

Belangrijkste resultaten

  • Niet roken, meer fysieke activiteit, hogere AHEI-2010 dieetscore en lager BMI waren allen onafhankelijk geassocieerd met een lager risico op CHD, terwijl TV kijken dit niet was. Alcoholconsumptie liet een J-vormige curve zien, met het laagste risico in vrouwen die 15.0-29.9 g/dag consumeerden. Vergelijkbare associaties werden gezien met het risico op diagnose van een klinische CVD risicofactor, inclusief een significante relatie tussen niet TV kijken en het ontwikkelen van diabetes, hypertensie of hypercholesterolaemie.
  • 5% van de vrouwen zaten in de optimale categorie foor alle zes leefstijlfactoren. Deze vrouwen hadden HR voor CHD van 0.08 (95%CI: 0.03-0.22), en HR: 0.34 (95%CI: 0.30-0.38) voor de aanwezigheid van >1 CVD risicofactor, ten opzichte van vrouwen die in geen van de optimale categorieën zaten.
  • Het berekenen van de population-attributable risk % (PAR%) suggereert dat bijna driekwart van alle CHD events voorkomen had kunnen worden als alle vrouwen in de optimale groep zaten. Bijna de helft van de diagnoses van een CVD risicofactor had voorkomen kunnen worden.
  • In vrouwen gediagnosticeerd met CVD risicofactoren, was volhouden van ten minste 4 gezonde leefstijlfactoren geassocieerd met een lager risico op CHD (HR: 2.06, 95%CI: 1.20-3.52) ten opzichte van geen enkele gezonde leefstijlfactor volgen (HR: 17.11, 95%CI: 9.29-31.52).
 Download Chomistek JACC 2015 CVGK.pptx

Conclusie
Deze grote, prospectieve studie in jonge vrouwen laat zien dat het volgen van een gezonde leefstijl is geassocieerd met een lager risico op incidente CHD en een lager risico op diagnose van klinische CVD risicofactoren, gedurende 20 jaar follow-up. Dus, zelfs in jonge vrouwen is het volhouden van een gezonde leefstijl belangrijk voor primordiale preventie van CHD en het ontwikkelen van CVD-gerelateerde condities zoals diabetes, hypertensie en hypercholesterolaemie. In vrouwen die al één gediagnosticeerde CVD risicofactor hadden, was een gezonde leefstijl even belangrijk voor CHD preventie. Dit is belangrijk gezien recente aanwijzingen dat CHD sterftecijfers onder jonge vrouwen mogelijk niet zo dalen als in andere subpopulaties.
 

Redactioneel commentaar [5]

“Voor competente clinici aan de frontlinie van primaire en primordiale preventie, zullen deze resultaten weinig verrassend zijn. (…) Dit is echter geen kritiek op de studie. (…) Als de recente tendens van toenemende CHD in jonge vrouwen klopt en geen toevallige afwijking is, dan komt deze publicatie op het goede moment en is deze hoopgevend: de middelen om deze trend te keren zijn bekend. (…) Deze studie weerspiegelt weer een voorbeeld van de conceptuele verbreding van de CV publieke gezondheid discussie om de kracht van primordiale preventie te verkondigen. Ja, de betekenis van lichaamsbeweging, dieet, lichaamsgewicht en tabak in risicoreductie was al bekend, maar door deze ideeën onder primordiale preventie te scharen, verschuiven we het gesprek (tussen clinici, patiënten, publieke gezondheidsvoorlichters, voedselproducenten en –leveranciers, ontwikkelaars van onze leefomgeving, en zo voort) weg van de dingen die we niet zouden moeten doen in onze inspanningen om ziekten te voorkomen, richting de dingen die we wel moeten om gezondheid te promoten.”
 
Vind dit artikel online
 

Referenties

1. Ford ES, Capewell S. Coronary heart disease mortality among young adults in the U.S. from 1980 through 2002: concealed levelling of mortality rates. J Am Coll Cardiol 2007;50: 2128–32.
2. Ford ES. Trends in predicted 10-year risk of coronary heart disease and cardiovascular disease among U.S. adults from 1999 to 2010. J Am Coll Cardiol 2013;61:2249–52.
3. Daviglus ML, Stamler J, Pirzada A, et al. Favorable cardiovascular risk profile in young women and long-term risk of cardiovascular and all-cause mortality. JAMA 2004;292:1588–92.
4. Weintraub WS, Daniels SR, Burke LE, et al. Value of primordial and primary prevention for cardiovascular disease: a policy statement from the American Heart Association. Circulation 2011;124: 967–90.
5. Arnett DK. Heatlhy Habits, healthy women. J Am Coll Cardiol. 2015;65(1):52-4.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: