Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FAMCAT predictiemodel helpt bij identificatie individuen met verdenking op FH in eerstelijnszorg

Literatuur - Weng SF et al., Atherosclerosis 2015


Improving identification of familial hypercholesterolaemia in primary care: Derivation and validation of the familial hypercholesterolaemia case ascertainment tool (FAMCAT)


Weng SF, Kai J, Neil HA et al.
Atherosclerosis 238 (2015) 336e343


Achtergrond

Familiaire hypercholesterolaemie (FH) is de meest voorkomende autosomale dominante aandoening, en van ongeveer 1/200-1/500 wordt geschat dat zij heterozygote FH (HeFH) hebben [1]. Mensen met HeFH hebben hoge serumcholesterolniveaus, en dientengevolge een sterk verhoogd risico op mortaliteit door coronaire hartaandoeningen ten opzichte van niet-aangedane volwassenen [2]. Behandeling met statines kan in belangrijke mate de levensverwachting vergroten, waardoor vroege identificatie en behandeling belangrijk is [3].
Ondanks gevestigde richtlijnen over klinische beoordeling zoals de Simone-Broome Registercriteria in het Verenigd Koninkrijk [2] en de Nederlandse Lipid Clinic criteria in de rest van Europa [4], wordt geschat dat in de meeste Europese landen slechts 20% van de FH gevallen worden gedetecteerd [1].
Het ontwikkelen van een gevalideerde tool op basis van gegevens die routinematig beschikbaar zijn in eerstelijnszorgdossiers kan helpen om de identificatie van FH in de algemene bevolking te verbeteren. Deze studie beoogde daarom een predictiemodel (FAMCAT) te ontwikkelen en valideren om clinici in staat te stellen om individuen te identificeren met de grootste waarschijnlijkheid op het hebben van FH. Prospectief verzamelde gegevens van 2.971.562 individuen in de Clinical Practice Research Datalink (CPRD) werden gebruikt. Een willekeurige steekproef van 75% van het complete cohort (n=2.228.562) werd gebruikt als het derivatiecohort, en de resterende 25% (n=742.851) fungeerde als validatiecohort.
 

Belangrijkste resultaten

  • Een multivariate regressieanalyse maakte duidelijk dat totaal cholesterol > 75 mmol/L of LDL-c > 4.9 mmol/L de sterktste indicatoren waren om gediagnosticeerd te worden met FH (mannen [M]: Adjusted OR (AOR) 37.97, 95%CI: 30.99-46.52; vrouwen [F]: AOR: 43.08, 95%CI: 35.43-52.40).
  • Het hebben van een familiehistorie met FH was ook sterk voorspellend voor FH diagnose (M: AOR: 10.99, 95% CI: 9.23-13.08; F: AOR 8.21, 95%: CI 7.01-9.61), en in mindere mate het hebben van familiehistorie van verhoogd cholesterolniveaus of myocardinfarct.
  • Een hoog-potente statine voorgeschreven krijgen tijdens de cholesterolmeting was ook een sterke voorspeller van FH (M: AOR: 10.64, 95%CI 8.95-12.65; F: AOR: 6.31, 95%CI 5.22-7.63).
  • Het FAMCAT model liet een goede model performance zien (AUC 0.860, 95%CI: 0.848-0.871), met verbeterde discriminatieve power ten opzichte van modellen gebaseerd op variabelen van de Nederlandse Lipid Clinic of Simone-Broome.

Conclusie

Een nieuw predictiemodel voor familiaire hypercholesterolaemie werd ontwikkeld en gevalideerd. Deze nieuwe tool, FAMCAT, kan individuen in de eerstelijnszorg identificeren die met grote waarschijnlijkheid deze conditie hebben. Deze individuen kunnen vervolgens verder klinische worden beoordeeld, met doorverwijzing voor diagnose en waar nodig preventieve zorg. Dit faciliteert efficiënt gebruik van beperkte middelen. FAMCAT gebruikt gecodeerde variabelen die routinematig beschikbaar zijn in electronische gezondheidsdossiers in de eerstelijnszorg, hetgeen de discriminatoire nauwkeurigheid vergroot omdat deze gegevens doorgaans goed gedocumenteerd worden.  
 
Vind dit artikel online
 

Referenties

[1] B.G. Nordestgaard, M.J. Chapman, S.E. Humphries, et al., Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society, Eur. Heart J. 34 (45) (2013) 3478e3490.
[2] Simon-Broome Register Group, Mortality in treated heterozygous familial hypercholesterolaemia: implications for clinical management, Atherosclerosis 142 (1) (1999) 105e112.
[3] A. Neil, J. Cooper, J. Betteridge, et al., Reductions in all-cause, cancer, and coronary mortality in statin-treated patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia: a prospective registry study, Eur. Heart J. 29 (21) (2008) 2625e2633.
[4] Z. Reiner, A.L. Catapano, G. De Backer, et al., ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: the task force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European
Atherosclerosis Society (EAS), Eur. Heart J. 32 (14) (2011) 1769e1818.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: