Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zelfgerapporteerde geheugenproblemen bij hoogopgeleiden indicatie van verhoogde kans op beroerte

Literatuur - Sajjad A et al., Stroke 2015 - Stroke. 2015

 

Subjective Memory Complaints and the Risk of Stroke


Sajjad A, Mirza SS, Portegies MLP, et al.
Stroke. 2015;46:00-00. DOI: 10.1161/STROKEAHA.114.006616
 

Achtergrond

Een lagere prestatie op objectieve cognitieve tests is in verband gebracht met een verhoogd risico op beroerte [1]. Subjectieve (zelfgerapporteerde) geheugenklachten zijn mogelijk een nog vroegere indicator van een beroerte.
Cognitieve verslechtering en beroerte kunnen gerelateerd zijn via een gedeelde pathogenese. Vasculaire risicofactoren voor beroerte zijn bijvoorbeeld ook determinanten voor cognitieve verslechtering en dementie [2,3]. Vroege vasculaire schade kan zich eerst manifesteren als subjectieve geheugenproblemen en pas later door een klinische beroerte. Zelfgerapporteerde geheugenklachten bij hoogopgeleiden zijn mogelijk een betere indicator dan objectieve cognitieve tests om vasculaire hersenschade vast te stellen. Dit omdat hoogopgeleiden waarschijnlijk goed in staat zijn om subtiele cognitieve verslechteringen te maskeren tijdens objectieve tests.
Deze studie onderzocht in een populatiegebaseerd cohort de relatie tussen subjectieve, zelfgerapporteerde geheugenproblemen en beroerte en toetste of opleidingsniveau hierop van invloed is. In de context van de prospectieve Rotterdam Studie vulden 9152 deelnemers een vragenlijst in met betrekking tot subjectieve geheugenproblemen en ondergingen de Mini-Mental State Examination (MMSE). Het gehele cohort met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar werd daarna 12.2 jaren gevolgd op het ontstaan van een beroerte.  
 

Belangrijkste resultaten

  • 1134 beroertes werden geïdentificeerd (663 door ischaemie en 99 door een bloeding).
  • Subjectieve geheugenklachten waren onafhankelijk gerelateerd aan een verhoogd risico op een beroerte (HR: 1.20; 95%CI: 1.04–1.39).
  • Een hogere score op de Mini-Mental State Examination was niet geassocieerd met een verhoogd risico op een beroerte (HR: 0.99; 95%CI: 0.95–1.02).
  • Subjectieve geheugenklachten waren alleen gerelateerd aan een beroerte bij hoogopgeleiden (HR: 1.39; 95%CI: 1.07–1.81)
  • De tijd tot een beroerte was korter bij hoogopgeleiden met zelfgerapporteerde geheugenproblemen dan zonder subjectieve geheugenproblemen (zie figuur).

Conclusies

Subjectieve geheugenproblemen zijn mogelijk een vroege indicator van het risico op beroerte bij hoogopgeleiden, terwijl scores op objectieve cognitieve tests niet geassocieerd waren met beroerterisico. Hoogopgeleiden met subjectieve geheugenproblemen zouden daarom een primaire doelgroep moeten zijn voor verdere screening op risicofactoren en preventie van een beroerte.
 
Klik door naar dit artikel op Stroke.ahajournals.org
 

References

1. Rostamian S, Mahinrad S, Stijnen T, et al. Cognitive impairment and risk of stroke: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Stroke. 2014;45:1342–1348.
2. Sahathevan R, Brodtmann A, Donnan GA. Dementia, stroke, and vascular risk factors; a review. Int J Stroke. 2012;7:61–73.
3. Iadecola C. The overlap between neurodegenerative and vascular factors in the pathogenesis of dementia. Acta Neuropathol. 2010;120:287–296.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: