Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vaak minder LDL-verlagend effect bij switchen van hoge-effectiviteit naar generieke lipideverlagende behandeling

Literatuur - Cao et al., Clin Ther. 2015

 

Impact of Switching From High-Efficacy Lipid-Lowering Therapies to Generic Simvastatin on LDL-C Levels and LDL-C Goal Attainment Among High-Risk Primary and Secondary Prevention Populations in the United Kingdom

 
Cao X, Ejzykowicz F, Ramey DR
Clin Ther. 2015 Jan 24. doi: 10.1016/j.clinthera.2014.12.01. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Hoog totaal cholesterol is een van de belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren voor CVD morbiditeit en mortaliteit. In de Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration meta-analyse werd van cholesterol gerapporteerd dat het een relatieve risicoreductie oplevert van ongeveer 20% voor ernstige vasculaire events, en een daling van 20% totale sterfte per 1-mmol/L verlaging van LDL-c in patiënten die werden behandeld met statines, onafhankelijk van baseline risico [1].
Gebruik van minder kostbare generieke medicatie in plaats van merk-medicatie kan financiële voordelen hebben voor zorgsystemen, mits de effectiviteit kan worden behouden. Er is echter weinig onderzoek naar of patiënten naar equipotente generieke simvastatine wisselden of wat het effect op LDL-c niveaus en het bereiken van LDL-c streefwaarden was na switchen.
Deze studie onderzocht de impact van switchen van hoge-effectiviteit lipideverlagende therapie (HETs, zoals atorvastatine [ator], rosuvastatine [rosu] en simvastatine/ezetimibe [sim/eze]) naar generieke simvastatine monotherapie op LDL-c niveaus en het bereiken van LDL-c streefwaarden, in hoogrisico primaire en secundaire preventie-populaties in het Verenigd Koningkrijk. Deze studie gebruikte historische data (van de Clinical Practice Research Datalink (CPRD) database), om zo de geschiktheid te bevestigen van de verandering van de voorschrijfrichtlijn in de nieuwe Joint British Societies’ guidelines on prevention of CV disease in clinical practice (JBS3) [2].
 

Belangrijkste resultaten

  • Er was geen verschil in gemiddelde baseline LDL-c niveaus tussen switchers en niet-switchers op sim/eze en op rosu, maar wel voor diegenen op ator (switchers: 2.04 vs. 2.08 mmol/L in niet-switchers, P<0.0001).
  • Gedurende 12 maanden follow-up, hadden switchers hogere LDL-c niveaus dan niet-switchers (gemiddeld verschil vanaf baseline: 0.36-0.04 mmol/L P<0.0001 in de sim/eze-groep en 0.24 vs. -0.03 mmol/L, P<0.0001 in de rosu-groep). In de ator-groep verbeterde het LDL0c van switchers meer dan dat van de niet-switchers (gemiddeld LDL-c verschil vanaf baseline: -0.07 vs. 0.01, P<0.0001).
  • Het bereiken van LDL-c streefwaarden in de baseline periode was ~70% onder zowel switchers als niet-switchers in elke HET groep, met een significant verschil tussen switchers (71.0%) en niet-switchers (67.3%) in de ator-groep.
    Tijdens follow-up bleef het percentage bereiken van streefwaarden hoger in de switchers dan in de niet-switchers in de ator-groep (73.2% vs. 67.6%, P<0.0001), maar het was lager onder switchers dan onder niet-switchers in de sim/eze (52.7% vs. 70.4%, P=0.0006) en de rosu-groep (62.4% vs. 71.6%, P=0.0008).
  • Alle patiënten in de sim/eze-groep switchten naar een lager-dan-equivalente dosering van simvastatine, en dit gold voor 96.8% van de patiënten in de rosu-groep. In de ator-groep kreeg 89.1% een equivalente of hogere dosering simva.
  • Adjusted regressie-analyse liet zien dat switchers in de sim/eze groep een grotere gemiddelde stijging van LDL-c hadden dan niet-switchers (verschil: 18.7%, 95%CI: 8.6-28.9, P<0.001), en in de rosu-groep was dit 16.7% (95%CI: 12.8-20.6, P<0.001). In de ator-groep werd geen dergelijk verschil gezien tussen switchers en niet-switchers.
  • Switchers in de sim/eze en rosu-groepen hadden minder kans LDL-c streefwaarden te behalen tijdens follow-up dan niet-switchers (adjOR: 0.40, 95%CI: 0.23-0.70 voor sim/eze en 0.36, 95%CI: 0.26-0.51 voor rosu). In ator-behandelde patiënten werd geen verschil gezien hierin.

Conclusie

Deze studie in hoog-risico CVD patiënten in het Verenigd Koninkrijk toonde aan dat mensen die switchen van hoge-effectiviteit simvastatine/ezetimibe of rosuvastatine behandeling naar generieke simvastatine monotherapie een stijging in LDL-c lieten zien en minder vaak LDL-c streefwaarden bereikten. Patiënten die switchen van atorvastatine naar generieke simvastatine behielden vaker LDL-c waarden en de frequentie van het behalen van streefwaarden. Deze gegevens, hoewel historisch, onderschrijven de geschiktheid van de nieuwe JBS3 richtlijnen, waarin de motivatie om te starten met simvastatine 40 mg ontbreekt.
 
Vind dit artikel online op Clinical Therapeutics
 

Referenties

1. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators. Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L, et al, The effects of lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet. 2012;380:581–590.
2. JBS3 Board. Joint British Societies’ consensus recommendations for the prevention of cardiovascular disease (JBS3). Heart. 2014;100(Suppl2):ii1–ii67.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: