Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere LDL-C reductie met PCSK9-remmer alirocumab dan met ezetimibe bij onvoldoende gecontroleerde hypercholesterolemie

Literatuur - Cannon et al., Eur Heart J 2015


Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial.


Cannon CP, Cariou B, Blom D, et al.
Eur Heart J. 2015 Feb 16, doi:10.1093/eurheartj/ehv028


Achtergrond

De reductie van low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is het primaire doel om cardiale gebeurtenissen terug te dringen [1-3]. LDL-C reductie met statines verlaagt het risico op coronaire hartziekten en sterfte door alle oorzaken [4]. Een substantieel deel van hoogrisico patiënten met hypercholesterolemie behaalt geen adequate verlaging van LDL-C, ondanks een intensieve statinetherapie [5,6].
Er is meer bewijs nodig met betrekking tot nieuwe lipideverlagende middelen die bij een statinetherapie worden gegeven, ten aanzien van een reductie van cardiovasculaire gebeurtenissen [7]. Die therapieën behelzen de volledig humane monoclonale antilichamen, gericht tegen proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), zoals alirocumab en evolocumab. Alirocumab verlaagt LDL-C concentraties met 40-70% in combinatie met andere lipideverlagende middelen of als monotherapie. De COMBO II-studie vergelijkt de werkzaamheid en veiligheid van alirocumab versus ezetimibe (non-statine), als toevoeging op maximaal getolereerde doses statines bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico en een ontoereikend gecontroleerde hypercholesterolemie. Dit is een lopende, dubbelblinde, actief-gecontroleerde, 104-weken durende studie die wordt uitgevoerd in 126 centra. Patiënten (n=720) werden gerandomiseerd naar 75 mg subcutane alirocumab (iedere 2 weken; plus orale placebo) of naar 10 mg (dagelijks) orale ezetimibe (plus subcutane placebo).
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 24 weken werd een daling in LDL-c van 50.6% gezien met alirocumab, en van 20.7% met ezetimibe, beide in aanvulling op maximaal getolereerde statinebehandeling (LS gemiddeld verschil (SE) vs. ezetimibe: -29.8% (2.3), P<0.0001).
  • 77.0% van de patiënten behaalde de LDL-c streefwaarden <1.8 mmol/L, in vergelijking tot 45.6% van de ezetimibe-behandelde patiënten (P< 0.0001).
  • 18% van de patiënten gerandomiseerd naar alirocumab had een dosisaanpassing nodig op basis van hun LDL-c niveau in week 12.
  • De behaalde LDL-c daling met alirocumab was stabiel gedurende de 52 weken follow-up.
  • De resultaten waren consistent in verschillende subgroepen.
  • Typische statine-gerelateerde bijwerkingen werden in gelijke mate gezien in de behandelarmen.
    Kleine numerieke verschillen in relevante bijwerkingen werden geobserveerd, zoals meer geverifieerde CV events (4.8% vs. 3.7% in alirocumab vs. ezetimibe), meer injectie-sitereacties (2.5% vs. 0.8% met placebo-injectie), minder neurocognitieve stoornissen (0.8% vs. 1.2%), vaker ALAT > 3x ULN (1.7% vs. 0.4%) en creatine kinase >3x ULN (2.8% vs. 2.5%). De alirocumab-injecties werden over het algemeen goed verdragen en de therapietrouw met zelfinjecties was goed.
Download CVGK ODYSSEY COMBO II EHJ 2015.pptx (0,3MB)

 

Conclusies

De toevoeging van alirocumab aan een behandelregiem met maximaal getolereerde statines gaf een veilige en substantiëlere LDL-C verlaging en meer patiënten met hypercholesterolemie konden een gewenst LDL-C niveau behalen dan met toevoeging van ezetimibe. Deze resultaten versterken eerdere suggesties dat de maximale LDL-C respons op een PCSK9-remmer groter is in een combinatietherapie dan in een monotherapie. COMBO II is een nog lopende studie en zal nog veiligheidsdata genereren en langere termijn gegevens (tot 104 weken) over de lipide verlagende effecten van alirocumab [8].

Klik door naar dit artikel op eurheartj.oxfordjournals.org
 

Referenties

1. Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L,
Emberson J, et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670–1681.
2. Perk J, DeBacker G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2012;33:1635–1701.
3. Reiner Z, Catapano AL,DeBacker G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;32:1769–1818.
4. Cholesterol Treatment Trialists C, Mihaylova B, Emberson J, et al,. The effects of lowering
LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581–590.
5. Banegas JR, Lopez-Garcia E, Dallongeville J, et al. Achievement of treatment goals for primary prevention of cardiovascular disease in clinical practice across Europe: the EURIKA study. Eur Heart J 2011;32:2143–2152.
6. Hermans MP, Castro Cabezas M, Strandberg T, et al. Centralized Pan-European survey on the under-treatment of hypercholesterolaemia (CEPHEUS): overall findings from eight countries. Curr Med Res Opin 2010;26:445–454.
7. Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129(Suppl. 2):S1–S45.
8. Colhoun HM, Robinson JG, Farnier M, et al. PCSK9 monoclonal antibody, in high cardiovascular risk patients with poorly controlled hypercholesterolemia on maximally tolerated doses of statins: rationale and design of the ODYSSEY COMBO I and II trials. BMC Cardiovasc Disord 2014;14:121.
 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: