Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC Journaal

San Diego, 14-16 maart 2015

10 mrt. 2015

Van 14-16 maart 2015 hebben in San Diego, CA de ACC Scientific Sessions plaatsgevonden. De CVGK-redactie deed verslag vanuit San Diego. Op deze pagina vind u een overzicht van het belangrijkste gepresenteerde nieuws. 

Nieuws • 17-3-2015

Ezetimibe/simvastatine therapie vermindert aantal recidief CV events meer dan simvastatine alleen

ACC 2015 Analyse van alle CV events in IMPROVE-IT na het eerste event toont dat combinatietherapie het aantal myocardinfarcten, beroertes en urgente revascularisaties vermindert.

Nieuws • 23-3-2015

Meer dan 10% afvallen vermindert symptomen in patiënten met atriumfibrilleren en obesitas

ACC 2015 LEGACY studie laat zien dat duurzaam gewichtsverlies een dosisafhankelijk effect heeft op welbevinden, structurele eigenschappen van het hart en CV risicofactoren. Gewichtsschommelingen beperken dit effect.

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Licette Liu

Posterpitch Licette Liu

ACC 2015  Licette Liu (UMC Groningen) doet een posterpitch voor het onderzoek  Tailoring Therapy in Acute Heart Failure: Can Biomarkers Distinguish Responders from Non-Responders?

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Jozine ter Maaten

Posterpitch Jozine ter Maaten

ACC 2015  Jozine ter Maaten (UMC Groningen) doet een posterpitch voor het onderzoek  Diuretic Response in Acute Heart Failure: An Analysis from ASCEND-HF .  

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Isabelle van Gelder

Significant minder klachten bij gewichtsverlies AF-patiënten

ACC 2015  Prof.dr. Isabelle van Gelder (Groningen) zag de LEGACY, een registry waarin gekeken werd naar het effect van gewichtsverlies bij patiënten met boezemfibrilleren. Na 10% gewichtverlies in een jaar blijken de klachten significant af te nemen.  

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Isabelle van Gelder

Zorgvuldigheid geboden bij behandeling met NOACs

ACC 2015  Prof.dr. Isabelle van Gelder (Groningen) was als spreker aanwezig bij een debatsessie over NOACs. De consensus op de ACC was dat het van belang is om de behandeling met de nieuwe antistollingsmiddelen netjes te doen en goed naar de individuele patiënt te kijken. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft hiervoor het project AF-Connect opgezet.  

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Dr. Jur ten Berg

Percutane kleppen wellicht beter dan chirurgische

ACC 2015  Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag verschillende studies met percutane kleppen in de tweede Late Breaker en concludeert dat deze niet meer zijn weg te denken uit de klinische praktijk en wellicht de eerste keus gaan worden ten opzichte van chirurgische kleppen.  

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Freek Verheugt

DANAMI-3: bij PCI ook andere vaten stenten?

ACC 2015  Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) zag de DANAMI-3 waarin de vraag centraal stond of bij primaire PCI naast het vat met het infarct ook andere vaten meegenomen en eventueel gestent moeten worden. Er bleek zich in ieder geval geen verschil in sterfte of tweede hartinfarct voor te doen.

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Dr. Marco Valgimigli

Presenter Marco Valgimigli over de MATRIX

ACC 2015  Dr. Marco Valgimigli presenteerde de resultaten van de MATRIX-studie in de laatste Late Breaker. In beide armen van deze complexe studie met twee geheel verschillende randomisaties leidde een reductie van bloedingen tot een reductie in mortaliteit.

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Ton Oude Ophuis

PEGASUS kan de richtlijnen gaan veranderen

ACC 2015 Onder leiding van hoofdonderzoeker dr. Ton Oude Ophuis (Nijmegen) heeft Nederland een grote bijdrage geleverd aan de PEGASUS met de plaatjesremmer ticagrelor. Hij ziet toekomst voor de nieuwe variant met 60mg en verwacht dat de studie de richtlijnen kan veranderen.

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. John Kastelein

PCSK9-remmer geeft zowel LDL-reductie als daling cv eindpunten

ACC 2015 Prof.dr. John Kastelein bespreekt de resultaten van de OSLER 1 en 2, waarin een behandeling met een PCSK9-remmer werd vergeleken met standaard zorg. De studies lieten zowel een grote reductie van het LDL zien als een forse daling in cardiovasculaire eindpunten.

3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Yolande Appelman

Vrouwen en non-obstructief coronairlijden

ACC 2015 Op het congres van de ACC was weinig aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten, constateert Yolande Appelman (Amsterdam). Ze zag twee studies uit het Women's Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) project, beide over non-obstructief coronairlijden.

3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Jur ten Berg

TOTAL: trombectomie geen voordeel op CV eindpunten

ACC 2015 In de TOTAL werden meer dan 10.000 patiënten gerandomiseerd naar al dan niet trombectomie. Er was geen voordeel op cardiovasculaire eindpunten en trombectomie zal niet meer op grote schaal worden toegepast, denkt Jur ten Berg (Nieuwegein).

3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Martine Beeftink

Posterpitch Martine Beeftink

AHA 2015  Martine Beeftink (UMC Utrecht) doet een posterpitch voor het onderzoek  Home Blood Pressure Significantly Decreases Throughout the First Year After Renal Denervation .

3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Susan Stienen

Posterpitch Susan Stienen (Amsterdam)

AHA 2015  Susan Stienen (AMC Amsterdam) doet een posterpitch voor het onderzoek  Absolute Discharge Level or Relative Reduction in NT-proBNP During Hospitalisation for Acute Decompensated Heart Failure as a Target to Reduce 6-Month Mortality? .

3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Dr. Nicolas van Mieghem

MATRIX: femorale vs radiale toegang bij PCI - bivalirudine vs heparine

ACC 2015 De MATRIX is een complexe interventiestudie met twee armen: de ene vergeleek de femorale versus de radiale toegang bij PCI en de andere keek naar bivalirudine versus heparine. Dr. Nicolas van Mieghem (Rotterdam) constateert dat in beide armen geen belangrijke verschillen werden gezien.

Nieuws • 17-3-2015

Meer inzicht in duurzaamheid van effectiviteit en veiligheid van PCSK9-remming

ACC 2015 Alirocumab Q4W kan stabiele LDL-c verlaging geven in sommige patiënten. Gepoolde analyses bevestigen veiligheid van dit PCSK9-antilichaam, ook bij zeer lage LDL-c niveaus.

Nieuws • 16-3-2015

Trombusaspiratie bij PCI verbetert klinische uitkomst niet, en verhoogt beroerterisico

ACC 2015 De grote gerandomiseerde Total studie laat zien dat routinematige trombectomie door aspiratie gevolgd door PCI de uitkomst niet verbetert en mogelijk zelfs verslechtert, ten opzichte van PCI alleen.

Nieuws • 16-3-2015

Complete revascularisatie multivessel ziekte verbetert klinische uitkomst STEMI patiënten

ACC 2015 De DANAMI3-PRIMULTI studie laat zien dat complete FFR-geleide revascularisatie van multivessel ziekte in STEMI patiënten het optreden van sterfte door alle oorzaken, recidief infarct en herhaalde revascularisatie doet verminderen.

Nieuws • 15-3-2015

Langetermijn secundaire preventie met ticagrelor verlaagt CV event rate

ACC 2015 PEGASUS trial laat zien dat ticagrelor tweemaal daags in aanvulling op aspirinebehandeling het risico op CV sterfte, myocardinfarct en beroerte verlaagt tot drie jaar na myocardinfarct.

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Jur ten Berg

PEGASUS: voor- en nadelen wegen tegen elkaar op

ACC 2015 De PEGASUS onderzocht plaatjesremmer ticagrelor in patiënten met een hartinfarct. Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag een mooie studie waarin de reductie van trombotische eindpunten gelijk bleek te zijn aan de toename van bloedingen.

Nieuws • 15-3-2015

PCSK9-remmer halveert CV uitkomsten na een jaar behandeling

ACC 2015 PCSK9-remming met evolocumab halveerde het aantal ernstige CV uitkomsten in het open label OSLER-extensieprogramma. Behandeling met evolocumab was veilig, ook bij zeer lage LDL-c niveaus.

Nieuws • 15-3-2015

Anatomische vs. functionele diagnostische test bij pijn op de borst geen effect op CV uitkomsten

ACC 2015 De PROMISE studie vergeleek anatomische test middels coronaire CT angiografie met functionele test in populatie met matig risico. Na anatomische test werden minder invasieve catheterisaties verricht waarbij geen obstructieve CAD werd gezien.

Nieuws • 15-3-2015

Geen kostenvoordeel van keuze tussen anatomische of functionele diagnostiek bij pijn op de borst

ACC 2015 In de PROMISE economische substudie werd een trend tot hogere kosten in de eerste 90 dagen na na anatomische CTA gezien, terwijl daarna, tot na 3 jaar, geen verschil in de kosten van de teststrategieën werd gezien.

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Freek Verheugt

Anatomisch vs functioneel onderzoek van angina pectoris

ACC 2015 Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) zag de PROMISE waarin patiënten met angina pectoris werden gerandomiseerd naar een onderzoek met in de ene arm CT angiografie en in de andere inspanningstesten. Er bleek geen groot verschil te zijn, hoewel de stralingsbelasting wat zwaarder was in de CT-groep.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: