Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anatomische vs. functionele diagnostische test bij pijn op de borst geen effect op CV uitkomsten

Nieuws - 15 mrt. 2015

A Randomized Comparison of Anatomic versus Functional Diagnostic Testing Strategies in Symptomatic Patients with Suspected Coronary Artery Disease: Results from the PROMISE Trial (PROspective Multicenter Imaging Study for Evaluation of chest pain)

 
Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: Pamela Douglas
 

Achtergrond

Jaarlijks worden zo’n 4 miljoen stresstesten gedaan bij patiënten met nieuwe stabiele pijn op de borst. Er is weinig consensus over welke test de voorkeur geniet, en er is weinig bekend over hoe testen gezondheidsgerelateerde uitkomsten beïnvloeden. De huidige praktijk rondom stresstesten wekt zorgen dat veel testen worden uitgevoerd in laagrisico populaties en dat het vaak voorkomt dat er geen obstructieve coronaire arterieziekte (CAD) wordt gevonden bij patiënten die electieve catheterisatie ondergaan. Mogelijk kan coronaire CT angiografie (CTA) het aantal onnodige invasieve testen verminderen en de uitkomsten verbeteren.
PROMISE (PROspective Multicenter Imaging Study for Evaluation of chest pain) was een multicenter studie ter evaluatie van de inzet van anatomische beeldvormingstechnieken bij pijn op de borst. Het doel was te bepalen of een initiële niet-invasieve CTA de klinische uitkomsten verbetert in individuen met symptomen die wijzen op CAD, ten opzichte van gebruikelijke zorg met een initiële functionele teststrategie. Patiënten met nieuwe of verergerende pijn op de borst met verdenking op klinische significante CAD werden geïncludeerd.
De hypothese werd getest dat initiële anatomische teststrategie informatie oplevert die resulteert in superieure langetermijn gezondheidsuitkomsten, ten opzichte van de functionele teststrategie. Daartoe werd een pragmatische gerandomiseerde studie opgezet om de klinische effectiviteit van deze diagnostische strategieën voor CAD te bepalen, in poliklinische setting. 
 

Belangrijkste resultaten

  • Het samengestelde eindpunt van sterfte, myocardinfarct, onstabiele angina en ernstige complicaties, verschilde 42 maand na randomisatie niet significant tussen de CTA en functionele diagnostische test (HR: 1.04, 95%CI: 0.83-1.29, =0,75), noch na 12 maanden (HR: 0.94, P=0.682).
  • Het secundaire eindpunt van de combinatie van het primaire eindpunt en invasieve catheterisatie zonder obstructieve CAD verschilde ook niet tussen de beide groepen na 42 maanden (HR: 0.91, 95%CI: 0.78-1.06, P=0.217), maar liet een tendens zien na 12 maanden (HR: 0.85, P=0.055).
  • Sterfte of niet-fatale MI was niet significant verschillend na 42 maanden (HR: 0.88, 95%CI: 0.67-1.15, P=0.348), maar wel na 12 maanden: HR: 0.66, P=0.049, CTA vs. functionele test).
  • Het aantal invasieve catheterisaties zonder obstructieve CAD binnen 90 dagen was lager na CTA (170/4996, 3.4%) dan na functionele test (213/5007, 4.3%, P=0.022).
    Het aantal invasieve catheterisaties met obstructieve CAD was hoger na CTA (439/609, 72.1%) dan na functionele tests (193/406, 47.5%).

Conclusie

De PROMISE studie laat zien dat een initiële CTA strategie geassocieerd is met minder invasieve catheterisaties zonder obstructieve CAD dan wordt gezien na een functionele test in deze populatie met een matig risico. De gevolgde strategie had geen invloed op de klinische uitkomst, dus een anatomische test met CTA lijkt een goed alternatief voor een functionele test.  
 
3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Freek Verheugt

Anatomisch vs functioneel onderzoek van angina pectoris

ACC 2015 Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) zag de PROMISE waarin patiënten met angina pectoris werden gerandomiseerd naar een onderzoek met in de ene arm CT angiografie en in de andere inspanningstesten. Er bleek geen groot verschil te zijn, hoewel de stralingsbelasting wat zwaarder was in de CT-groep. 

Lees ook de uitkomsten van de economische substudie van PROMISE:

Geen kostenvoordeel van keuze tussen anatomische of functionele diagnostiek bij pijn op de borst

ACC 2015 In de PROMISE economische substudie werd een trend tot hogere kosten in de eerste 90 dagen na na anatomische CTA gezien, terwijl daarna, tot na 3 jaar, geen verschil in de kosten van de teststrategieën werd gezien.

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: