Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen kostenvoordeel van keuze tussen anatomische of functionele diagnostiek bij pijn op de borst

Nieuws - 15 mrt. 2015

 
Economic Comparison of Anatomic Versus Functional Diagnostic Testing Strategies in Symptomatic Patients with Suspected CAD: Results from the PROspective Multicenter Imaging Study for Evaluation of chest pain (PROMISE) Trial

 
Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: Daniel Marc (Duke Clinical Research Institute, Durham, NC, USA, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA)
 

Achtergrond

Jaarlijks worden zo’n 4 miljoen stresstesten gedaan bij patiënten met nieuwe stabiele pijn op de borst. Er is weinig consensus over welke test de voorkeur geniet, en er is weinig bekend over hoe testen gezondheidsgerelateerde uitkomsten beïnvloeden. De huidige praktijk rondom stresstesten wekt zorgen dat veel testen worden uitgevoerd in laagrisico populaties en dat het vaak voorkomt dat er geen obstructieve coronaire arterieziekte (CAD) wordt gevonden bij patiënten die electieve catheterisatie ondergaan. Het ontwikkelen van een hoge kwaliteit coronaire CT angiografie (CTA) biedt een noninvasief anatomisch alternatief voor functionele testen.
PROMISE (PROspective Multicenter Imaging Study for Evaluation of chest pain) was een multicenter studie ter evaluatie van deze beeldvormingstechniek bij pijn op de borst. PROMISE testte de hypothese dat de niet-invasieve anatomische beeldvormingsstrategie met coronaire CT angiografie (CTA) de klinische uitkomsten verbetert en leidt tot minder onnodige invasieve angiografie in individuen met symptomen die wijzen op coronaire arterieziekte (CAD), ten opzicht van gebruikelijke zorg met een initiële functionele teststrategie. Patiënten met nieuwe of verergerende pijn op de borst met verdenking op klinische significante CAD werden geïncludeerd, met een laag tot matig risico.
Deze economische PROMISE substudie onderzocht de cumulatieve totale kosten van de strategieën, en in geval van superieuriteit van CTA zou de kosteneffectiviteit van de anatomische strategie worden bepaald.
 

Belangrijkste resultaten

  • In een andere presentatie van de PEGASUS werd gemeld dat de strategie met initiële CTA geen invloed had op de klinische uitkomsten na een mediane follow-up van 2 jaar.
  • De gemiddelde cumulatieve kosten verschilden niet significant tussen de anatomische teststrategie en de functionele teststrategie.
  • Hogere kosten werden gezien na de anatomische test ten opzichte van de functionele test voor procedures die in de eerste drie maanden na randomisatie werden uitgevoerd, met het grootste effect voor revascularisatie. Minder kosten voor niet-invasieve testen werden gemaakt in de anatomische groep.
    In de periode tussen 4 en 12 maanden waren de kosten van de beide teststrategieën vergelijkbaar.
    Ook in het tweede jaar waren de kosten vergelijkbaar.
    In het derde jaar was de strategie met functionele test wat goedkoper dan met anatomische test.

Conclusie

Er werden tijdens een mediane follow-up duur van 2 jaar geen significante verschillen gezien tussen een anatomische en functionele diagnostische teststrategie bij patiënten met nieuwe pijn op de borst en een matig risico. Bij gebrek aan significant verschil in de kosten en ook in het effect op CV uitkomsten, werd geen kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd.
Hoewel de testkosten van CTA lager zijn dan van een stress echo (~$100,-) of stress nuclear (~$630), leidde de CTA teststrategie tot niet-significante hogere (~$279) kosten tijdens de eerste 90 dagen na de test. Deze trend werd vrijwel geheel gedreven door meer revascularisaties, ondanks een verminderd gebruik van additionele niet-invasieve testen. Na 90 dagen, tot 3 jaar, werd zeer weinig verschil gezien in de kosten geassocieerd met beide strategieën.

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Freek Verheugt

Anatomisch vs functioneel onderzoek van angina pectoris

ACC 2015 Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) zag de PROMISE waarin patiënten met angina pectoris werden gerandomiseerd naar een onderzoek met in de ene arm CT angiografie en in de andere inspanningstesten. Er bleek geen groot verschil te zijn, hoewel de stralingsbelasting wat zwaarder was in de CT-groep. 

Lees ook de PROMISE resultaten ten aanzien van de CV uitkomsten:

Anatomische vs. functionele diagnostische test bij pijn op de borst geen effect op CV uitkomsten

ACC 2015 De PROMISE studie vergeleek anatomische test middels coronaire CT angiografie met functionele test in populatie met matig risico. Na anatomische test werden minder invasieve catheterisaties verricht waarbij geen obstructieve CAD werd gezien.

De PEGASUS studie werd gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: