Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langetermijn secundaire preventie met ticagrelor verlaagt CV event rate

Nieuws - 15 mrt. 2015

Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin (PEGASUS) – Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 54

Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: Marc Sabatine (Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS)
 

Achtergrond

Na een hartaanval is het gebruikelijk dat patiënten levenslang dagelijks aspirine slikken ter preventie van een tweede hartaanval. Eerdere studies hebben de voordelen aangetoond van toevoeging van een tweede plaatjesremmend middel, zoals de P2Y12 remmer ticagrelor. Deze studies evalueerden deze aanvullende behandeling echter maar gedurende een jaar, dus het nut van langduriger behandeling was onbekend.
The PEGASUS-TIMI 54 studie evalueerde daarom op de langere termijn of ticagrelor tweemaal daags, in aanvulling op onderhoudsbehandeling met aspirine het aantal CV events (CV mortaliteit, myocardinfarct, beroerte) vermindert, ten opzichte van placebo. Het voorkómen van trombotische events met ticagrelor 90 mg of 60 mg werd onderzocht in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde parallelgroepstudie, in 21162 patiënten die een myocardinfarct hebben doorgemaakt 1-3 jaar geleden, met ten minste één extra risicofactor. Patiënten werden gemiddeld bijna 3 jaar gevolgd.
 

Belangrijkste resultaten

  • 36 maand na randomisatie was het risico op CV events 5% lager bij gebruik van ticagrelor 90 mg (HR: 0.85, 95%CI: 0.75-0.96, P=0.008) en 16% lager in patiënten die 60 mg kregen (HR: 0.84, 95%CI: 0.74-0.95, P=0.004), ten opzichte van placebo.
  • Het voordeel van ticagrelor was vergelijkbaar voor de individuele componenten van het primaire eindpunt.
  • Patiënten werden gemiddeld bijna 3 jaar gevolgd, waarin de event curves van ticagrelorbehandelde en placebobehandelde patiënten steeds verder uit elkaar liepen.
  • Ernstige bloedingen werden in vergelijkbare mate gezien in beide behandelarmen (TIMI major bloeding: ticagrelor 90 mg: HR: 2.69, 95%CI: 1.96-3.70, ticagrelor 60 mg: HR: 2.32, 95%CI: 1.68-3.21). Intracraniële en fatale bloedingen werden niet vaker gezien in ticagrelor-behandelde patiënten dan in de placebogroep.
    Dyspneu kwam vaker voor met ticagrelor dan met placebo en bloeding en dyspneu was in respectievelijk 7 en 5% procent van de ticagrelor-behandelde patiënten reden voor stoppen met het middel.

Conclusie

Het op de lange termijn toevoegen van tweemaal daags ticagrelor aan onderhoudsbehandeling met aspirine na een hartaanval verlaagt het risico op sterfte door cardiovasculaire oorzaken, myocardinfarct of beroerte. Ticagrelor verhoogde het risico op TIMI ernstige bloedingen, maar niet op fatale en intracraniële bloedingen. De event curves suggereren dat het gunstige effect toeneemt in de tijd. Langetermijn duale antiplaatjestherapie kan daarom worden overwogen in geschikte patiënten na een myocardinfarct.


3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Jur ten Berg

PEGASUS: voor- en nadelen wegen tegen elkaar op

ACC 2015 De PEGASUS onderzocht plaatjesremmer ticagrelor in patiënten met een hartinfarct. Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag een mooie studie waarin de reductie van trombotische eindpunten gelijk bleek te zijn aan de toename van bloedingen.

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Ton Oude Ophuis

PEGASUS gaat waarschijnlijk de richtlijnen veranderen

ACC 2015 Onder leiding van hoofdonderzoeker dr. Ton Oude Ophuis (Nijmegen) heeft Nederland een grote bijdrage geleverd aan de PEGASUS. Hij ziet toekomst voor de nieuwe variant met 60mg en verwacht dat de studie de richtlijnen kan veranderen.


Deze studie is gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: