Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer halveert CV uitkomsten na een jaar behandeling

Nieuws - 15 mrt. 2015

Effect of the PCSK9 Inhibitor Evolocumab on Cardiovascular Outcomes

Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: Marc Sabatine (Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS)
 

Achtergrond

Van PCSK9-antilichamen is eerder aangetoond dat zij effectief LDL-c niveaus verlagen in diverse patiëntengroepen. Monoklonale antilichamen gericht tegen PCKS9, zoals evolocumab (AMG145), zijn veilig en worden goed verdragen in fase 2 en 3 studies. Het effect van evolocumab op cardiovasculaire uitkomsten was tot nog toe onbekend.
In het open-label OSLER extensie studieprogramma werden patiënten uit eerdere fase 2 en 3 studies naar het effect van evolocumab geïncludeerd voor vergelijking van de effectiviteit van evolocumab plus standaardzorg (n=2976) met standaardzorg alleen (n=1489) in het verminderen van sterfte, myocardinfarct (MI) of beroerte, en de noodzaak tot hospitalisatie of revascularisatie, gedurende een mediane follow-up duur van 11.1 maanden (IQR: 11.0-12.8).
 

Belangrijkste resultaten

  • 61% reductie (95%CI: 59-63%, P<0.0001) van mediane LDL-c niveaus werden gezien met evolocumab ten opzichte van standaardzorg (absolute reductie: 73 mg/dL, 95%CI: 71-76%). Deze daling (vanaf baseline in de parent studie) was consistent gedurende de OSLER follow-up van 48 weken.
  • 90.2% van de patiënten die evolocumab kreeg, behaalde de LDL-c doelstelling van <100 mg/dL na 12 weken, ten opzichte van 26.0% van de patiënten op standaardzorg (P<0.001). De doelstelling van <70 mg/dL werd door respectievelijk 73.6% en 3.8% (P<0.001) behaald.
  • Sterk significante verschillen werden ook gezien in verandering van niveaus van niet-HDL-c, ApoB, Lp(a), triglyceriden, HDL-c en ApoA1.
  • Het samengestelde eindpunt kwam een jaar na randomisatie minder vaak voor in de evolocumab-behandelde groep (0.95% vs. 2.18%, HR: 0.47, 95%CI: 0.28-0.78, P=0.003) ten opzichte van de patiënten die alleen standaardbehandeling kregen.  
  • Alle componenten van het samengestelde eindpunt kwamen minder vaak voor in patiënten die evolocumab kregen in aanvulling op standaardzorg, ten opzichte van standaardzorg.
  • Er werd geen significante heterogeniteit van het effect gezien in klinisch relevante subgroepen.
  • Er werd geen gradiënt gezien in het optreden van bijwerkingen op grond van het behaalde LDL-c niveau, zelfs niet bij LDL-c<25 mg/dL.

Conclusie

Behandeling met PCSK9-remmer evolocumab halveerde het risico op sterfte, myocardinfarct of beroerte, en de noodzaak tot hospitalisatie of revascularisatie ten opzichte van patiënten die standaardzorg ontvingen. De robuuste LDL-c verlaging verkregen door remming van PCSK9 lijkt dus een veilige en effectieve manier om ernstige CV uitkomsten te verminderen.
In deze studie was een relatief laag aantal events. De lopende FOURIER studie zal meer informatie verschaffen over het effect van evolocumab op CV uitkomsten in 27500 patiënten, gedurende een follow-upperiode van 4.5 jaar.
 
Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. John Kastelein

PCSK9-remmer geeft zowel LDL-reductie als daling cv eindpunten

ACC 2015 Prof.dr. John Kastelein bespreekt de resultaten van de OSLER 1 en 2, waarin een behandeling met een PCSK9-remmer werd vergeleken met standaard zorg. De studies lieten zowel een grote reductie van het LDL zien als een forse daling in cardiovasculaire eindpunten.

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: