Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Complete revascularisatie multivessel ziekte verbetert klinische uitkomst STEMI patiënten

Nieuws - 16 mrt. 2015

The Third DANish Study of Optimal Acute Treatment of Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction: PRImary PCI in MULTIvessel Disease

Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: Thomas Engstrøm (Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark)
 

Achtergrond

Patiënten met acute ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) en multivessel coronaire ziekte hebben een slechtere prognose dan patiënten met een enkele infarctgerelateerde arterie (IRA) laesie. Hoewel acute percutane coronaire interventie (PCI) van de IRA laesie gezien wordt als voorkeursbehandeling in patiënten met STEMI, is het onduidelijk of complete revascularisatie zou moeten worden uitgevoerd in patiënten bij wie meerdere vaten zijn aangedaan. 30-50% van de STEMI patiënten heeft behalve de infarcgerelateerde arterie nog andere stenoses. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat het compleet behandelen van ook niet-IRA laesies gunstig zou zijn.
De DANAMI-3 Primulti studie beoogde te evalueren of complete revascularisatie na primaire PCI de uitkomst kan verbeteren in patiënten met STEMI en > 1 significante coronaire arteriestenose naast de IRA laesie. Hiertoe werden 627 patiënten met acute start van symptomen (<12 uur durend) en ST-segment elevatie > 0.1 mV in >2 aangrenzende leads of met nieuw ontwikkelde linker bundle branch block die succesvolle primaire PCI ondergaan en die >1 angiografische diameter stenose van >50% in een coronaire arterie >2 mm die niet gerelateerd is aan de IRA. Patiënten werden gerandomiseerd naar optimale medische behandeling (OMT) na primaire PCI van de IRA of naar fractional flow reserve (FFR)(<80)-geleide complete revascularisatie in aanvulling op OMT.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt samengesteld uit sterfte door alle oorzaken en niet-fataal myocardinfarct en ischaemie-gedreven revascularisatie van niet-IRA laesies kwam tijdens een mediane follow-up van 27 maanden vaker voor bij IRA-alleen (68/313, 22%) dan bij complete revascularisatie (40/314, 13%, HR: 0.56, 95%CI: 0.38-0.83, P=0.004).
    Dit verschil bleek met name het gevolg van een lager aantal ischaemie-gedreven revascularisaties bij complete revascularisatie (17/314, 5%) vs. IRA-alleen (52/313, 17%, HR: 0.31, 95%CI: 0.18-0.53, P<0.001).
  • Ten aanzien van secundaire eindpunten werden significant minder urgente PCIs (HR: 0.38, 95%CI: 0.16-0.92, P=0.03) gezien bij complete revascularisatie, alsmede minder niet-urgente PCIs (HR: 0.29, 95%CI: 0.13-0.63, P=0.002).
    Het optreden van hartdood en niet-fataal MI verschilde niet tussen de twee strategieën.
  • Een significante interactie werd gezien met leeftijd, in dat complete revascularisatie sterker gunstiger was in patiënten jonger dan 65 jaar (HR: 0.33, 95%CI: 0.18-0.60, vs. HR: 0.89, 95%CI: 0.52-1.5 in patiënten ouder dan 65 jaar).

Conclusie

De DANAMI3-PRIMULTI studie laat zien dat complete FFR-geleide revascularisatie van multivessel ziekte in STEMI patiënten het optreden van sterfte door alle oorzaken, recidief infarct en herhaalde revascularisatie doet verminderen. De methode van revascularisatie had geen invloed op de frequentie van sterfte door alle oorzaken of niet-fataal re-infarct.

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Freek Verheugt

DANAMI-3: bij PCI ook andere vaten stenten?

ACC 2015  Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) zag de DANAMI-3 waarin de vraag centraal stond of bij primaire PCI naast het vat met het infarct ook andere vaten meegenomen en eventueel gestent moeten worden. Er bleek zich in ieder geval geen verschil in sterfte of tweede hartinfarct voor te doen.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: