Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Matrix studie onderzocht klinische uitkomst na radiale toegang en bivalirudine bij angioplastiek

Nieuws - 16 mrt. 2015

Transradial Versus Transfemoral Access In Patients With Acute Coronary Syndromes Undergoing Invasive Management: Results From The Minimizing Adverse Haemorrhagic Events By Transradial Access Site And Systemic Implementation Of Angiox (matrix) Access Site Program

 

Bivalirudin Infusion Compared To Unfractionated Heparin In Patients With Acute Coronary Syndromes Undergoing Invasive Management: Results From The Minimizing Adverse Haemorrhagic Events By Transradial Access Site And Systemic Implementation Of Angiox (matrix) Anti-thrombin Program


Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: dr. Marco Valgimigli (Erasmus MC
Rotterdam, The Netherlands)
 

Achtergrond

Eerder studies hebben uiteenlopende conclusies opgeleverd over de rol van radiale toegang en bivalirudine in het verminderen van nadelige uitkomsten bij patiënten met acuut coronair syndroom die een invasieve procedure moeten ondergaan. Het is daarom nog onduidelijk of het vermijden van bloeding op de plaats van toegang en vasculaire complicaties door middel van routinematige transradiale interventie of routinematig gebruik van bivalirudine de uitkomsten kan verbeteren van ongeselecteerde patiënten met ACS bij een dergelijke procedure.
Het Minimizing Adverse Haemorrhagic Events By Transradial Access Site And Systemic Implementation Of Angiox (matrix) Programma randomiseerde patiënten met NSTEACS of STEMI (op aspirine en een P2Y12-remmer) die coronaire angiografie met of zonder PCI ondergingen naar trans-radiale of trans-femorale toegang (Access programma), en daarna naar bivalirudine (met bailout glycoproteïne IIb/IIIA remmers: GPI) of ongefractioneerde heparine (met geplande of bailout GPI) (Antithrombin programma). GPI werd gebruikt in ongeveer 25% van de patiënten.
 

Belangrijkste resultaten

  • In het Access programma werd een 15% reductie gezien na femorale vs. radiale toegang in het primaire eindpunt van MACE (significant bij nominale 5% alfa), maar deze reductie was niet significant bij de vooraf gespecificeerde alfa van 2.5%.
  • Een lager risico op sterfte werd gezien na radiale vs. femorale toegang, waarbij alleen sterfte door alle oorzaken (RR: 0.72, 95%CI: 0.53-0.99, P=0.045) significant lager was, en CV sterfte niet (RR: 0.75, 95%CI: 0.54-1.04, P=0.08). Er was geen significant verschil in optreden van stenttrombose.
  • Significant meer bloedingen (BARC 3/5, bloedingen bij de toegangssite en BARC 3) traden op na femorale vs. radiale toegang.
    Geen significant verschil werd gezien in het optreden van bloedingen niet bij de toegangssite, BARC 5, TIMI en GUSTO.
  • In het Antithrombin programma, werd een significant lager risico op sterfte door alle oorzaken gezien na behandeling met bivalirudine vs ongefractioneerde heparine (1.7% vs. 2.3%, RR: 0.71, 95%CI: 0.51-0.99, P=0.042). Zowel het risico op CV als cardiale sterfte was lager na bivalirudine.
  • De risico’s op bloedingen niet bij de toegangssite, BARC 3, BARC 5, TIMI en GUSTO waren verhoogd met ongefractioneerde heparine ten opzichte van bivalirudine.

Conclusie

Het Matrix programma laat zien dat radiale, ten opzichte van femorale toegang het risico op NACE (net adverse clinical events: MACE plus ernstige bloedingen niet gerelateerd aan de procedure) verlaagt, als gevolg van een significante daling van sterfte en bloedingen, zonder dat het een effect had op myocardinfarct of stenttrombose.
Bivalirudine, wanneer vergeleken met ongefractioneerde heparine, verminderde het risico op sterfte door alle of CV oorzaken en bloedingen, maar had geen invloed op het samengestelde eindpunt van MACE en NACE. Dit effect was onafhankelijk van de gebruikte toegangssite.
 
3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Dr. Nicolas van Mieghem

MATRIX: femorale vs radiale toegang bij PCI - bivalirudine vs heparine

ACC 2015 De MATRIX is een complexe interventiestudie met twee armen: de ene vergeleek de femorale versus de radiale toegang bij PCI en de andere keek naar bivalirudine versus heparine. Dr. Nicolas van Mieghem (Rotterdam) constateert dat in beide armen geen belangrijke verschillen werden gezien.

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Dr. Marco Valgimigli

Presenter Marco Valgimigli over de MATRIX

ACC 2015  Dr. Marco Valgimigli presenteerde de resultaten van de MATRIX-studie in de laatste Late Breaker. In beide armen van deze complexe studie met twee geheel verschillende randomisaties leidde een reductie van bloedingen tot een reductie in mortaliteit.

De Matrix studie werd gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: