Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Trombusaspiratie bij PCI verbetert klinische uitkomst niet, en verhoogt beroerterisico

Nieuws - 16 mrt. 2015

The Total Trial: A Randomized Trial Of Routine Aspiration Thrombectomy With Percutaneous Coronary Intervention (PCI) Versus PCI Alone In Patients With St-elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary PCI

Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: dr. Sanjit Jolly (McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada)
 

Achtergrond

Een beperking van primaire percutane coronaire interventie (PCI) is dat distale embolisatie en verminderde flow kan optreden. Er is gepostuleerd dat trombectomie door aspiratie embolisatie kan verminderen en de klinische uitkomsten kan verbeteren. De TAPAS studie liet in 2008 een groot voordeel zien van trombusaspiratie, terwijl de grotere TASTE studie in 2013 geen verschil aantoonde tussen PCI alleen of PCI met trombusaspiratie.
De Total trial was een internationale multicenter, gerandomiseerde studie die routine manuele trombectomie gevolgd door PCI vergeleek met PCI alleen (met mogelijkheid tot bailout trombectomie als PCI alleen faalt), in ruim 10 000 patiënten met STEMI die binen 12 uur na start van de symptomen PCI ondergaan. Het primaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, myocardinfarct, cardiogene shock en klasse IV hartfalen binnen 180 dagen, en het veiligheidseindpunt was beroerte in de eerste 30 dagen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt kwam even vaak voor na trombectomie (347/5033, 6.9%) als na PCI alleen (351/5030, 7.0%, HR: 0.99, 95%CI: 0.85-1.15, P=0.86).
    De componenten van het primaire eindpunten lieten ook geen verschil zien tussen de behandelgroepen.
  • Het veiligheidseindpunt beroerte binnen 30 dagen trad vaker op na trombectomie (33/5033, 0.7%) dan na PCI alleen (16/5030, 0.3%, HR: 2.06, 95%CI: 1.13-3.75, P=0.015).
    Vergelijkbaar significant verhoogde risico’s na trombectomie vs PCI alleen werden gezien voor beroerte/TIA binnen 30 dagen en beroerte binnen 180 dagen.
  • De tijd tot beroerte was significant korter na trombectomie dan na PCI alleen, wat een HR opleverde van 2.08 (95%CI: 1.29-3.35, P=0.0021).
  • Het optreden van andere CV uitkomsten verschilden niet significant tussen beide behandelgroepen na 30 dagen.
  • Er werden geen significante interacties gezien voor diverse klinische subgroepen ten aanzien van het primaire eindpunt.

Conclusie

De Total studie laat zien dat routinematige trombectomie het aantal CV sterftes, MI, cardiogene shock of hartfalen in de eerste 180 dagen niet vermindert ten opzichte van PCI alleen met trombectomie als bailout strategie. Routinematige trombectomie was geassocieerd met een verhoogd risico op beroerte in de eerste 30 dagen. Deze studie benadrukt, net als de eerdere TASTE studie, dat grote gerandomiseerde studies nodig zijn om veelgebruikte interventies te evalueren, zelfs wanneer kleinere studies positief uitpakken.
 

3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Jur ten Berg

TOTAL: trombectomie geen voordeel op CV eindpunten

ACC 2015 In de TOTAL werden meer dan 10.000 patiënten gerandomiseerd naar al dan niet trombectomie. Er was geen voordeel op cardiovasculaire eindpunten en trombectomie zal niet meer op grote schaal worden toegepast, denkt Jur ten Berg (Nieuwegein).

De Total studie werd gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: