Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ezetimibe/simvastatine therapie vermindert aantal recidief CV events meer dan simvastatine alleen

Nieuws - 18 mrt. 2015

Reduction in Total (First and Recurrent) Cardiovascular Events with Ezetimibe/Simvastatin compared with Simvastatin Alone post ACS in the IMPROVE-IT Trial

Presented at the ACC Scientific Session 2015 by: Sabina Murphy (Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA)
 

Achtergrond

Wanneer patiënten die aan een studie meedoen een niet-fataal event doormaken, worden ze daarna nog gevolgd tijdens de studie, en kunnen zij nog meer events doormaken. Analyse van acuut coronair syndroom (ACS) studies gebruiken vaak survival analysemethodes die alleen het eerste event dat een patiënt doormaakt in overweging nemen, niet opvolgende events. Alle events zijn echter van belang voor patiënten en artsen.
De IMPROVE-IT studie onderzocht of ezetimibe (10 mg) in aanvulling op simvastatine (40 mg) een klinische voordeel oplevert ten opzichte van simvastatine (40 mg) monotherapie. Eerder gepresenteerde data hebben laten zien dat ezetimibe/simvastatine combinatietherapie het aantal primaire eindpunt van eerste optreden van cardiovasculaire ziekte, instabiele angina, coronaire revascularisatie en cerebrovasculair accident significant deed verminderen, ten opzichte van simvastatine monotherapie (32.7 vs. 34.7% 7-year event rate, HR: 0.936, P=0.016).
Deze analyse testte de hypothese dat ezetimibe/simvastatine combinatietherapie ook het totaal aantal events (eerste [n=5314] + recidief [n=4231]) vermindert, ten opzichte van simvastatine alleen tijdens de mediane follow-up van 6 jaar na een ACS in IMPROVE-IT.
 

Belangrijkste resultaten

  • Een lager totaal aantal primaire eindpunt events werd gezien met combinatietherapie, ten opzichte van simvastatine alleen  (4562 vs 4983, RR: 0.91, P=0.007).
    Een RR voor opvolgende events van 0.88 (95%CI:0.79-0.98) werd gezien (251 minder events).
  • Een secundair eindpunt van CHD sterfte, myocardinfarct (MI) en urgente revascularisatie events liet een verschil zien van 367 minder events met ezetimibe/simvastatine, hetgeen een totaal events RR van 0.85 (P=0.002) opleverde, ten opzichte van HR voor eerste event van 0.912 (P=0.016).
    RR voor opvolgende events was 0.79 (95%CI:0.69-0.91) (251 minder events).
  • De daling in het totaal aantal events met ezetimibe/simvastatine combinatietherapie was met name het gevolg van minder revascularisaties, niet-fatale beroerte en niet-fatale MI.
  • Een Wei, Lin, Weissfeld model voor primaire eindpunt sensitiviteit analyse bevestigde dat ezetimibe/simvastatine combinatietherapie is geassocieerd met een lager risico op eerste en totaal aantal events.

Conclusie

Lipideverlagende combinatietherapie met ezetimibe in aanvulling op simvastatine vermindert het totaal aantal primaire eindpunten ten opzichte van simvastatine monotherapie, met name als gevolg van minder MIs, beroerte en urgente revascularisatie. Deze bevindingen onderschrijven het voordeel van voortzetten van intensieve lipideverlagende combinatietherapie na een CV event.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: