Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer dan 10% afvallen vermindert symptomen in patiënten met atriumfibrilleren en obesitas

Nieuws - 23 mrt. 2015

 

Long-Term Effect of Goal Directed Weight Management on an Atrial Fibrillation Cohort: A 5-Year Follow-Up Study (LEGACY Study)

Gepresenteerd op de ACC Scientific Session 2015 door: Pathak RK, Centre for Heart Rhythm Disorders, University of Adelaide, Adelaide, Australia
 

Achtergrond

Obesitas en metabool syndroom zijn geassocieerd met een hoger risico op atriumfibrilleren (AF). Eerder is aangetoond dat gewichtsverlies de last van AF en de duur van AF kan verminderen, maar het is onduidelijk of dit een duurzaam effect is, een dosisrepons effect betekent of dat het wordt beïnvloed door fluctuatie van het gewicht.
Deze studie testte de hypothese dat duurzaam gewichtsverlies toegevoegd voordeel oplevert in ritmecontrole, en dat fluctuatie van het gewicht een schadelijk effect heeft. Daartoe werd het bestaan van een dosis-afhankelijk effect op vrijheid van AF onderzocht, en de impact van schommelingen in gewicht, en de rol van een toegewijde kliniek. AF-last werd beoordeeld met een AFSS vragenlijst en vrijheid van AF werd vastgesteld met 7 dagen Holter monitoring. 355 Obese deelnemers met AF werden gevolgd voor gemiddeld vier jaar in een toegewijde afslankkliniek
 

Belangrijkste resultaten

 • Met toenemend gewichtsverlies (>10%, 3-9% of <3% in het eerste jaar), werd een significant sterkere daling van AF symptomen gezien en een toename van een score voor algemeen welbevinden.  
 • In de groep met minstens 10% gewichtsverlies, was 46% na 1825 dagen follow-up (gemiddeld 4 jaar) nog vrij van medicatie en ablatie, ten opzichte van 22% in de groep met 3-9% gewichtsverlies of 13% bij diegenen met <3% gewichtsverlies of gewichtstoename.
 • Geïndexeerd linker atriumvolume was significant lager na follow-up voor diegenen met 3-9% (34 ml/m2) en >10% (31 ml/m2) gewichtsverlies, ten opzichte van de groep met <3% (40 ml/m2) gewichtsverlies. IVS dikte nam ook af met toenemend gewichtsverlies (10.9 en 10.1 mm ten opzichte van 11.4 mm).
 • Totale aritmie-vrije overleving was het grootst (86% na 1825 dagen follow-up) in de groep met >10 gewichtsverlies, en 66% in deelnemers met 3-9% gewichtsverlies, ten opzichte van 40% in de laagste categorie.
 • Deelnemers met lineair gewichtsverlies waren het langst vrij van AF symptomen (76% na 1825 dagen follow-up), ten opzichte van 59% bij deelnemers die schommelingen van gewicht lieten zien, en 38% in de groep met lineaire gewichtstoename of een stabiel gewicht.
 • Meer dan 5% fluctuatie van gewicht halveerde het aantal patiënten dat na follow-up nog vrij was van symptomen (44% vs. 85% bij <2% gewichtsverlies).
 • Diverse cardiovasculaire risicofactoren werden gunstig beïnvloed door gewichtsverlies, met name in de groep met >10% gewichtsverlies.
 • In een multivariaat model bleek >10% gewichtsverlies een voorspeller van AF-vrije overleving (HR: 5.7, 95%CI: 3.3-10.1, P<0.001) ten opzichte van <3% gewichtsverlies.
  >5% gewichtsfluctuatie tussen visites voorspelde het terugkeren van AF (HR: 2.2, 95%CI: 1.1-4.2, P<0.001).
 • 34 van de 52 patiënten die >10% gewichtsverlies behaalden in het eerste jaar, kon dit behouden. 30 van deze 34 had een afvalkliniek bezocht. Van de 18 mensen die weer aankwamen, bezochten maar 2 een kliniek.

Conclusie

Duurzaam gewichtsverlies is geassocieerd met een dosis-afhankelijke daling van AF last en behoud van sinusritme. Ook zijn er structurele verbeteringen in het hart te zien bij gewichtsverlies van meer dan 10%, alsmede verbetering van CV risicofactoren. Schommelingen in gewicht van meer dan 5% tussen bezoeken vermindert het gunstige effect van afvallen. Duurzaam gewichtsverlies bleek haalbaar in een toegewijde afvalkliniek.
 
Deze studie werd tegelijk gepubliceerd in JACC.

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Isabelle van Gelder

Significant minder klachten bij gewichtsverlies AF-patiënten

ACC 2015  Prof.dr. Isabelle van Gelder (Groningen) zag de LEGACY, een registry waarin gekeken werd naar het effect van gewichtsverlies bij patiënten met boezemfibrilleren. Na 10% gewichtverlies in een jaar blijken de klachten significant af te nemen.  

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC congres verstrekte informatie –

Het ACC Journaal wordt mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: