Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

‘An apple a day keeps the pharmacist away’ – Is de volkswijsheid aan herziening toe?

Literatuur - Davis MA et al. JAMA Intern Med 2015

Association Between Apple Consumption and Physician Visits Appealing the Conventional Wisdom That an Apple a Day Keeps the Doctor Away

 
Davis MA, Bynum JPW, Sirovich BE
JAMA Intern Med. Published online March 30, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2014.5466
 

Achtergrond

‘An apple a day keeps the doctor away’ is een bekende volkswijsheid, en sinds dit inzicht rond 1900 voor het eerst werd gepubliceerd, is een appel verworden tot symbool van gezondheid en gezond gedrag. De voordelen van appels eten zijn toegeschreven aan vezels, essentiële vitaminen en mineralen, flavonoïden. Bewijsvoering wisselt, maar consumptie van appels is in verband gebracht met gezondheidsvoordelen inclusief gewichtsverlies, preventie van neurologische achteruitgang, onderdrukken van kanker, vermindering van astmasymptomen en betere cardiovasculaire gezondheid.
Toch blijft de vraag hangen of dagelijks een appel eten echt wel de dokter uit het zicht houdt; dus, is appelconsumptie geassocieerd met lager gebruik van de gezondheidszorg? Deze associatie werd nu voor het eerst grondig onderzocht, in gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Zelfgerapporteerd artsbezoek in het afgelopen jaar (dokter of andere gezondheidsprofessional, exclusief ziekenhuisbezoek) werd vergeleken tussen appeleters (minstens 1 kleine rauwe appel per dag) en niet-appeleters.
 

Belangrijkste resultaten

  • Appeleters bezochten minder vaak een arts dan niet-appeleters (39.0% vs. 33.9%, OR: 1.25, 95%CI: 1.03-1.53, P=0.03).
  • Het lukte appeleters vaker medicatie op recept te vermijden (47.% vs. 41.8%, OR: 1.29, 95%CI: 1.07-1.55).
  • Er werd geen verschil gezien in de waarschijnlijkheid van het vermijden van overnachtingen in het ziekenhuis of een bezoek aan een professional voor psychische gezondheid.
  • Correctie voor sociodemografische en gezondheidsgerelateerde eigenschappen verzwakte de geobserveerde associaties en het verband tussen een dagelijkse appel eten en doktersbezoek was niet meer statistisch significant (OR: 1.19, 95%CI: 0.93-1.53, P=0.15).
  • Het verband tussen appels en vrij blijven van voorgeschreven medicatie bleef na correctie nog net statistisch significant (OR: 1.27, 95%CI: 1.00-1.63).
  • Er werd geen dosis-responsrelatie gezien tussen het aantal gegeten appels per dag en artsbezoek, maar wel ten aanzien van het vermijden van medicatie op recept (P=0.02).

Conclusie

Deze eerste studie die de relatie tussen appelconsumptie en gebruik van gezondheidszorg aan een grondig onderzoek onderwerpt, zet mogelijk vraagtekens bij de volkswijsheid. De richting van de geobserveerde associaties onderschrijven wel dat appeleters de gezondheidszorg beter weten te vermijden dan mensen die minder dan een kleine appel per dag eten, maar de statistische significantie was weinig overtuigend.
Deze studie roept de vraag op of appeleters algemeen gezonder zijn, of dat het juist minder gezond levende mensen zijn die wel dit ene vaakgehoorde gezondheidsadvies opvolgen, wat een onderschatting van het effect zou opleveren.
Hoewel dit artikel onderdeel is van een ‘April Fool’s Issue’, illustreert het op luchtige wijze de waarde en beperkingen van observationele studies, en de moeilijkheid om de achtergrond van gezondheidsgedrag correct te interpreten.
Mogelijk geeft deze studie wel aanleiding om te zeggen dat ‘An apple a day keeps the pharmacist away’. Grondig onderzoek is geboden om de correctheid van de algemeen geaccepteerde volkswijsheid “Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise” te evalueren.
 
Find this article online at JAMA Intern Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: