Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wereldwijd dalende trends in leeftijdsspecifieke sterftecijfers tegengewerkt door populatiegroei en veroudering

Literatuur - Roth GA et al., NEJM 2015

Demographic and Epidemiologic Drivers of Global Cardiovascular Mortality

 
Roth GA, Forouzanfar MH, Moran AE et al.,
N Engl J Med 2015; 372:1333-1341 April 2, 2015 DOI: 10.1056/NEJMoa1406656
 

Achtergrond

Als gevolg van populatiegroei, veroudering van populaties en epidemiologische vernaderingen in cardiovasculaire (CV) aandoeningen, neemt de sterfte door CV en circulatoire ziekte toe [1]. Voor preventiestrategieën en beleidsredenen is het belangrijk om de aanstichters van de geobserveerde wereldwijde trends in sterfte afzonderlijk te herkennen.
De Global Burden of Disease Study 2013 (GBD 2013) schatte leeftijdsspecifieke CV mortaliteit door gebruik te maken van gestandaardiseerde methoden in 188 landen, van 1990 tot 2013 [2]. Deze studie onderzoekt de afzonderlijke bijdrage van drie oorzaken van verandering in CV sterftecijfers: verandering in populatiegrootte, veroudering van de populatie en veranderingen in leeftijdsspecifieke CV sterftecijfers. Bovendien werd de relatie tussen veranderingen in CV sterfte als gevolg van leeftijdsspecifieke sterftecijfers en veranderingen in bruto binnenlands product (BBP) per capita onderzocht. Dit is met name van belang voor ontwikkelende landen, aangezien epidemiologische veranderingen in CV mortaliteit zijn toegeschreven aan economische groei.
 

Belangrijkste resultaten

  • Een stijging (40.8%, 95% Uncertainty Interval (UI): 33.6-44.1) van het aantal mensen die stierf aan CV ziekte werd gezien in 2013 (meer dan 17.3 miljoen, 95%UI: 16.5-18.1) ten opzicht van in 1990 (>12 miljoen per jaar).
  • In dezelfde periode werd een daling van 39.3% (95%UI: 33.6-44.1) gezien in het aantal doden te wijten aan epidemiologische veranderingen.
  • De stijging van mortaliteit werd gedreven door de verandering sinds 1990 in het aantal sterftes die toegeschreven kunnen worden aan veroudering van de populatie (55% stijging, 95%UI: 54.5-55.4) en populatiegroei (25.1% stijging, 95%UI: 24.7-25.5).
  • Dit patroon van veranderingen in het aantal doden als gevolg van verschillende redenen werd ook gezien voor de meeste specifieke CV sterfteoorzaken, waarbij ischaemische hartziekte de grootste bijdrage leverde aan de stijging van CVsterftes, ondanks een geschatte daling van 34.4% op basis van wereldwijde epidemiologische veranderingen.
  • De verandering in totaal aantal sterftes in de geëvalueerde periode varieerde aanzienlijk per geografische regio. Zuid-Azië liet de grootste geschatte stijging in sterftes door CV ziekte zien (97.4%, 95%UI: 72-126.1). Alleen Centraal Europa en West Europa lieten significante dalingen van het aantal doden zien in deze periode (5.2% and 12.8% respectievelijk).
  • Zuidelijk Latijns-Amerika, Australazië en hoog-inkomens Noord Amerika hadden geen netto verandering in het aantal doden omdat populatie veroudering en groei de leeftijdsspecifieke sterftecijfers teniet deden.
  • Nationaal inkomen per capita en de bijdrage van leeftijdsspecifieke sterftecijfders aan CV mortaliteit was alleen significant gecorreleerd in landen met hogere-midden inkomens (Pearsons’s correlatiecoëfficiënt r=-0.33, P=0.02, en Spearman’s rho : =-0.37, P=0.006).
 

Conclusie

Wereldwijde tendensen in CV mortaliteit zijn het gevolg van het gecombineerde effect van populatiegroei, veroudering van de populatie en veranderende leeftijdsspecifieke sterftecijfers. Deze analyse geeft inzicht in in welke mate veroudering en groei van de populatie opwegen tegen dalingen in CV mortaliteit. Sommige regio’s, met name hoge-inkomenslanden, laten een daling van CV sterfte zien als gevolg van epidemiologische verandering. Daar tegenover staat dat sommige regio’s een stijging van CV sterfte wordt gezien als gevolg van populatiegroei en veroudering, zonder duidelijke daling van CV sterfte als gevolg van epidemiologische verandering.
Deze analyse laat zien dat epidemiologische verandering tot lagere CV mortaliteit had geleid in de meeste regio’s, maar dat populatiegroei en veroudering deze tendens tegenwerkt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat economische groei alleen in een land korte metten zal maken met de CV ziektelast.
 
Vind dit artikel online bij New England Journal of Medicine
 

Referenties

1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.
Lancet 2012; 380: 2095-128.
2. GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex  specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014; 385: 117-71.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: