Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lagere cholesteroleffluxcapaciteit in mensen met zeer hoog HDL-c mét CAD

Literatuur - Agarwala AP et al., ATVB 2015

 

High-Density Lipoprotein (HDL) Phospholipid Content and Cholesterol Efflux Capacity Are Reduced in Patients With Very High HDL Cholesterol and Coronary Disease

 
Agarwala AP, Rodrigues A, Risman M, et al.
Arterioscler Thromb Vasc Biol. Originally published April 2, 2015. doi: 10.1161/ATVBAHA.115.305504
 

Achtergrond

De HDL-c hypothese die voorspelt dat HDL-c niveaus causaal gerelateerd zijn aan preventie van coronaire arterieziekte (CAD), is in twijfel getrokken. Veelvoorkomende varianten geassocieerd met kleine veranderingen in HDL-c niveaus beschermen niet tegen coronaire aandoeningen, terwijl varianten geassocieerd met LDL-c en triglyceriden dit wel doen [1,2]. Ook klinische studies die het effect van het verhogen van HDL-c onderzochten, hebben geen klinisch voordeel aangetoond [3,4]. Dus, een oorzakelijke rol van HDL-c in het ontwikkelen van hartziekten is onderwerp van debat.
Een van de eigenschappen van HDL die mogelijk beschermt tegen CAD is zijn stimulerende rol in cholesterol efflux en reverse cholesteroltransport [5]. HDL-c concentratie weerspiegelt echter niet altijd de functionaliteit. Hoewel extreem hoge HDL-c niveaus doorgaans geassocieerd zijn met een lager risico op CAD, bestaat er ook een fenotype waarbij zeer hoge HDL-c niveaus worden gezien en CAD ontwikkelt, in afwezigheid van traditionele risicofactoren.
Deze studie test de hypothese dat individuen met dit fenotype een andere samenstelling en verminderde functie van hun HDL hebben die hen vatbaarder maakt voor een hoog CAD risico. 55 gevallen met zeer hoog HDL-c en CAD werden gerecruteerd, evenals 120 gematchedte controles met hoog HDL-c zonder CAD.
 

Belangrijkste resultaten

  • HDL fosfolipidenconcentraties (HDL-PL) waren lager in cases (92+37 mg/dL) dan in controles (109+43 mg/dL, P=0.0095), hetgeen volledig het verschil in totaal plasma PLs verklaarde Er werden geen verschillen gezien in totaal aantal HDL deeltjes of in ofwel grote, medium of kleine HDL deeltjes aantallen.
  • De capaciteit van HDL om cholesterolefflux te stimuleren in J774 macrofagen werd gemeten. Na correctie voor leeftijd, sekse en BMI, lieten de cases significant lagere effluxcapaciteit zien dan controles (1.96+0.39 vs. 2.11+0.43, P=0.03, cAMP-induceerbare efflux: 0.60+0.24 vs. 0.71+0.32, P=0.025).
  • De cholesterol efflux/HDL-c ratio was ook lager in cases ten opzichte van controles (0.023+0.005 vs. 0.025+0.006, leeftijd, sekse en BMI-gecorrigeerde P: 0.006).
  • HDL-PL was een significante voorspeller van totale cholesteroleffluxcapaciteit (slope: 0.0025, R2: 0.06, P=0.009). Cholesterolesterificatie-snelheid of fosfolipidentransfer eiwitactiviteit verschilde niet tussen cases en controles.

Conclusie

Individuen met het paradoxale fenotype van extreem hoge HDL-c niveaus en toch CAD, laten lagere HDL fosfolipidenniveaus zien, en een lagere HDL cholesteroleffluxcapaciteit. Deze bevindingen onderschrijven andere aanwijzingen dat HDL samenstelling en functie gerelateerd zijn aan klinische CV aandoeningen, in plaats van HDL-c concentratie.
 
Vind dit artikel online bij Arterioscler Thromb Vasc Biol.
 

Referenties

1. Teslovich TM, Musunuru K, Smith AV, et al. Biological, clinical and population relevance of 95 loci for blood lipids. Nature. 2010;466:707–713.doi: 10.1038/nature09270.
2. Voight BF, Peloso GM, Orho-Melander M, et al. Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study. Lancet. 2012;380:572–580. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60312-2.
3. Robinson JG. Dalcetrapib: a review of Phase II data. Expert Opin Investig Drugs. 2010;19:795–805. doi: 10.1517/13543784.2010.488219.
4. Group HTC. Hps2-thrive randomized placebo-controlled trial in 25 673 high-risk patients of er niacin/laropiprant: Trial design, pre-specified muscle and liver outcomes, and reasons for stopping study treatment. European heart journal. 2013;34:1279–1291
5. Rosenson RS, Brewer HB Jr, Chapman MJ, et al. HDL measures, particle heterogeneity, proposed nomenclature, and relation to atherosclerotic cardiovascular events. Clin Chem. 2011;57:392–410. doi:10.1373/clinchem.2010.155333.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: