Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Office BP maar niet ambulante BP verder verlaagd na 12 vs. 6 maanden na renale denervatie

Literatuur - Bakris GL et al., J Am Coll Cardiol. 2015

12-Month Blood Pressure Results of Catheter-Based Renal Artery Denervation for Resistant Hypertension - The SYMPLICITY HTN-3 Trial


Bakris GL, Townsend RR, Flack JM et al.,
J Am Coll Cardiol
. 2015;65(13):1314-1321. doi:10.1016/j.jacc.2015.01.037
 

Achtergrond

De nepprocedure-gecontroleerde SYMPLICITY HTN-3 studie evalueerde renale denervatie (RDN) in patiënten met onbeheerste hypertensie bij een stabiel antihypertensief medicatieregime van maximaal getolereerde doseringen van >3 medicaties van complementaire klassen, inclusief een diureticum. Ambulante bloeddruk meting (ABPM) werd gebruik als vooraf gespecificeerd secundair eindpunt. ABPM en thuis- en office bloeddruk (BP) werden gemeten bij baseline en na 6 maanden.
De primaire resultaten lieten geen grotere daling in office of ambulante systolische BP (SBP) 6 maanden na RDN zien dan na de nepprocedure [1]. Dit artikel presenteert office en 24-h ABPM resultaten van SYMPLICITY HTN-3 na 1 jaar follow-up in het originele cohort gerandomiseerd naar de procedure, alsmede in diegenen die RDN ondergingen na 6 maanden, en in diegenen die niet in aanmerking kwamen voor cross-over.
 

Belangrijkste resultaten

  • Veranderingen in office SBP na 12 maanden waren significant groter dan die warden gezien na 6 maanden na RDN (-15.5+24.1 vs. 18.9+25.4, P=0.025). ABPM veranderingen verschilden niet significant tussen 6 en 12 maanden.
  • Verandering van office SBP na 6 maanden in de crossover groep was -17.7+23.2 mmHg (P<0.001 vanaf baseline) en de verandering van 24-h SBP was -9.2+13.6 mmHg (P<0.001).
  • De meeste mensen in de niet-crossover groep kwamen niet in aanmerking voor RDN omdat zij niet het minimum voor SBP hadden van 160 mmHg op 6 maanden (gemiddeld office SBP/DBP was 145.6+24.6/82.9+13.4 mmHg). Een grote verandering vanaf baseline SBP werd gezien na 6 maanden (-32.9u+28.1 mmHg) en na 12 maanden (-21.4 +19.9 mmHg).
  • Veiligheidsmaten waren vergelijkbaar tussen 6 en 12 maanden in alle drie de groepen. Eén persoon in de RDN groep met een uitgebreide historie van obesitas, CV aandoeningen, nierfalen en diabetes type 2 ontwikkelde eindstadium nierfalen.

Conclusie

Deze analyse van 12 maanden follow-up data van de SYMPLICITY HTN-3 studie bevestigt de 6-maanden data van de primaire en gespecificeerde secundaire eindpunten na opheffing van de blindering na 6 maanden. Een kleine maar significante extra daling van office BP werd gezien na RDN na 12 maanden, ten opzichte van 6 maanden eerder, maar geen significante daling in ABPM. Deelnemers die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar de nepprocedure die nu RDN ondergingen lieten en vergelijkbare daling van ABPM zien na 6 maanden na de procedure als de mensen die RDN ondergingen aan het begin van de studie. Renale denervatie is veilig, maar wanneer uitgevoerd zoals in SYMPLICITY HTN-3, verlaagt het niet duidelijk meer dan medicatie.
 
Vind dit aritkel online bij JACC
 

Referenties

1. Bhatt DL, Kandzari DE, O’Neill WW, et al. A controlled trial of renal denervation for resistant hypertension.New Engl JMed 2014;370:1393–401.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: