Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Finse mannen die meer eieren eten hebben lager risico op ontwikkelen type 2 diabetes

Literatuur - Virtanen J et al., Am J Clin Nutr 2015

Egg consumption and risk of incident type 2 diabetes in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study

 
Virtanen J, Mursu J, Tuomainen TP  et al  
Am J Clin Nutr 2015; DOI: 10.3945/ajcn.114.104109
 

Achtergrond

In de zoektocht naar te beïnvloeden risicofactoren voor type 2 diabetes (T2D), zijn dieetfactoren een logische route om te volgen, gezien de bevindingen in observationele en experimentele studies.
Eiconsumptie, als belangrijke bron van cholesterol in het dieet, wordt gezien als mogelijke risicofactor. Het is in verband gebracht met een verstoord glucosemetabolisme [1] en toegenomen inflammatie [2] in diermodellen, en met verhoogde nuchtere glucose [3] en hoger risico op T2D [4,5] in mensen.
Het toevoegen van eieren aan het dieet in gerandomiseerde gecontroleerde studies echter verlaagde plasma-insuline en insulineresistentie [6], verminderde inflammatoire markers [7-9] en leidde tot meer vorming van grotere en minder-dense LDL en HDL deeltjes [6,10].
Het effect van eiconsumptie op het risico op T2D is onduidelijk. Deze studie beoogde daarom de associatie tussen ei-inname en het risico op incidente T2D in mannen van middelbare of oudere leeftijd uit oost-Finland te onderzoeken. Van eiconsumptie werd eerder aangetoond dat het niet geassocieerd is met carotis atherosclerose of risico op myocard infarct in deze studiepopulatie [11].
Voedselinname werd bij baseline ingeschat met een begeleid voedselrapport van 4 achtereenvolgende dagen, waarvan één weekenddag, inclusief een indicatie van portiegroottes. De eiconsumptievariabel weerspiegelde totale eiconsumptie, inclusief eieren in gemengde bereidingen. Gemiddelde follow-up duur was 19.3 jaar (SD: 6.6 jaar, range: 0.2-26.8 jaar, 45008 persoonsjaren).
 

Belangrijkste resultaten

  • Na corrective voor leeftijd, onderzoeksjaar en energie-inname, werd een lager risico op T2D gezien bij toenemende eiconsumptie (P-trend over kwartielen: < 0.001), waarbij het derde ei-inname kwartiel (mediaan: 35 g/dag) al het laagste risico liet zien (relatieve risicoreductie derde vs. laagste kwartiel (mediane intake: 9 g/d): 37% (95%CI: 17-52%, absoluut risico: 13.2% in 3e vs. 21.0% in 1e kwartiel). Hogere inname gaf geen verdere risicoreductie.
  • Ieder extra ei per dag (55 g) was geassocieerd met 30% lager risico (HR: 0.70, 95%CI: 0.55-0.90). Correctie voor cholesterolinname versterkte de associatie licht.
  • Cholesterolinname was niet geassocieerd met het risico op T2D, na correctie op leeftijd, onderzoeksjaar en energie-inname. Na verdere correctie voor confounders, liet cholesterolinname een vergelijkbaar risicopatroon zien over de kwartielen als eiconsumptie. Verdere correctie voor ei-inname verzwakte de associatie.
  • Hogere ei-inname was geassocieerd met matig lagere plasmaglucoseconcentraties bij baseline en bij het onderzoek na vier jaar, en met lagere CRP na vier jaar.
  • Dieetcholesterol was geassocieerd met hogere glucose en insulineconcentraties bij baseline, met name na correctie voor ei-inname. Geen significante relaties met glucose of insuline werden gezien na vier jaar.
  • Sensitiviteitsanalyse van de associatie tussen ei-inname en T2D incidentie na 10 jaar follow-up liet ook een lager risico op T2D met toenemende kwartielen van eiconsumptie.

Conclusie

In dit prospectieve cohort van Finse mannen van middelbare en oudere leeftijd, was hogere eiconsumptie geassocieerd met een lager risico op incident T2D. Het analyseren van metabole risicomarkers suggereert een omgekeerde relatie met nuchtere plasmaglucose en serum CRP, maar niet met seruminsuline.
Correctie voor mogelijke risicofactoren had geen groot effect op de geobserveerde associaties, hetgeen suggereert dat in dit studiecohort eiconsumptie was niet slechts een surrogaat voor andere ongezonde leefstijlfactoren die de associatie met het risico op T2D zouden kunnen verklaren.
Eieren leveren een grote bijdrage aan cholesterolinname. Ei- en cholesterolinname lieten vergelijkbare omgekeerde associaties zien met T2D risico, maar de associatie met cholesterolinname leek met name voor rekening van eiconsumptie te komen. Eieren zijn ook een rijke bron van andere voedingsstoffen die de gezondheid mogelijk gunstig beïnvloeden. Deze bevindingen doen vermoeden dat aanbevelingen om de consumptie van eieren te beperken in een algemeen gezonde bevolking niet gebaseerd zouden moeten zijn op enkele voedselcomponenten als cholesterol.
 
Vind dit artikel online bij The American Journal of Clinical Nutrition
 

Referenties

1 Adamopoulos PN, Papamichael CM, Zampelas A, et al. Cholesterol and unsaturated fat diets influence lipid and glucose concentrations in rats. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol 1996; 113:659–63.
2 Lewis KE, Kirk EA, McDonald TO, et al. Increase in serum amyloid a evoked by dietary cholesterol is associated with increased atherosclerosis in mice. Circulation 2004; 110:540–5.
3 Feskens EJ, Kromhout D. Habitual dietary intake and glucose tolerance in euglycaemic men: the Zutphen Study. Int J Epidemiol 1990;19: 953–9.
4. Meyer KA, Kushi LH, Jacobs DR Jr., et al. Dietary fat and incidence of type 2 diabetes in older Iowa women. Diabetes Care 2001; 24:1528–35.
5. Salmerón J, Hu FB, Manson JE, et al. Dietary fat intake and risk of type 2 diabetes in women. Am J Clin Nutr 2001;73:1019–26.
6. Blesso CN, Andersen CJ, Barona J, et al. Whole egg consumption improves lipoprotein profiles and insulin sensitivity to a greater extent than yolk-free egg substitute in individuals with metabolic syndrome. Metabolism 2013;62:400–10.
7. Ratliff JC, Mutungi G, Puglisi MJ, et al. Eggs modulate the inflammatory response to carbohydrate restricted diets in overweight men. Nutr Metab (Lond) 2008;5:6.
8. Blesso CN, Andersen CJ, Barona J, et al. Effects of carbohydrate restriction and dietary cholesterol provided by eggs on clinical risk factors in metabolic syndrome. J Clin Lipidol 2013;7:463–71.
9. Andersen CJ, Lee JY, Blesso CN, et al. Egg intake during carbohydrate restriction alters peripheral blood mononuclear cell inflammation and cholesterol homeostasis in metabolic syndrome. Nutrients 2014;6:2650–67.
10. Mutungi G, Waters D, Ratliff J, et al. Eggs distinctly modulate plasma carotenoid and lipoprotein subclasses in adult men following a carbohydrate-restricted diet. J Nutr Biochem 2010;21:261–7.
11. Voutilainen S, Nurmi A, Mursu J, T et al. Regular consumption of eggs does not affect carotid plaque area or risk of acute myocardial infarction in Finnish men. Atherosclerosis 2013;227:186–8.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: