Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP4-remmer sitagliptine behaalt primaire eindpunt voor CV uitkomsten in TECOS-studie

Nieuws - 28 apr. 2015

In de TECOS-studie (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) met de DPP4-remmer sitagliptine, werd het primaire eindpunt van non-inferioriteit voor het samengestelde cardiovasculaire (CV) eindpunt behaald.
Er was geen toename van de hospitalisatie voor hartfalen in de sitagliptine-groep versus placebo, een van de secundaire eindpunten.
 
Sitagliptine is geïndiceerd ter verbetering van de glykemische controle bij volwassenen met diabetes mellitus type 2, als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging.
 
TECOS was een event-gestuurde studie om de cardiovasculaire uitkomst te beoordelen van langdurige behandeling met sitagliptine gebruikt als onderdeel van de gebruikelijke zorg in vergelijking met de gebruikelijke zorg zonder sitagliptine. De studie werd uitgevoerd bij volwassenen> 50 jaar met type 2 diabetes, een HbA1c van 6,5% tot 8,0%, en een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten.
 
Het primaire eindpunt was de tijd tot de eerste bevestigde cardiovasculaire gebeurtenis (een samengesteld eindpunt gedefinieerd als CV-gerelateerde sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of onstabiele angina waarvoor ziekenhuisopname nodig is).
Secundaire eindpunten waren: tijd tot eerste bevestigde cardiovasculaire gebeurtenis (een samengesteld eindpunt gedefinieerd als CV-gerelateerde sterfte, niet-fataal MI of niet-fataal CVA), tijd tot sterfte door alle oorzaken, tijd tot congestief hartfalen, en verandering in de nierfunctie gedurende de tijd.
 
In TECOS werden 14.724 deelnemers geïncludeerd uit 38 landen tussen december 2008 en juli 2012. De mediane patiënt follow-up was ongeveer drie jaar.
 
De volledige resultaten van TECOS zullen op 8 juni 2015 worden gepresenteerd tijdens de 75e Scientific Sessions van de American Diabetes Association.


Bron

Persbericht Merck, 27 april 2015

Deel deze pagina met collega's en vrienden: