Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Patiënten met reumatoïde artritis hebben verhoogd risico op plotselinge hartaanval

Nieuws - 4 mei 2015

 
Patiënten met reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op een onverwachte hartaanval, volgens nieuw onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd op de International conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT (ICNC) 12, in Madrid. Het risico was ook verhoogd wanneer patiënten geen symptomen hadden en bleek onafhankelijk van traditionele CV risicofactoren zoals roken en diabetes.
 
De studie onderzocht de aanwezigheid van ischaemie en infarct secundair aan atherosclerotische ziekte (coronair arterielijden) in 91 patiënten met reumatoïde artritis en traditionele CV risicofactoren maar zonder symptomen van hartziekte. Inflammatoire markers, reumatoïde artritis ziekteactiviteit en risicofactoren werden gemeten in alle patiënten. Bestaan van ischaemie en infarct werden bepaald met gebruik van de nucleaire cardiologiemethode Gated Singel Photon Emission Computed Tomography (SPECT).
 
De onderzoekers vonden dat 55% van de patiënten dyslipidaemie had, 32% had hypertensie, 14.% waern rokers en 10% had type 2 diabetes. Bijna een kwart (24%) van de patiënten had abnormale Gated SPECT, een indicatie van ischaemie of infarct. Er was geen significante correlatie tussen de aanwezigheid van ischaemie of infarct en reumatoïde artritis ziekteactiviteit, inflammatoire markers of CV risicofactoren.
 
Dr. Puente, cardioloog in het National Medical Centre “20 de Noviembre” ISSSTE in Mexico City, Mexico zei: ”Onze studie laat zien dat een kwart van de patiënten met reumatoïde artritis en zonder symptomen van hartziekte, coronaire hartziekte hebben, zoals af te leiden uit de aanwezigheid van myocardischamie of infarct in de Gated SPECT Studie. Dit betekent dat zij een verhoogd risico lopen op cardiovasculaire sterfte.”
 
Ze voegde toe: “Ischaemie en infarct kunnen mogelijk worden verklaard door de aanwezigheid van de systemische inflammatie in reumatoïde artritis, die mogelijk een versneld atherosclerotisch proces kan veroorzaken. Onze bevinding van een gebrek aan associatie tussen de Gated SPECT resultaten en inflammatoire markers kan komen doordat alle patiënten farmacologische behandeling kregen.”
 
Patiënten in de studie waren 90% vrouw en gemiddeld 59 jaar en zij hadden een vergelijkbare frequentie van cardiovasculaire risicofactoren met de algemene bevolking. Dr. Punte vond dat de aanwezigheid van ischaemie of infarct onafhankelijk was CV risicofactoren.
 
Ze zei: “Patiënten met reumatoïde artritis moet worden verteld dat zij een verhoogde aanleg hebben voor hartziekte en dat ze farmacologische behandeling moeten hebben om het inflammatoire proces en atherosclerotische complicaties te verminderen. Ze moeten ook worden geadviseerd over hoe zij het best hun reumatoïde artritis onder controle kunnen houden en hoe ze hun CV risicofactoren kunnen verminderen. Patiënten die corticosteroïden en methotrexaat nemen voor hun reumatoïde artritis zijn respectievelijk gevoeliger voor verhoogde plasmalipidenniveaus en ontwikkelen hyperhomocysteïnaemie, welke beiden CV risicofactoren zijn die preventieve behandeling vereisen.
 

Bron

Persbericht ESC 4 Mei 2015

This press release refers to the “Non invasive evaluation of silent myocardial ischemia in a group of Mexican patients with rheumatoid arthritis and traditional cardiovascular risk factors” poster presentation (marked P257 in the final programme) to be held on 4 May 2015 at 08:30 hours

Deel deze pagina met collega's en vrienden: