Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

‘Recepten’ voor aanpak risicofactoren hart- en vaatziekten

Nieuws - 2 juni 2015

Rapport Project Innovatie CVRM geeft kijkje in implementatiekeuken


Het Platform Vitale Vaten en de samenwerkingsgroep Implementatie zorgstandaard CVRM brengen vandaag het rapport “Project Innovatie CVRM" uit. In dit rapport bieden vier zorggroepen en de organisaties die hen ondersteunden een kijkje in de implementatiekeuken. Hun ervaringen leveren veel lessen en producten op die in het rapport vermeld staan. Een aanrader voor zorggroepen, maar ook voor andere organisaties en individuele zorgverleners die zelfmanagement willen ondersteunen en de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn willen verbeteren.
 

Lessen en producten

Tussen 2012 en 2014 zijn de zorggroepen Arnhem, BeRoEmD, ZGWA en Huisartsen Utrecht Stad gaan werken met de zorgstandaard cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Vilans of ACSION ondersteunden hen hierin. De lessen die dat opleverde en de producten die hiervoor gebruikt of ontwikkeld zijn, staan in het rapport “Project Innovatie CVRM”. Denk bij producten aan een knelpuntenanalyse voor zorggroep en aangesloten praktijen, een ICT-tool om patiënten in beeld te krijgen die niet volgens de richtlijn worden behandeld en vragenlijsten voor patiënten ter voorbereiding van het spreekuur.
 

Maatwerk

Het project laat zien dat niet alleen cardiovasculair risicomanagement maatwerk is, maar dat implementatie van de zorgstandaard dat ook is. Het rapport geeft handvatten hoe dit maatwerk vormgegeven kan worden. De behandelde onderwerpen zijn: projectmanagement in het algemeen, patiëntenparticipatie, deskundigheidsbevordering zorgverleners, ondersteunen zelfmanagement en transmurale samenwerking CVRM (gedeelde zorg en substitutie).

Het rapport is te downloaden.
Het project Innovatie CVRM is mogelijk gemaakt door de samenwerkingsgroep Implementatie zorgstandaard CVRM. Deze groep is verbonden aan het Platform Vitale Vaten. De Hart&Vaatgroep neemt deel aan de samenwerkingsgroep en is lid van het Platform Vitale Vaten.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: