Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere LDL-c daling met PCSK9-remmer dan met bekende intensieve lipideverlagende regimes

Literatuur - Bays H et al., J Clin Endocrinol Metab. 2015

Alirocumab as Add-on To Atorvastatin Versus Other Lipid Treatment Strategies: ODYSSEY OPTIONS I Randomized Trial
 

Bays H, Gaudet D, Weiss R et al.,
J Clin Endocrinol Metab. 2015 Jun 1:jc20151520. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Ondanks dat ze standaardzorg ontvangen, behalen veel patiënten met coronaire hartziekte (CHD) niet de LDL-c doelstelling [1]. Klinische uitkomstdata suggereren dat verder verlaging van het LDL-c niveau het risico op CHD kan verlagen [2,3].
Strategieën waarvan is aangetoond dat ze toegevoegde LDL-c dalingen opleveren zijn het verdubbelen van de statinedosering, switchen naar een meer potente statine, en het toevoegen van een niet-statine lipideverlagend middel. Alirocumab is een monoklonaal antilichaam in ontwikkeling, gericht tegen proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), waarvan is aangetoond dat het LDL-c met 40-70% verlaagt als het als monotherapie of in aanvulling op statinebehandeling wordt gegeven [4-7].
De ODYSSEY OPTIONS I studie vergeleek direct de effectiviteit en veiligheid van alirocumab in aanvulling op atorvastatine, met andere lipideverlagende strategieën, namelijk A: toevoeging van ezetimbie, B: verdubbelen van dosering atorvastatine, of C: switchen van atorvastatine 40 mg naar rosuvastatine 40 mg. OPTIONS I was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel-dummy 24-wekenlange fase III studie in 355 patiënten met hypercholesterolemie met een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico, op een stabiele dosering van atorvastatine 20 mg of 40 mg.
 

Belangrijkste resultaten

  • Add-on alirocumab verlaagde LDL-c niveaus na 24  weken met 44.1% en 54.0% in respectievelijk de atorvastatin 20 and 40 mg regimes, terwijl add-on ezetimibe LDL-c met 20.5% en 22.6% reduceerde, verdubbelen van atorvastatine dosering met 5.0% en 4.8% en switchen van atorvastatine 40 mg naar rosuvastatine verlaagde LDL-c met 21.4%.
  • LDL-c dalingen waren stabiel vanaf week 4 tot en met week 24.
  • De meeste (86%) patiënten behandeld met alirocumab add-on bleven de 75 mg Q2W dosering krijgen na week 12, omdat ze de voorafbepaalde doelstelling van <70 of <100 mg/dL in week 8 behaalden. 8.0% en 20.9% van de patiënten op respectievelijk baseline atorvastatine 20 mg en 40 mg, switchten naar 150 mg Q2W in week 12.
  • Meer dan 80% van de hoog- en zeer-hoogrisico patiënten bereikte hun volgens protocol voorgeschreven LDL-doelstelling van respectievelijk <70 en <100 mg/dL met add-on alirocumab behandeling (berekende LDL-c waarden).
  • De frequenties van behandeling-gerelateerde nadelige events (TAEAs), ernstige AEs en injectiesite-reacties waren vergelijkbaar in alle behandelregimes.
  • 5 van de 99 patiënten (5.1%) die alirocumab add-on behandeling kregen lieten een behandeling-gerelateerde antidrug antilichaamrespons zien, waarvan 3 voortduurden.

Download Bays ODYSSEY OPTIONS 1 2015 CVGK.pptx

Conclusie

In patiënten met een hoog CVD risico die worden behandeld met atorvastatine 20 of 40 mg, gaf toevoegen van alirocumab stabiel een grotere LDL-c daling dan na toevoeging van ezetimibe, of het verhogen van de dosering of de intensiteit van statinebehandeling. De impact van de verdere LDL-c verlaging met alirocumab op CV events zal worden bepaald in de lopende ODYSSEY OUTCOMES studie.
 
Vind dit artikel online bij J Clin Endocrinol Metab
 

Referenties

1. Hess G, Chang CL, Chung K. Lipid attainment among patients newly treated with lipid-altering drugs. Curr Med Res Opin. 2014;30:1743–1756.
2. Baigent C, Blackwell L, Emberson J et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet.
2010;376:1670–1681.
3. Merck Sharp, Dohme Corp. Merck Provides Update on IMPROVE-IT Trial. 2014. Available at: http://www.mercknewsroom.com/press-release/research-and-development-news/merckprovides-
update-improve-it-trial.
4. McKenney JM, Koren MJ, Kereiakes DJ, et al. Safety and efficacy of a monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 serine protease, SAR236553/REGN727, in patients with primary hypercholesterolemia receiving ongoing stable atorvastatin therapy. J Am Coll Cardiol. 2012;59:2344–2353.
5. Roth EM, McKenney JM, Hanotin C, et al. Atorvastatin with or without an antibody to PCSK9 in primary hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2012;367:1891–1900.
6. Stein EA, Gipe D, Bergeron J, et al. Effect of a monoclonal antibody to PCSK9, REGN727/
SAR236553, to reduce low-density lipoprotein cholesterol in patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia on stable statin dose with or without ezetimibe therapy: a phase 2 randomised
controlled trial. Lancet. 2012;380:29–36.
7. Roth EM, Taskinen MR, Ginsberg HN, et al. Monotherapy with the PCSK9 inhibitor alirocumab versus ezetimibe in patients with hypercholesterolemia: results of a 24 week, double-blind, randomized Phase 3 trial. Int J Cardiol. 2014;176:55–61.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: