Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lichaamsbeweging kan PCSK9 niveaus verlagen in 3 maanden

Literatuur - Kamani et al., Eur J Clin Invest. 2015

Stairs instead of elevators at the workplace decreases PCSK9 levels in a healthy population

 
Kamani CH, Gencer B, Monteccuco F
Eur J Clin Invest. 2015 Jun 17. doi: 10.1111/eci.12480
 

Achtergrond

Regelmatige lichaamsbeweging is geassocieerd met een significante daling van LDL-c niveau en een stijging van HDL-c. Veel patiënten met hypercholesterolemie behalen aanbevolen LDL-c doelstellingen niet, ondanks hoge intensiteit statinebehandeling.
Daarom worden andere mechanismen waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij LDL-c-regulatie onderzocht als therapeutische targets [1], zoals PCSK9 functie. Zowel loss-of-function als gain-of-function mutaties in het gen coderend voor PCSK9 zijn beschreven, en zijn geassocieerd met respectievelijk lage circulerende LDL-c niveaus en hypercholesterolemie, en aanverwante CV risico’s [2-4]. Andere factoren die PCSK9 niveaus en activiteit beïnvloeden, zoals Annexin 2, zijn ook gerapporteerd [5].
Er is weinig bekend over de impact van leefstijl op PCSK9, hoewel PCSK9 niveaus in obese mannen daalden na leefstijlinterventies [6]. Of lichaamsbeweging PCSK9 niveaus beïnvloedt in een gezonde populatie, is onbekend. Eerder is aangetoond dat de interventie om het gebruik van de trap in plaats van liften op het werk te stimuleren CV risicofactorbeheersing verbeterde [7]. Deze studie analyseert de impact van die interventie (gedurende 3 maanden, gevolgd door 3 maanden zonder opgelegde aanbeveling) op PCSK9 serumniveaus, en het mogelijke verband met LDL-c veranderingen in klinisch gezonde werknemers van het Geneva University Hospital. Trapgebruik werd op uiteenlopende wijze gestimuleerd, en werd zelfgerapporteerd in fysieke activiteit-dagboekjes, en ook gemeten met accelerometers. Geen van de 61 deelnemers nam lipideverlagende medicatie.

 
Belangrijkste resultaten

  • Tijdens de eerste 3 maanden, stegen de gemiddelde accelerometertellingen van 439.0 nummer/min/dag to 459.6 nummer/min/dag (P=0.085), en het gemiddeld aantal zelfgerapporteerde 1-verdieping trappen steeg van 5.3 units/dag tot 23.1 units/dag (P<0.001), terwijl de gemiddelde geschatte aerobe capaciteit steeg van 37.0 ml/kg/min tot 40.4 ml/kg/min (P=0.001).
  • Na 6 maanden was aerobe capaciteit nog steeds verhoogd, hoewel minder duidelijk dan na 3 maand. Het zelfgerapporteerde aantal op- of afgelopen 1-verdieping trappen was ook nog steeds significant hoger, maar accelerometertellingen verschilden niet vanaf baseline.
  • Na 3 maanden, waren PCSK9 serumniveaus gedaald van 403.6 tot 324.3 ng/ml (P=0.001). Gemiddeld LDL-c daalde significant van 3.5 tot 3.3 mmol/l, en ApoB100 nam af van 1.9 tot 1.8 μmol/l (P=0.008). Er was een trend richting een stijging van adiponectine (15.2 tot 19.3 μg/ml (P=0.056). CRP en Lp(a) veranderden niet in deze periode.
  • Na 6 maanden verschilden PCSK9 niveaus niet significant van baseline.
  • BMI was significant lager na 3 en na 6 maanden, ten opzichte vanaf baseline.
  • In een multivariabel model, was de lichaamsbeweginginterventie significant geassocieerdt met PCSK9 niveaus na 3 maand, na correctie voor diverse confounders.

    Download Kamani EJCI 2015 CVGK.pptx

Conclusie

Deze gegevens doen vermoeden dat lichaamsbeweging een positieve impact heeft op PCSK9 niveaus in een gezonde populatie. Dit betekent dat gedrag en leefstijlveranderingen PCSK9 kan remmen in 3 maandentijd, onafhankelijk van mogelijke confounders. Dus, lichaamsbeweging lijkt ook cardioprotectief via het beïnvloeden van PCSK9 metabolisme. Een grotere, gerandomiseerde studie moet deze observaties bevestigen.
 
Vind dit artikel online op Eur J Clin Invest
 

Referenties

1. Vogel RA. PCSK9 inhibition: the next statin? Journal of the American College of Cardiology. 2012; 59(25): 2354-5.
2. Mayne J, Dewpura T, Raymond A, et al. Novel loss-of-function PCSK9 variant is associated with low plasma LDL cholesterol in a French-Canadian family and with impaired processing and secretion in cell culture. Clinical chemistry. 2011; 57(10): 1415-23.
3. Cohen JC, Boerwinkle E, Mosley TH, Jr., Hobbs HH. Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease. The New England journal of medicine. 2006; 354(12):1264-72.
4. Abifadel M, Varret M, Rabes JP, et al. Mutations in PCSK9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia. Nature genetics. 2003; 34(2): 154-6.
5. Ly K, Saavedra YG, Canuel M, Routhier S, Desjardins R, Hamelin J, et al. Annexin A2 reduces PCSK9 protein levels via a translational mechanism and interacts with the M1 and M2 domains of PCSK9. The Journal of biological chemistry. 2014; 289(25): 17732-46.
6. Arsenault BJ, Pelletier-Beaumont E, Almeras N, Tremblay A, Poirier P, Bergeron J, et al. PCSK9 levels in abdominally obese men: Association with cardiometabolic risk profile and effects of a one-year lifestyle modification program. Atherosclerosis. 2014; 236(2): 321-6.
7. Meyer P, Kayser B, Kossovsky MP, et al. Stairs instead of elevators at workplace: cardioprotective effects of a pragmatic intervention. European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation : official journal of the European Society of Cardiology, Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology. 2010; 17(5): 569-75.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: