Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toevoeging van nieuw middel aan metformine voor behandeling overgewicht met type 2 diabetes haalt effectiviteitseindpunt niet

Nieuws - 30 juni 2015

De resultaten met de mogelijke first-in-class 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1-remmer BI187004/VTP-34072 voor behandeling van type 2 diabetes met overgewicht zijn gepresenteerd. BI187004/VTP-34072 wordt getest in aanvulling op metformine in een nog lopende fase 2 proof-of-concept klinische studie.

BI187004/VTP-34072 is een 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1-remmer die wordt onderzocht voor de behandeling van type 2 diabetes en metabool syndroom. In preklinische studies had BI187004/VTP-34072 een positief effect op diverse cardiovasculaire en metabole risicofactoren die in verband staan met het metabool syndroom, hetgeen het onderscheidt van andere klassen type 2 diabetes-middelen. BI187004/VTP-34072 wordt momenteel onderzocht in een lopende fase 2 proof-of-concept studie die de effectiviteit en verdraagbaarheid bepaalt in diabetische patiënten op een stabiele dosering metformine als monotherapie.

Veiligheid, verdraagbaarheid, effectiviteit, farmacokinetiek en farmacodynamiek van BI187004/VTP-34072 als monotherapie of als add-on bij metformine achtergrondtherapie worden onderzocht gedurende 28 dagen in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in patiënten met type 2 diabetes mellitus. De primaire effectiviteitsdata (nuchtere plasmaglucose) in de metformine-arm behaalden de vooraf gespecificeerde eindpuntcriteria niet. Gegevens van de placebo-gecontrolleerde monotherapie-arm van de studie, die nog loopt, worden later dit jaar verwacht.
 

Bron

Persbericht Vitae Pharmaceuticals, 29 juni, 2015

Deel deze pagina met collega's en vrienden: