Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Goedkeuring voor nog een PCSK9-remmer voor behandeling van hypercholesterolemie

Nieuws - 27 juli 2015

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft alirocumab-injectie goedgekeurd, op de Amerikaanse markt als eerste in de nieuwe klasse middelen PCSK9-remmers. Alirocumab is geïndiceerd als aanvulling op dieet en maximaal getolereerde statinebehandeling voor de behandeling van volwassen met heterozygote familiaire hypercholesterolemie of klinische atherosclerotische cardiovasculaire ziekte, die extra verlaging van LDL-c nodig hebben. Het effect van alirocumab op CV morbiditeit en mortaliteit is nog niet vastgesteld.

Alirocumab is beschikbaar in twee verschillende doses (75 mg en 150 mg). Beide doses zijn beschikbaar in een enkele 1 ml injectie die wordt toegediend middels een eenmalige vooraf gevulde pen of injectienaald die patiënten zelf iedere twee weken kunnen toedienen.

De goedkeuring van alirocumab is gebaseerd op data van het belangrijke fase 3 ODYSSEY programma, dat consistente, positieve resultaten liet zien ten opzichte van placebo, met inbegrip van huidige standaardbehandeling (statines). In de ODYSSEY LONG TERM studie die alirocumab 150 mg iedere twee weken evalueerde, verlaagde alirocumab LDL-c met 58% vs. placebo in week 24, wanneer het werd toegevoegd aan de huidige standaardzorg, inclusief maximaal getolereerde statines. In ODYSSEY COMBO I, alirocumab 75 mg iedere twee weken als aanvulling op statines, verminderde LDL-c met 45% extra ten opzichte van placebo in week 12. In week 24 in dezelfde studie, verminderde alirocumab LDL-c met 44% meer dan placebo. In deze studie werd alirocumab opgetitreerd tot 150 mg in week 12 voor de rest van de studie, wanneer additionele LDL-c verlaging nodig was op basis van vooraf gespecificeerde criteria in week 8. 83% van de patiënten hield hun initiële 75 mg dosis.

“In het ODYSSEY klinische trialprogramma lieten twee doseringen alirocumab significante LDL-c verlaging zien in verschillende groepen patiënten die er niet in slaagden om hun LDL-c voldoende te verlagen met huidige standaardzorg alleen. De meerderheid van de patiënten bereikte hun LDL-c verlagende doelstellingen met de 75 mg dosering, wanneer toegevoegd aan maximaal getolereerde dosering van een statine, met een algemeen acceptabel veiligheidsprofiel,” zegt Christopher Cannon, M.D. Professor of Medicine aan Harvard Medical School, Cardiovascular Division at Brigham and Women’s Hospital, en lid van de stuurgroep voor het fase 3 ODYSSEY klinische studieprogramma.

Alirocumab wordt doorgaans goed verdragen, en heeft een acceptabel veiligheidsprofiel. Lokale injectiesitereacties inclusief roodheid, jeuk, zwelling of pijn/gevoeligheid waren de meest voorkomende events (7.2% met alirocumab vs. 5.1% met placebo) en resulteerde in een lage frequentie van stoppen, die vergelijkbaar was met placebo (0.2% met alirocumab vs. 0.4% met placebo). Patiënten die alirocumab ontvingen hadden een groter aantal injectiesitereacties, rapporteerden vaker geassocieerde symptomen en hadden reacties van langere gemiddelde duur dan patiënten die placebo ontvingen. Andere veelvoorkomende nadelige events kwamen vaker voor in patiënten met alirocumab dan placebo, inclusief symptomen van gewone verkoudheid en griep of griepachtige symptomen.
 

Europa

De Commissie voor MedicijnProducten voor Humaan gebruik (CHMP) van de Europese Medicijnen Autoriteit (EMA) heeft een positieve mening uitgesproken ten aanzien van de marketing autorisatie van alirocumab, en beveelt goedkeuring aan voor gebruik in volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie, als aanvulling op dieet:
- in combinatie met een statine of statine met andere lipideverlagende therapieën in patiënten die er niet in slagen LDL-c doelstellingen te behalen met de maximum getolereerde dosis van een statine, of
- alleen of in combinatie met andere lipideverlagende behandelingen in patiënten die statine-intolerant zijn, of voor wie een statine is gecontra-indiceerd.

De CHMP opinie zal nu naar de Europese Commissie worden gestuurd voor het nemen van een besluit over een EU-brede marketing autorisatie (finaal besluit verwacht in september 2015). Wanneer een marketing autorisatie is toegekend, zal ieder lidstaat een besluit nemen over prijs en vergoeding op basis van de mogelijk rol/gebruik van dit middel in de context van het nationale gezondheidssysteem.
 

Bron:

Press release Sanofi July 24 2015 – FDA approval
Press release Sanofi July 24 20105 – EMA recommendation
Press release EMA July 24 2015

Deel deze pagina met collega's en vrienden: