Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuw lipideverlagend middel behaalt primair eindpunt in hypercholesterolemische patiënten met hypertensie

Nieuws - 28 juli 2015

Positieve top-line resultaten werden verkregen met ETC-1002 (bempedoic acid) in een fase 2 exploratieve studie in patiënten die zowel hypercholesterolemie als hypertensie hebben. Na wash-out van iedere lipidemodulerende en bloeddrukbehandeling, kregen 143 patiënten ETC-1002 180 mg en 72 patiënten placebo.
 
De 6-weken durende multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde parallelgroepstudie die de veiligheid en effectiviteit van ETC-1002 evalueerde, behaalde het primaire eindpunt van grotere LDL-c daling vanaf baseline met ETC-1002 ten opzichte van placebo. Patiënten behandeld met 180 mg ETC-1002 bereikten 21% daling van LDL-c vanaf baseline (P<0.0001) en 24% daling ten opzichte van placebo (P<0.0001), waarbij het toenam met 3%. De daling trad op in de eerste twee weken na starten met behandeling en hield stand gedurende de behandelperiode. Het LDL-c verlagende effect van ETC-1002 was statistisch significant en klinische betekenisvol.
 
Consistent met eerdere studies liet ETC-1002 statistisch significante en klinische betekenisvolle dalingen van 25% vanaf baseline, en 44% ten opzichte van placebo (P<0.0001) zien in hoogsensitieve C-reactieve proteïne; een belangrijke marker van inflammatie in coronaire aandoeningen.
 
ETC-1002 gaf een neutraal effect op de bloeddruk, leek veilig en goed verdragen en gaf geen spiergerelateerde nadelige events (AEs) of stijgingen in leverfunctietest. Er waren vier gerapporteerde ernstige AEs in de ETC-1002 behandelarm, waarvan geen enkele medicijngerelateerd was. Twee mensen staakten behandeling.

ETC-1002 heeft aangetoond consistente LDL-c dalingen op te leveren in het fase 2 ontwikkelprogramma, inclusief in vergelijking met patiënten die stabiele statinetherapie alleen ontvingen, of met ezetimibe alleen. De combinatie van ETC-1002 en ezetimibe gaf nog grotere LDL-c dalingen.
 

Bron

Persbericht Esperion Therapeutics July 28 2015

Deel deze pagina met collega's en vrienden: