Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voordeel van nieuw HF middel consistent over gehele leeftijdsspectrum

Literatuur - Jhund PS et al., Eur Heart J. 2015

Efficacy and safety of LCZ696 (sacubitril-valsartan) according to age: insights from PARADIGM-HF

 
Jhund PS, Fu M, Bayram E et al., PARADIGM-HF Investigators and Committees
Eur Heart J. 2015 Jul 31. pii: ehv330. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Terwijl hartfalen (HF) doorgaans gezien wordt als een aandoening in ouderen in Westerse samenlevingen, zijn patiënten met HF in bijvoorbeeld Azië en Latijns-Amerika vaak veel jonger. Dit verklaart deels waarom patiënten met HF in grote internationale studies vaak een decennium of meer jonger zijn dan patiënten in de klinische praktijk op het noordelijk halfrond. Bovendien kan het zijn dat comorbiditeiten zorgen dat oudere patiënten niet worden geïncludeerd in studies.
Deze analyse onderzocht uitkomsten op basis van leeftijd in de Prospective comparison of angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI) with angiotensin converting enzyme inhibitor to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). In PARADIGM, werden 8399 patiënten van 18-96 jaar oud (gemiddeld 63.8 jaar), uit 47 landen, gerandomiseerd naar behandeling met enalapril 10mg tweemaal daags of de ARNI LCZ696 (sacubitril-valsartan) 200 mg tweemaal daags [1-3]. De volgende leeftijdscategorieën werden onderscheiden: <55, 55-64, 65-74 en >75 jaar.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het effect van LCZ696 vs. enalapril op de ongecorrigeerde incidentie van het primaire samengestelde eindpunt van CV sterfte of hospitalisatie voor HF (HFH) liet geen significante interactie met leeftijds categorie zien (P-interactie=0.94, met HR: 0.78 (95%CI: 0.64-0.96), HR: 0.76 (0.65-0.90), HR: 0.80 (0.68-0.93), en HR: 0.86 (0.71-1.04) voor oplopende leeftijdscategorieën).
  • Het effect van LCZ696 op CV sterftefrequentie ten opzichte van enalapril was consistent in het leeftijdsspectrum (P-interactie: 0.94), net als het effect op HFH (P-interactie: 0.81).
  • Sterfte door alle oorzaken was relatief hoog in de jongste groep. In de andere leeftijdscategorieën nam de sterftefrequentie toe met de leeftijd. Het effect van LCZ696 vs. enalapril was consistent in alle leeftijdsgroepen.
  • Fractionele polynomiale analyse van het effect van LCZ696 vs. enalapril met leeftijd als continue variabele liet zien dat risico’s lager waren in LCZ696-behandelde patiënten dan in de enalaprilgroep, over het hele leeftijdsspectrum, behalve voor CV mortaliteit en het samengestelde eindpunt van CV sterfte en HFH in de oudste groep (95%CI waren breed).
  • Het voordeel van LCZ696 vs. enalapril in de preventie van verslechtering van de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire score was consistent in alle leeftijdsgroepen (P-interactie: 0.90).
  • Nadelige effecten van behandeling kwamen doorgaans meer voor met stijgende leeftijd, maar de gradiënt was bescheiden. Hoewel symptomatische hypotensie vaker optrad in de LCZ696 groep dan de enalaprilgroep, was het stoppen met het studiemiddel als gevolg van hypotensie zeldzaam. Redenen voor stoppen met de medicatie door bijwerkingen waren niet gerelateerd aan leeftijd.

Conclusie

In PARADIGM-HF was het voordeel van de ARNI LCZ696 ten opzichte van enalapril consistent in alle bestuurde leeftijdscategorieën, hoewel de frequentie van sterfte en ziekenhuisopname voor HF toenam met de leeftijd en terwijl oudere patiënten op diverse aspecten verschilden van de jongere HF patiënten.
 
Vind dit artikel online bij Eur Heart J
 

Referenties      

1. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al, PARADIGM-HF Committees and Investigators. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–1073.
2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al, PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
3. Packer M, McMurray JJ, Desai AS, et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: