Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Primair CV uitkomsten eindpunt behaald door SGLT2 remmer in type 2 diabetes

Nieuws - 20 aug. 2015

De lange termijn EMPA-REG OUTCOME trial die cardiovasculaire (CV) uitkomsten onderzocht van empagliflozine in meer dan 7000 volwassenen met type 2 diabetes (T2D) met een hoog risico op CV events heeft het primaire eindpunt (tijd tot eerste optreden van ofwel CV sterfte, of niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte) behaald. Superioriteit van empagliflozine werd aangetoond, wanneer toegevoegd aan standaardzorg, ten aanzien van CV risicoreductie.

Empagliflozine is een potente en selectieve sodiumglucose cotransporter 2 (SGLT2) remmer. Emplagliflozine is het enige glucoseverlagende middel waarvan CV risicoreductie is aangetoond in een specifieke CV uitkomsten trial.

EMPA-REG OUTCOME was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met meer dan 7000 individuen uit 42 landen die werden gevolgd voor een mediane duur van 3.1 jaar. De studie was opgezet om het effect van empagliflozine (10 mg or 25 mg eenmaal daags) toegevoegd aan standaardzorg te bepalen in vergelijking met placebo in aanvulling op standaardzorg, op CV events in volwassenen met T2D en een hoog risico op CV events en met suboptimale bloedglucosecontrole. De studie was opgezet om eerst te testen op non-inferioriteit en daarna voor superioriteit. Standaardzorg omvatte glucoseverlagende middelen en CV medicatie (inclusief antihypertensieve en lipideverlagende middelen).
 
“De cardiovasculaire risicoreductie die empagliflozine liet zien in de EMPA-REG OUTCOME studie is veelbelovend en we zien ernaar uit om de volledige resultaten te delen,” zei professor Hans-Juerger Woerle, Global Vice President Medicine, Boehringer Ingelheim. “Ongeveer 50 procent van de sterftes in mensen met type 2 diabetes wereldwijd zijn het gevolg van cardiovasculaire ziekte. Het verminderen van het cardiovasculaire risico is een essentiële component van diabetes management.”
 
Het veiligheidsprofiel van empagliflozine was consistent met eerdere studies. Gedetailleerde studieresultaten zullen worden gepresenteerd op 17 september op de 51e European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting in Stockholm, Sweden.
 

Bron

Persbericht Boehringer Ingelheim, 20 August, 2015

Deel deze pagina met collega's en vrienden: