Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Industriële transvetten leveren meer CV gezondheidsrisico's dan verzadigde vetten

Literatuur - De Souza RJ et al., BMJ 2015

Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies


De Souza RJ, Mente A, Maroleanu A et al.
BMJ 2015;351:h3978 DOI: 10.1136/bmj.h3978 (Published 12 August 2015)
 

Achtergrond

Bestaande voedingsrichtlijnen over de inname van verzadigde vetten zijn onlangs in twijfel getrokken, terwijl tegelijkertijd inspanningen van de publieke gezondheidszorg om transvet in het voedsel te verminderen zijn geïntensiveerd in diverse landen.
Matige cardiovasculaire (CV) voordelen van het vervangen van verzadigde vetten door meervoudig onverzadigde vetten zijn gezien in interventietrials [1], maar de meeste van deze studies hadden een maximum lengte van 2 jaar en onderzochten surrogaat uitkomsten. Een meta-analyse van gerandomiseerde studies vond een 17% hoger CVD risicodaling in studies die de inname van verzadigd vet verminderden van ongeveer 17% naar 9% [2].
Transvetten worden industrieel vervaardigd door partiële hydrogenatie van vloeibare plantoliën, of ze kunnen van nature voorkomen in vlees en zuivel.  Een meta-analyse meldde een verhoogd gepoold relatief risico op CHD wanneer extremen van totale inname transvet werd vergeleken (RR: 1.22, 95%CI: 1.08-1.38, P=0.002), en van industrieel geproduceerde transvetten (RR: 1.30, 95%CI: 0.80-2.14, P=0.29) en transvetten afkomstig van herkauwende dieren (RR: 0.93, 95%CI: 0.74-1.18, P=0.56) [3].
Deze meta-analyse beoogde eerder werk uit te breiden en te updaten om prospectieve associaties tussen deze vetten en sterfte door alle oorzaken en type 2 diabetes (T2DM) te bepalen, om schattingen voor risico op CV morbiditeit en mortaliteit te onderscheiden en om  de betrouwbaarheid van het observationele bewijs te bepalen middels de GRADE benadering [4-6].
41 Primaire rapporten van prospectieve cohortstudies van de associaties tussen verzadigde vetten en gezondheidsuitkomsten leverden 67 datapunten voor de kwantitatieve synthese, en 20 rapporten over de relatie tussen transvetten en gezondheidsuitkomsten, 28 datapunten opleverend, werden geïncludeerd. Hoogste en laagste inname-schattingen werden vergeleken.
 

Belangrijkste resultaten (zie het originele artikel voor de details van specifieke analyses)

  • Meest gecorrigeerde multivariabele risicoschattingen toonden geen statistisch significante associaties tussen inname van verzadigde vetten en sterfte door alle oorzaken (RR: 0.99, 95%CI: 0.91-1.09, P=0.91), CHD mortaliteit (RR: 1.15, 95%CI: 0.97-1.36, P=0.10), CVD mortaliteit (RR: 0.97, 95%CI: 0.84-1.12, P=0.69) en totaal CHD (RR: 1.06, 95%CI: 0.95-1.17, P=0.29).
    Noch werden significante associaties gezien voor verzadigde vetconsumptie en ischaemische beroerte en T2DM.
  • Een samenvattende meest gecorrigeerde multivariabele risico ratio voor totale transvetten van 1.34 (95%CI: 1.16-1.56, P<0.001) werd gezien voor sterfte door alle oorzaken, voor CHD mortaliteit van 1.28 (95%CI: 1.09-1.50, P<0.003), en van 1.21 (95%CI: 1.10-1.33, P<0.001) voor totaal CHD.
    Eer werd geen statistisch significante associatie gezien tussen totaal transvet en ischemisch beroerte, noch met T2DM.
  • Studies die de bron van transvet specificeerden, rapporteerden een verhoogd risico op CHD mortaliteit en morbiditeit bij hoge inname van industrieel geproduceerde transvetten, terwijl geen significant verband tussen transvetten afkomstig van herkauwers en CHD risico werd beschreven.
  • GRADE evidence profilering liet een matige betrouwbaarheid zien van de schattingen voor de associatie tussen totaal transvet en totaal CHD en CHD sterfte, en laag of zeer laag voor de andere schattingen van transvet. De betrouwbaarheid voor de associaties tussen verzadigde vetten en alle uitkomsten waren zeer laag. 

Conclusie

Deze studie van observationeel bewijs vond geen duidelijke associatie tussen hoge inname van verzadigde vetten en sterfte door alle oorzaken, CHD, CHD sterfte, ischemische beroerte of T2DM in schijnbaar gezonde volwassenen. Consumptie van trans onverzadigde vetzuren daarentegen, bleek geassocieerd met een stijging van sterfte door alle oorzaken (34%), CHD sterfte (28%) en risico op CHD (21%). Industrieel vervaardigde  transvetten lijken een deel van het hogere risico op CHD events en CHD sterfterisico voor hun rekening te nemen, terwijl dergelijke associaties niet werden gezien voor transvetten afkomstig van herkauwers.
Vind deze studie online bij NEJM
 

Referenties

1 Mozaffarian D, Micha R, Wallace S. Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2010;7:e1000252.
2 Hooper L, Martin N, Abdelhamid A, Davey Smith G. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;6:CD011737.
3 Bendsen NT, Christensen R, Bartels EM, Astrup A. Consumption of industrial and ruminant trans fatty acids and risk of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Eur J Clin Nutr 2011;65:773-83.
4 Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2008;336:924-6.
5 Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol 2011;64:383-94.
6 Guyatt GH, Oxman AD, Schunemann HJ, et al. GRADE guidelines: a new series of articles in the Journal of Clinical Epidemiology. J Clin Epidemiol 2011;64:380-2.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: