Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuw hartfalenmiddel ook effectief bij systolische hypertensie en stijve vaten

ESC - London 2015

Nieuws - 31 aug. 2015


Principal results of the Prospective comparison of Angiotensin Receptor neprilysin inhibitor with Angiotensin receptor blocker MEasuring arterial sTiffness in the eldERly - PARAMETER study

Gepresenteerd op de ESC 2015 door: Bryan WILLIAMS (London, United Kingdom)
 

Achtergrond

Systolische hypertensie en een verhoogde polsdruk (PP) zijn een indicatie van arteriële veroudering en verstijving van de grote arteriën. Beide factoren zijn ook een voorspeller van incidente cardiovasculaire aandoeningen en hartfalen, met name nachtelijke hypertensie. Stijfheid van de grote arteriën verhoogt ook de centrale aorta systolische druk (CASP) en centrale aorta pulsdruk (CPP) ten opzichte van brachiale bloeddruk, waardoor de vulcondities in het linker ventrikel veranderen. Dit abnormale verband tussen ventriculaire en vasculaire condities draagt bij aan de ontwikkeling van hartfalen.
LCZ696 is een angiotensine receptor neprilysine-remmer (ARNI), een middel ontwikkeld om het beschermende effect van het remmen van het reninesysteem te combineren met het versterken van effecten van natriuretische peptiden. Het doel van de PARAMETER studie was om de effecten van LCZ696 op zowel de korte (12 weken) als lange termijn (52 weken) te bepalen, in vergelijking met de angiotensinereceptorblokker (ARB) olmesartan op maten van centrale aorta-hemodynamiek en arteriële stijfheid in oudere patiënten met systolische hypertensie (>150 mmHg) en verhoogde PP (>60 mmHg). 454 patiënten van ten minste 60 jaar werden na een wash-out/placebo run-in periode (2-4 weken) gerandomiseerd naar LCZ696 400 mg qd of olmesartan 40 mg qd. Na 12 weken behandeling mochten ook andere bloeddrukverlagende middelen worden toegevoegd om de doelstelling van <140/90 mmHg te behalen.
 

Belangrijkste resultaten

  • CASP was na 12 weken behandeling met LCZ696 significant meer gedaald ten opzichte van baseline (-12.6 mmHg) dan na olmesartan (-8.9 mmHg, verschil: -3.7 mmHg, P=0.01), net als CPP (-6.4 vs. -4.0 mmHg, verschil: -2.4 mmHg, P=0.012).
  • Brachiale systolische bloeddruk (SBP) was na 12 weken ook significant meer gedaald met LCZ696 dan met olmesartan (verschil: -3,8 mmHg, P=0.016), evenals PP (verschil: -2.8 mmHg, P=0.013).
  • Veel van de extra BP-daling gezien met LCZ696 trad ’s nachts op, bleek uit 24-uurs ambulante SBP-meting.
  • NT-proBNP daalde in 12 weken met 34% in de LCZ696 behandelgroep en met 20% bij olmesartan-behandelde patiënten.
  • Het verschil in daling van centrale en brachiale BP in week 52 ten opzichte van baseline tussen behandeling met LCZ696 en olmesartan behaalde geen statistische significantie.
  • Meer patiënten in de olmesartangroep kregen additionele BP-verlagende middelen dan in de LCZ696-behandelde groep. Meer mensen in de LCZ696-groep bleven op monotherapie gedurende de studie (68 vs. 53%).
  • Veiligheidseindpunten waren vergelijkbaar in beide behandelgroepen.
 

Conclusie

De PARAMETER studie toont voor het eerst aan dat LCZ696 400 g/dag effectiever is dan olmesartan 40 mg/dag in het verlagen van zowel CASP als CPP na 12 weken monotherapie in oudere patiënten met systolische hypertensie en een verhoogde polsdruk. Het grootste BP-verlagende effect werd ’s nachts geobserveerd.
Omdat additionele BP-verlagende middelen toegevoegd mochten worden na week 12, werd geen significant verschil in effect op centrale en brachiale BP gezien. In de olmesartangroep hadden meer mensen additionele BP-verlagende middelen nodig.
In de discussie tijdens de persconferentie werd Bryan Williams gevraagd wat hij nog meer aan bewijs zou willen zien voordat deze behandeling de voorkeur krijgt bij stijve arteriën. Hij antwoordde dat MRI direct de rekbaarheid van arteriën onder invloed van deze middelen kan laten zien. Dit zou mechanistisch gezien interessant zijn, om te kijken of het geobserveerde effect een gevolg is van verminderde stijfheid. Het feit dat BNP lager is, is al indirect bewijs hiervoor, omdat dit een respons is op een stijf ventrikel.
De observatie dat de BP-daling ’s nachts het grootst is, geeft aan dat LCZ696 dan nog steeds effectief is terwijl het in deze studie eenmaal daags ’s ochtends werd gegeven. Mogelijk betekent dit dat LCZ696 ook voor andere indicaties eenmaal daags kan worden gegeven (in veel studies werd het tweemaal daags gegeven).

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -3 minuten educatie • 31-8-2015, ESC Londen, Prof. Bryan Williams

PARAMETER: hartfalenmiddel LCZ696 bij systolische hypertensie

ESC Journaal In de PARAMETER werd LCZ696, het middel dat in de PARADIGM effectief bleek tegen hartfalen, onderzocht in een andere populatie, namelijk patiënten met systolische hypertensie.

Het ESC Journaal 2015 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: