Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Jongeren in vervuilde steden vertonen vroege tekenen van CV risico

ESC - London 2015

Nieuws - 1 sep. 2015

Risk of hypertension and chronic low grade inflammation among healthy young subjects living in the cities with different ambient air pollution 


Gepresenteerd op het ESC congress 2015 door: Krzysztof Leszek BRYNIARSKI (Krakow, Poland)
-Dit jaar is het thema van het ESC congres 'Environment and the heart' -
 

Achtergrond

Luchtvervuiling is in verband gebracht met cardiovasculair risico, maar het effect van vervuiling bij jongeren is onbekend. Deze studie beoogde geselecteerde biomarkers en de bloeddruk te vergelijken in jonge, gezonde bewoners van steden in Polen die verschillen in hun lange termijn luchtvervuiling-status. Krakow is een van de meest vervuilde steden in Europa (PM2.5: 41.7 µg/m3, PM10: 56.9 µg/m3). Lublin is een stad met vergelijkbare demografische eigenschappen, maar de luchtvervuiling is er ongeveer twee keer zo laag (PM2.5: 22.4 µg/m3, PM10: 29.4 µg/m3) als in Krakow.
In beide steden werden gezonde jongeren van 16-22 jaar gerecruteerd die in de steden waren geboren en getogen.
 

Belangrijkste resultaten

  • hsCRP was significant hoger in jongeren uit Krakow dan uit Lublin (P<0.001).
  • Fibrinogen was ook significant hoger in de Krakowse jeugd (P<0.001).
  • Systolische bloeddruk (SBP) was vergelijkbaar wanneer alle proefpersonen in beide steden werden vergeleken. Mannen uit Krakow hadden wel een hogere mediane SBP (128, IQR: 10.3) dan die uit Lublin (122.3, IQR: 16.7) (P=0.001). Bij vrouwen werd dit verschil niet gezien (121.3 vs. 122.3).
  • Stratificeren op BMI lager vs. hoger of gelijk aan 25 liet zien dat in Krakow mensen met een hoger BMI ook een hogere bloeddruk hadden. In Lublin was dit effect minder sterk.
    Mensen met BMI>25 hadden in beide steden hogere hsCRP niveaus dan diegenen met BMI<25.
 

Conclusie

Door het vergelijken van twee steden met een verschillend niveau van luchtvervuiling blijkt dat gezonde jongeren in een sterk vervuilde stad hogere niveaus van inflammatoire biomarkers hebben, en dat mannen in Krakow een hogere SBP lieten zien. Met name in de meest vervuilde stad werd een associatie opgemerkt tussen een hoger BMI en hogere bloeddruk en CRP niveaus.
In een persbericht zegt dr. Bryniarski: “Jongvolwassenen die in een vervuilde stad wonen hebben hogere niveaus van inflammatoire markers dan diegenen die in een stad wonen met minder vervuiling. Mogelijk suggereert dit dat deze jongeren een groter risico hebben op een hartaanval in de toekomst, aangezien het inflammatoire proces al begonnen is.” Hij voegt toe: “We laten zien dat het leven in een sterk vervuilde stad al op jonge leeftijd gevolgen kan hebben op cardiovasculaire risicomarkers. Dit kan gebeuren door laaggradige inflammatie. Dit is de eerste studie die een verband legt tussen het wonen in een sterk vervuilde stad en CV risico in jongvolwassenen, bij wie CV risico doorgaans nog niet wordt overwogen en wie nog geen contact hebben gehad met de gezondheidszorg.”
Tijdens de persconferentie merkte dr. Oscar Franco op dat uit deze resultaten niet mag worden geconcludeerd dat vrouwen beschermd zijn tegen luchtvervuiling; zeer waarschijnlijk spelen ander factoren een rol in het geobserveerde verschil tussen de geslachten.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2015 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: