Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Positief advies voor EU goedkeuring nieuw hartfalenmiddel

Nieuws - 25 sep. 2015

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicine’s Agency (EMA) heeft een positieve mening geuit ten aanzien van sacubitril/valsartan. Dit betekent een belangrijke mijlpaal in het beschikbaar komen van het middel in de Europese Unie. In afwachting van definitieve goedkeuring door de Europese Commissie zal sacubitril/valsartan, eerder bekend als LCZ696, beschikbaar komen voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF).
 
Het middel is een combinatie van valsartan (een ARB) en sacubitril. Sacubitril is de eerste in een nieuwe klasse geneesmiddelen die neprilysineremmers worden genoemd. Sacubitril/valsartan werkt op twee manieren: valsartan blokkeert de angiotensine II type-1 receptor, waardoor de schadelijke effecten van angiotensine II op het hart- en vaatstelsel worden onderdrukt, terwijl sacubitril het enzym neprilysine remt en daarmee de beschermende neurohormonale systemen van het hart stimuleert. Als gevolg van dit werkingsmechanisme moet sacubitril/valsartan niet tegelijk met een andere ARB of met een ACE-remmer worden gegeven.
 
Het besluit van de CHMP, dat volgt op de eerdere Amerikaanse en Zwitserse goedkeuringen, is gebaseerd op resultaten van de 8442-patiënten grote PARADIGM-HF studie in patiënten met HFrEF. Patiënten kregen ook andere hartfalenmedicijnen. Patiënten werden in de studie geïncludeerd als ze behandeling met sacubitril/valsartan verdroegen, dat wil zeggen als ze behandeling ermee niet hoefden te staken als gevolg van bijwerkingen tijdens een run-in periode voor aanvang van de studie. Patiënten werden voor een mediane periode van 27 maanden gevolgd.
 
De studie werd vroegtijdig gestopt toen werd aangetoond dat sacubitril/valsartan het risico op cardiovasculaire sterfte significant verminderde ten opzichte van de ACE-remmer enalapril. Aan het eind van de studie was de kans om nog in leven te zijn voor patiënten die sacubitril/valsartan hadden gekregen groter en was het minder waarschijnlijk dat ze in het ziekenhuis waren opgenomen voor hartfalen dan patiënten die enalapril hadden gekregen.
 
Analyse van de veiligheidsdata toonde aan dat sacubitril/valsartan een vergelijkbaar verdraagbaarheidsprofiel had met enalapril. De meest voorkomende bijwerkingen met sacubitril/valsartan waren hypotensie, hyperkalemie en nierfalen. Daarom adviseert CHMP dat behandeling niet gestart moet worden in patiënten met een lage bloeddruk of een hoog kaliumniveau. Een follow-upplan om de veiligheid van sacubitril/valsartan te monitoren, inclusief het risico op angio-oedeem, werd overeengekomen door de CHMP.

“De opvallende resultaten in de PARADIGM-HF studie deden me geloven dat wanneer het eenmaal goedgekeurd is, LCZ696 snel ACE-remmers kunnen vervangen, die langer dan 20 jaar de standaardbehandeling vormden,” zei professor John McMurray van de Universiteit van Glasgow en een van twee principal investigators. “Duizenden levens kunnen worden verlengd en ziekenhuisopnames worden voorkomen met de unieke mogelijkheid van LCZ696 om de natriuretische peptides te stimuleren en tegelijkertijd het RAAS-systeem te remmen.”

Bron: persberichten Novartis en CHMP 25 september 2015

Deel deze pagina met collega's en vrienden: